Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Cuvint introductiv la briefingul Preşedintelui PCRM, Vladimir VORONIN

|versiune pentru tipar||
PCRM / 31 mai 2012 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă.

V-am invitat la acest briefing, în primul rînd pentru a vă expune poziţia Partidului comuniştilor faţă de legea privind “Asigurarea egalităţii de şanse”, adoptată de Parlament, dar şi pentru a informa societatea, prin intermediul domniilor voastre, despre acele iniţiative şi măsuri pe care le va întreprinde Partidul comuniştilor în privinţa acestui atac, fără precedent, asupra credinţei noastre pravoslavnice, comis de Alianţa de guvernare.

Partidul comuniştilor consideră că legea dată, în varianta în care ea a fost adoptată, în nici un caz nu reprezintă un instrument de protejare a drepturilor omului. Ba din contra, ea reprezintă o insultă cinică la adresa drepturilor fundamentale a diferitor categorii ale societăţii noastre. Ea sfidează bazele morale şi valorice ale majorităţii absolute a cetăţenilor Moldovei, atribuind putere legală perversiunilor sexuale.

Chiar şi o atitudine tolerantă faţă de ele nu presupune propagarea acestor devieri în calitate de norme sociale aprobate de societate. O astfel de practică legislativă, reprezintă un act de violenţă asupra naturii fireşti a omului, asupra moralului laic şi celui creştin, care domină sufletele majorităţii membrilor societăţii noastre. Şi această violenţă grosolană a încins deja spiritele în ţară. Cele mai diverse categorii de cetăţeni — de la slujitori ai bisericii la activişti din cadrul partidelor politice s-au ridicat în apărarea valorilor spirituale ale Moldovei, în apărarea acelei purităţi morale, pe fondalul căreia pot fi construite familii fericite, pot fi educaţi copii, poate fi cultivat respectul faţă de părinţi, cu alte cuvinte în apărarea acelor valori pe fondalul cărora, în mare măsură, este edificată moralitatea vieţii omeneşti.

Mai mult decît atît, pentru prima dată în practica legislativă, minorităţile sexuale sunt egalate cu minorităţile naţionale, deşi acestea sunt categorii juridice absolut diferite.

Oare de astfel de norme europene avem noi nevoie? Oare pentru aceasta Republica Moldova doreşte să adere la Uniunea Europeană?

Orice om normal — atît un credincios cît şi un ateist, va spune că aceasta este o cale care va duce în impas ţara şi poporul. Partidul nostru a primit deja mii de adresări din partea cetăţenilor, din partea organizaţiilor etnice cu rugămintea de a face tot ce este posibil pentru a abroga această lege.

Cu atît mai mult, că înţelegem cu toţii că această lege va contribui doar la înjosirea şi sfidarea poporului moldovenesc şi nu îi va oferi nici un avantaj practic. Toată lumea cunoaşte că Republica Moldova va obţine liberalizarea regimului de vize nu pentru că a aprobat această lege ruşinoasă, ci numai după ce un astfel de regim va fi acordat Rusiei şi Ucrainei. Altfel, imediat a doua zi, Moldova va fi constrînsă să introducă regimul de vize cu toate statele CSI. Dar, în pofida faptului că Rusia a avansat mai mult decît Moldova în negocierea cu UE privind liberalizarea regimului de vize, noi nu am auzit pe nimeni să-i ceară Rusiei adoptarea neîntîrziată a acestei legi. Aceste cerinţe, pe semne, sunt înaintate doar acelor state care sunt conduse de politicieni laşi şi lipsiţi de voinţă.

Ce va întreprinde PCRM şi fracţiunea noastră parlamentară?

Noi am elaborat un proiect de lege, în care propunem să fie excluse din textul legii cu pricina toate sintagmele care se referă la orientarea sexuală netradiţională. Acest proiect de lege va fi înaintat astăzi, din numele fracţiunii noastre parlamentare. Vă declar cu toată responsabilitatea, că fracţiunea Partidului comuniştilor este gata să revină în Parlament în acea zi şi la acea oră, cînd va trebui să voteze acest proiect de lege. Vom face acest lucru doar pentru a readuce demnitatea civică şi respectul mamelor noastre, femeilor, bărbaţilor, copiilor, familiilor noastre, pentru a readuce respectul credinţei noastre pravoslavnice.

Fac un apel către toţi deputaţii din Parlament, mai ales către deputaţii din Alianţă şi le propun să se debaraseze de interesele lor de partid înguste şi să-şi reamintească că noi cu toţii, suntem în primul rînd feciori şi fiice, suntem părinţii copiilor noştri, suntem cetăţeni ai Republicii Moldova. Cu toţii mai avem încă posibilitatea să corectăm greşeala comisă, să ne curăţim de ruşinea trădării valorilor noastre morale, să restabilim reputaţia noastră de omeni care sunt singuri în stare să deosebească binele de rău.

Prin prezenta, propun să votăm împreună acest proiect nou de lege, să readucem liniştea în societatea moldovenească, să oprim scindarea societăţii şi contradicţiile, să scăpăm poporul nostru creştin de ruşinea veşnică. Sunt sigur că aceasta va servi drept un început bun pentru pacea civică pe care o aşteaptă cu nerăbdare ţara noastră deja de trei ani.

Declar cu toată responsabilitatea că dacă Alianţa nu va susţine această propunere, Partidul comuniştilor va iniţia un referendum legislativ. Vom ridica întreaga ţară, pe toţi cetăţenii. Partidul comuniştilor va întreprinde toate măsurile pentru a amîna această lege care ne înjoseşte pe noi toţi.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Sursa: www.pcrm.md

Scrisoare deschisă către membrii Comitetului de monitori ai APCE privind situaţia din Moldova Vladimir Voronin se bucură de cea mai mare încredere în rândul populaţiei