Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Amendamente la proiectul Codului Educaţiei al Republicii Moldova propuse de deputatul PCRM, Oxana Domenti

|versiune pentru tipar||
PCRM / 17 iulie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Fracţiunea PCRM vine cu un pachet de garanţii sociale pentru personalul didactic, elevi şi studenţi. Aceste amendamente ar îmbunătăţi semnificativ nu doar conţinutul Codului Educaţiei dar şi viaţa de mai departe a dascălilor şi a discipolilor acestora. Ar stimula profesorii sa activeze in mediul rural şi să nu renunţe la activitatea pedagocică.

Art 128 (3) va avea următorul cuprins: “Personalul didactic din învăţămîntul general şi profesional tehnic, care confirmă un stagiu de activitate de 25 de ani în sistemul de învăţămînt sau este de vărstă pensionară, are dreptul să -şi păstreze gradul didactic deţinut anterior, fără a fi supus evaluării externe.”

Art.131 Drepturile şi garanţiile sociale ale personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific se completează cu următoarele:

(3) Salariul de funcţie al unui profesor de debut, angajat în activitate pedagogică în sistemul de învăţămînt, nu poate fi mai mic decît cuantumul minimului de existenţă din anul precedent multiplicat cu coeficientul 4.

(4) Cadrele didactice ce prestează activitate pedagogică beneficiază de facilităţi la pensionare. La stabilirea drepturilor şi graranţiilor sociale în cadrul sistemului de asigurări sociale fiecare 10 ani de activitate pedagogică neîntreruptă, confirmată de către cadrele didactice, care au prestat activităţi pedagogice în instituţiile publice de învăţămînt, va fi multiplicată cu un coeficient egal cu 1,2.

(5) Personalul didactic, angajat în instituţiile de învăţămînt publice din mediul rural şi centrele raionale vor avea parte de scurtiri personale la impozitul pe venit în cuantum ce va depăşi de 2 ori mărimea scutirilor personale standard.

(6) Contractele individuale de muncă care, în conformitate cu Codul Muncii, se încheie cu cadrele didactice, inclusiv de vîrstă pensionară, pe durată determinată de timp, pentru prestarea activităţii pedagogice pe parcursul întregului an şcolar, la solicitarea angajaţilor, vor fi încheiate pe un termen de minimum 1 an calendaristic.

La art 133. Drepturile elevilor şi studenţilor, p. (1) c) va avea următorul conţinut:

Să beneficieze de bursă, în condiţiile legii; cuantumul bursei se stabileşte de către Guvern. Cuantumul bursei nu poate fi mai mic decît cuantumul minimului de existenţă pentru categoria respectivă. Bursa va fi indexată anual în funcţie de dinamica în creştere a indicatorului minim de existenţă.

La art. 141. Modalităţile de finanţare şi gestionare financiară a învăţămîntului p.(1) a) va avea următorul cuprins:

(1) Finanţarea bugetară a învăţămîntului se face prin patru modalităţi:

a) Finanţare-standard: cost standard per copil/elev/student/ şi coeficient de ajustare (pentru localităţi defavorizate; pentru localităţi cu structură etnică variată; etc.), astfel încît să fie asigurată funcţionalitatea procesului instructiv-educativ la etapa corespunzătoare de învăţămînt, indiferent de numărul de elevi, ce îşi fac studiile în cadrul instituţiei respective.

Deşi, toate aceste au menirea să consolideze rolul şi locul cadrelor didactice dar şi să creeze condiţii adecvate pentru elevi şi studenţi, actuala majoritate parlamentară a refuzat să le accepte.

Sursa: www.pcrm.md

Şedinţa plenară a comitetului raional Coicana a PCRM Comunicat de presă al PCRM privind întrevederea Vladimir Voronin — Anne Brasseur