Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia Fracţiunii Partidului Comuniştilor în Consiliul municipal Chişinău

|versiune pentru tipar||
PCRM / 20 noiembrie 2008
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

La şedinţa din 11 noiembrie 2008, Consiliul Municipal Chişinău a aprobat Memorandumul, privind depăşirea crizei termoenergetice din mun.Chişinău. Aparent problema pare a fi rezolvată. Dar numai aparent. Astăzi la şedinţa CMC nu este inclusă chestiunea vis-a-vis de tariful la energia termică sau îndeplinirea unora din condiţiile Memorandumului, dar aceasta nu înseamnă că problema nu mai există.

Neincluderea acestei chestiuni importante în ordinea de zi, arată indiferenţa Primarului general faţă de problemele chişinăuienilor.

D-le Primar, pînă la urmă, cine pe cine şantajează? Ne-aţi făcut pe toţi locuitorii mun.Chişinău ostaticii politicii Dumneavoastră.

Din păcate, Chişinăul a devenit poligon pentru experimentele politice ale Partidului Liberal. Totodată, dle primar, ţin să menţionez că funcţia pe care o deţineţi, vă obligă să asiguraţi chişinăuenii cu căldură la un tarif suportabil, dar Dvs vă eschivaţi de la executarea funcţiilor, care vă sunt prevăzute express de legislaţie, ascunzîndu-vă după declaraţii ieftine politice şi mitinguri inutile.

Fracţiunea PCRM în Consiliul municipal Chişinău a studiat minuţios proiectul bugetului pentru anul 2009. Analiza efectuată denotă existenţa rezervelor atît la capitolul Venituri, cît şi la capitolul Cheltuieli. Grav e faptul, că lipseşte şi o abordare strategică şi definirea clară a priorităţilor proiectului bugetului pentru anul 2009.

Scopul acestei declaraţii, însă, nu este analiza raportului bugetului, deşi dacă e necesar, îl vom anexa. Nu putem totuşi, să nu menţionăm faptul că impozitul pe salarii este diminuat cu circa 300 mln lei, ceea ce este un lucru obişnuit pentru bugetele noastre. Culmea o fac alte lucruri, încasările pentru reclamă, nu ca să se mărească, dar s-au micşorat cu 8 mln lei. Oare nu este oraşul nostru împestriţat de publicitate?

Un alt colaps în buget este micşorarea taxei de piaţă, care în proiectul bugetului pentru a.2009 e micşorată cu cca 2 mln lei. De unde s-a luat această reducere, nu cumva pieţele lucrează mai puţin productiv, sau banii se duc în altă parte?

Acestea sunt doar o parte din argumentele, care indică direct posibilităţi de majorare a bugetului mun.Chişinău pe a.2009.

Atunci, de ce dle Primar, nu doriţi ca aceşti bani să fie întorşi locuitorilor mun. Chişinău?

Este bine cunoscut faptul, că în bugetul mun.Chişinău sînt incluse şi impozitele pe venit, plătite de persoanele fizice sau cu alte cuvinte se poate spune că este inclusă şi o parte din salariile chişinăuienilor.

În legătură cu cele spuse mai sus, Fracţiunea PCRM în Consiliul municipal insistă ca la următoarea şedinţă, în ordinea de zi să fie inclusă următoarea chestiune de importanţă vitală: aprobarea proiectului bugetului pentru anul 2009 cu lichidarea lacunelor menţionate mai sus, care ne-ar permite să ne întoarcem la tariful de 233 lei/1 Gcal pentru populaţie, iar diferenţa dintre tariful real şi cel de 233 lei/1 Gcal (expertizîndu-l cînd vreţi şi unde mai vreţi) să fie acoperită din bugetul mun.Chişinău.

Fracţiunea PCRM declară cu toată responsabilitatea că tariful la energia termică pentru locuitorii mun.Chişinău poate fi menţinut la cota de 233 lei/1 Gcal. Aceste rezerve sunt în buget şi ele trebuie folosite pentru binele celor care contribuie la formarea bugetului.

Fracţiunea PCRM în Consiliul municipal Chişinău
Bugetul asigurărilor sociale de stat 2009 va creşte cu 20% Rezoluţia adunării activului Partidului Comuniştilor din Republica Moldova