Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Bugetul asigurărilor sociale de stat 2009 va creşte cu 20%

|versiune pentru tipar||
PCRM / 14 noiembrie 2008
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Pentru conducerea Republicii Moldova, politica socială a fost şi rămîne în continuare a fi una din cele mai importante, devenind o parte indispensabilă a politicii de prosperitate a tuturor membrilor societăţii.

Bugetul asigurărilor sociale de stat, parte componentă a bugetului public naţional, care are o importanţă deosebită în asigurarea stabilităţii sociale a ţării şi este destinat în totalitate necesităţilor sociale a peste 1 mln de cetăţeni de diferite categorii sociale.

Structura proiectului reflectă 2 componente importante: veniturile şi cheltuielile bugetului, care pe parcursul anilor 1999–2008 a fost în permanentă creştere.

Astfel, pentru anul 2009 veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se estimează la nivel de aproximativ 7 mlrd 514 mln lei ceea ce reprezintă o creştere cu 1 mlrd 257.5 mln lei, (sau cu 20,1%) faţă de veniturile aprobate pentru 2008.

Pe perioada anilor 2001–2008 acest indice a evoluat considerabil de la 1.6 mlrd lei pînă la 6.26 miliarde de lei, înregistrînd o creştere de 3.9 ori.

Principala sursă de completare a veniturilor rămîne a fi contribuţiile de asigurări sociale, mărirea cărora se menţine şi pentru anul 2009 la nivel de 29% însă se schimbă formula fiind în creştere cu 1%. pentru cota datorată de salariat, concomitent diminuată cu 1% a celei datorate de patron.

Aceasta măsura fiind orientată spre motivarea agenţilor economici în vederea declarării corecte a veniturilor reale ale angajaţilor şi totodată sporirea gradului de asigurare a lor.

A sporit cuantumul contribuţiilor transferate de contribuabili. Totodată trebuie remarcată şi majorarea gradului de participare a bugetului de stat în susţinerea agenţilor economici ce practica activităţi agricole.

Pentru anul 2009 se vor transfera în acest scop 57.4 mln lei sau cu 52,3% mai mult faţă de anul 2008. Partea achitată din bugetul de stat a sporit de la 4% în 2008 la 6%.

În scopul asigurării stabilităţii financiare a bugetului asigurărilor sociale de stat, cît şi de asigurare a echităţii sociale pentru toţi participanţii la sistemul public de asigurări sociale se propune asigurarea benevolă a persoanelor fizice-proprietari de terenuri agricole.

În scopul implementării acestei măsuri autorităţile publice centrale, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi Casa Naţională de Asigurări Sociale vor avea sarcina să informeze proprietarii de terenuri agricole despre beneficiile şi riscurile acestor măsuri.

Principiile asigurării presupun plăţile pensiilor numai în cazul achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat. Asigurarea benevolă nu va avea un impact imediat, acesta se va resimţi doar după o perioadă de 10–15 ani. Totodată, mecanismul protecţiei sociale prevede asistenţa socială a celor mai vulnerabile categorii.

Un compartiment important în structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat îl constituie transferurile de la bugetul de stat care conform proiectului se estimează la nivel de 1.063.861.9 mii lei sau cu 106.630.9 mii lei mai mult ca în anul 2008.

Ca şi în anii precedenţi fondul de pensii constituie aproximativ 87% din cheltuielile prognozate pentru anul 2009 şi se estimează a fi majorat cu 909.029,1 mii lei faţă de anul 2008. Suma de 5 mlrd 420 mln 677,9 mii lei va fi utilizată la plata pensiilor de asigurări sociale şi indexarea acestora la 1.04.09.

Pentru plata indemnizaţiei unice la naşterea copilului care în 2009 se va majora cu 200 lei şi va constitui 1400 lei pentru primul copil şi 1700 lei pentru fiecare copil următor, cît şi pentru plata indemnizaţii lunare, pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani pentru persoanele asigurate. Fondul de protecţie a familiilor cu copii se propune a fi majorat cu 46 mln 158 mii lei.

Se preconizează majorarea cheltuielilor fondului de indemnizaţii cu 186 mln 256,5 mii lei, concomitent se propune majorarea indemnizaţiilor în caz de deces cu 100 lei şi va constitui 900 lei în 2009.

Pe parcursul anului 2007–2008 din cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost excluse şi transmise la finanţare din bugetul de stat următoarele cheltuieli: indemnizaţiile lunare pentru întreţinerea copiilor în vîrstă între 3 şi 16 ani, acordate persoanelor asigurate; cheltuieli pentru odihna de vară a copiilor; întreţinerea sistemului informaţional pentru informarea populaţiei asupra forţei de muncă.

Pentru anul 2009 se preconizează excluderea cheltuielilor fondului de şomaj, ce nu corespund riscurilor asigurate ( în valoare de peste 26,4 milioane lei) şi cheltuielile pentru plata diferenţei dintre pensia calculată şi cea minimă (în sumă de peste 18 milioane de lei).

Fracţiunea PCRM conştientizează atît sarcinile enorme ale Bugetului asigurărilor sociale de stat, cît şi posibilităţile acestui buget, dar nu putem permite unele acţiuni exagerate faţă de realitate.

Cu toţii dorim majorarea pensiilor, alocaţiilor, dar aceasta nu poate fi făcută pe contul unor persoane şi nici nu putem majora deficitul bugetar. Bugetul trebuie să fie echilibrat şi orice propunere de majorare trebuie să aibă acoperire financiară.

Stimaţi deputaţi, risc sa provoc indignarea colegilor din opoziţie, dar consider că merită să ne amintim de perioada de pînă la 2001 — perioada de criză economică financiară pe parcursul căreia pensionarii au fost umiliţi, cînd pensiile se achitau cu întîrziere de 10–12 luni, cînd rîndurile la oficiile poştale se formau de la orele 4–5 dimineaţa şi pensiile se achitau în produse alimentare, săpun şi galoşi.

Atunci pensionarii rugau un singur lucru, achitaţi-ne restanţele. Astăzi se vorbeşte numai de majorarea pensiilor. Cunosc că nu sunt plăcute aceste amintiri, dar sunt reale şi vii în memoria pensionarilor. Mărimea pensiei medii în 2001 constituia 140 lei, iar astăzi reprezintă 665 lei.

Noi nu suntem mulţumiţi de aceasta mărire, şi înţelegem perfect că pensia medie de 665 lei dar mai ales pensia minimă de 475 lei nu acoperă necesităţile pensionarului şi ne-am dori şi noi o majorare mult mai însemnată, de asemenea, ne-am dori să avem posibilităţi de majorare a indemnizaţiei unice la naşterea copilului, majorarea indemnizaţiilor pentru îngrijirea copilului. Dar avem o responsabilitate în faţa societăţii şi chiar în ajunul companiei electorale nu ne permitem o majorare artificială cu toate că ne-am dori-o.

În acest context, fracţiunea Partidului Comuniştilor, consideră că proiectul de lege este echilibrat şi îl va vota în prima lectură. Îndemnăm şi colegii din opoziţie să ne urmeze exemplul.

Alegătorii sunt cu ochii pe noi şi ne vor judeca şi după felul cum apărăm interesele lor, inclusiv prin susţinerea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.

/Ziarul “Comunistul” nr. 40(599), 14 noiembrie 2008/
Declaraţie a Fracţiunii parlamentare a PCRM privind politica salarială în sectorul real al economiei, adusă la cunoştinţa deputaţilor de Larisa ZIMIN, deputat din partea PCRM Declaraţia Fracţiunii Partidului Comuniştilor în Consiliul municipal Chişinău