Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Rezoluţia adunării activului Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 7 februarie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Noi, reprezentanţii organizaţiilor municipale, raionale şi primare ale PCRM, activiştii şi adepţii partidului, conştientizăm pe deplin importanţa majoră a alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009. De calitatea organului legislativ ce va fi ales de această dată, de persoana care va fi aleasă în funcţia de Preşedinte al ţării, de guvernul ce va fi format în urma viitoarelor alegeri depind într-o măsură hotărîtoare calea pe care o va urma Moldova, dezvoltarea ce o aşteaptă. Această cale trebuie să fie doar una — calea progresului continuu al ţării. Aceste schimbări nu trebuie să fie decît de un singur fel — să îmbunătăţească calitatea vieţii oamenilor.

Anume această cale, anume schimbările calitative de acest fel au constituit esenţa guvernării responsabile a Partidului Comuniştilor în precedenţii opt ani. Partidul Comuniştilor şi-a onorat cu cinste mandatul acordat de întreg poporul la alegerile parlamentare din 2001 şi 2005. Partidul Comuniştilor a oferit un exemplu grăitor cum trebuie să-ţi îndeplineşti şi cum îţi poţi îndeplini angajamentele preelectorale. Să le îndeplineşti majorînd de mai multe ori bugetul de stat, salariile, pensiile, alocaţiile sociale, îmbunătăţind vizibil viaţa. Să le îndeplineşti, revigorînd, modernizînd şi dezvoltînd în ritm susţinut economia ţării, inclusiv agricultura. Să le îndeplineşti, promovînd cu succes politica adevăratei echităţi sociale, adică politica unor investiţii crescînde în om — în învă-ţămînt, sănătate, cultură, ştiinţă. Să le îndeplineşti, stabilindu-ţi şi realizînd un aşa obiectiv principial nou cum este cel al integrării europene! Să le îndeplineşti, apărînd cu fermitate independenţa şi interesele de perspectivă ale statului moldovenesc, unitatea teritorială şi al întregului popor multinaţional, valorile democratice, drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

Toate aceste angajamente asumate faţă de popor şi îndeplinite cu cinste de către partid, toată experienţa noastră reuşită de guvernare a statului în precedenţii 8 ani ne permit să privim deschis şi cinstit în ochii alegătorilor, ne permit să ne angajăm în această campanie electorală cu speranţa în victorie. Noi ne angajăm în această campanie cu un program realist de dezvoltare continuă a ţării şi societăţii — un program de acţiuni concrete, avînd drept scop continuarea şi dezvoltarea tuturor schimbărilor pozitive realizate în Moldova după 2001. Ne angajăm în această campanie cu intenţia fermă de a respecta cu stricteţe cerinţele Codului electoral şi normele etice privind lupta preelectorală, îndemnîndu-i să procedeze la fel pe toţi oponenţii noştri politici. Ne angajăm în această campanie fiind ferm convinşi că vom repurta cea de-a treia victorie parlamentară, victorie care va plasa definitiv Republica Moldova pe calea europeană ireversibilă, calea prosperării, bunăstării şi a calităţii decente a vieţii.

Dreptatea noastră e în îmbinarea strategiei pe termen lung cu bunul simţ şi cu responsabilitatea politică.

Puterea noastră e în sprijinul poporului!

Noi sîntem capabili să consolidăm societatea şi să-i spunem fiecărui cetăţean al ţării noastre: “Moldova europeană o construim împreună!”

Raportor Grigore PETRENCO
Declaraţia Fracţiunii Partidului Comuniştilor în Consiliul municipal Chişinău Alocuţiunea D-Lui Vladimir Voronin rostită în cadrul Adunării Activului PCRM