Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Comunicat de presă al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 30 iunie 2005
Partidul Comuniştilor din Republica MoldovaLa 28 mai 2005, a avut loc Plenara V a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. În afară de membrii CC al PCRM, la lucrările ei au participat membrii Comisiei Centrale de Revizie, secretarii comitetelor raionale de partid, preşedinţii raioanelor, deputaţii în Parlamentul R. Moldova aleşi din partea PCRM.

Plenara a examinat următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la sarcinile fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor pentru realizarea Platformei electorale a PCRM.
  2. Aprobarea planului de activitate de perspectivă al CC al PCRM pe anii 2005–2006.
  3. Aprobarea comisiilor permanente ale CC al PCRM.
  4. Chestiuni organizatorice.
  5. Cu privire la decorarea cu Diploma de Onoare a CC al PCRM.
  6. Aprobarea hotărîrii Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM cu privire la propunerea candidatului la funcţia de primar general al municipiului Chişinău.

Raportul asupra primei chestiuni de pe ordinea de zi a fost prezentat de Eugenia Ostapciuc, preşedinte al fracţiunii PCRM în Parlamentul R. Moldova. La dezbaterile asupra raportului au participat:

Asupra primei chestiuni de pe ordinea de zi Plenara a adoptat hotărîrea corespunzătoare.

Plenara a ales membru al Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM pe Ceaicovschi A.S.

Pentru muncă activă de lungă durată şi propagarea ideilor comuniste Plenara l-a decorat cu Diploma de Onoare a CC al PCRM pe Moghilko V.F.

Plenara a aprobat hotărîrea Comitetului Executiv Politic privind propunerea la funcţia de primar general al mun. Chişinău din partea PCRM a Zinaidei Greceanîi, ministru al Finanţelor.

Cu aceasta Plenara şi-a încheiat lucrările.

/Comunistul, nr. 30 (436), 3 iunie 2005/
Hotătîrea Plenarei Comitetului Central al PCRM Strategia făuririi. Alocuţiunea Preşedintelui PCRM, Vladimir VORONIN, la întîlnirea festivă cu activul PCRM