Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Alocuţiunea D-Lui Vladimir Voronin rostită în cadrul Adunării Activului PCRM

|versiune pentru tipar||
PCRM / 7 februarie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Moldova europeană — o construim împreună!

Vă salut pe toţi cei ce V-aţi reunit în această sală.

În persoana Dumneavoastră, salut întregul nostru Partid al Comuniştilor, care numără în rîndurile sale 30 de mii de membri, toţi activiştii noştri şi toţi adepţii noştri!

Noi iarăşi ne mobilizăm pentru a face un nou pas hotărîtor înainte. Şi azi este deja absolut evident că ne apropiem de noul examen electoral pe deplin pregătiţi din punct de vedere politic, organizatoric şi ideologic.

Noi venim în întîmpinarea acestor alegeri în calitate de Partid al Comuniştilor de tip nou, de partid care a reuşit deja de două ori să preia puterea în urma unei competiţii democratice oneste, în calitate de Partid al Comuniştilor ce a reuşit să-şi sporească autoritatea îndeplinind toate angajamentele asumate.

Nu ştiu dacă mai există asemenea exemple în istoria politică modernă. Nu ştiu dacă mai există partide capabile să-şi ducă atît de tenace şi atît de responsabil promisiunile preelectorale la îndeplinire practică. Eu ştiu un singur lucru — în Republica Moldova există un asemenea partid. Un partid unic în felul său. Acesta este Partidul Comuniştilor! Acesta este partidul nostru!

Însă, au fost de toate: şi disperare, şi deznădejde, şi speranţe nerealizate, cînd trebuia, iarăşi şi iarăşi, să începem de la zero soluţionarea unei sau altei sarcini. Noi, însă, nu ne văicăream, nu ne pierdeam cu firea. Noi oricum soluţionam aceste sarcini, oricît de dificile ar fi fost ele. Dumneavoastră, ştiţi cum nu se poate mai bine că, concentrarea voinţei şi a energiei, precum şi capacitatea de a ne conjuga eforturile în faţa greutăţilor şi de a fi parte componentă a unei echipe unite de idei permite a răsturna munţi. Iar noi cu Dumneavoastră sîntem anume o asemenea echipă de tovarăşi de idei — puternică, care a trecut proba timpului, luptei şi a victoriilor comune!

În întreaga noastră luptă preelectorală, anume pe aceasta — pe consolidarea, pe unirea tuturor forţelor patriotice — punem un accent deosebit. Fără aceasta, noi nu vom construi o Moldovă unită, modernă şi europeană. Şi de aceea deviza, sloganul partidului nostru în această campanie este formulat simplu şi clar: “Moldova europeană — o construim împreună!”.

Dumneavoastră nu aţi putut să nu remarcaţi şi caracterul noilor angajamente pe care şi le asumă Partidul Comuniştilor. Aceste angajamente deja nu se limitează doar la unele transformări noi, de natură pur cantitativă — a spori, a îmbunătăţi, a consolida etc. Asemenea angajamente, desigur, există. Este important altceva: transformările cantitative din ultimii opt ani ne permit să realizăm trecerea la o calitate principial nouă. Pentru prima dată, în platforma noastră preelectorală, vorbim despre necesitatea de a schimba însăşi esenţa societăţii în care trăim şi activăm. După adoptarea, la Congresul VI al PCRM, a noului program, noi proclamăm una din priorităţile cele mai importante drept sarcină practică nemijlocită pentru următorii patru ani de dezvoltare a Moldovei. Şi noi includem această prioritate în platforma noastră electorală. Eu mă refer, stimaţi tovarăşi, la sarcina construirii în Moldova a unui stat social!

Iar aceasta înseamnă că noi, nu pur şi simplu intenţionăm să majorăm salariile şi pensiile, cum am procedat în ultimii opt ani. Astăzi noi sîntem gata să facem în aşa fel ca în următorii patru ani salariile şi pensiile să le permită cetăţenilor noştri să treacă la un cu totul alt nivel al calităţii vieţii. Noi ne asumăm angajamentul să facem în aşa fel ca pensia medie, în sfîrşit, să depăşească minimul de existenţă, ca salariul mediu în economie să depăşească acest minim de cel puţin trei ori şi să fie nu mai mic de 500 de euro. Ne angajăm să facem ca în ţara noastră studiile în instituţiile de învăţămînt de stat să fie gratuite. Cred că veţi fi de acord cu mine că sînt măsuri cu adevărat revoluţionare. Măsuri pe care se tem să le întreprindă chiar şi ţări destul de bogate. Noi, însă, ne stabilim, curajos şi responsabil, asemenea scopuri, deoarece ştim că, pentru a deveni o ţară bogată, înainte de toate, trebuie să devenim o ţară unită şi echitabilă!

Noi nu numai că ne-am maturizat pentru a ne stabili asemenea sarcini, principalul e că noi sîntem deja gata să le realizăm în practică.

Complexul sarcinilor noastre economice are legătură directă cu scopul pe care ni l-am propus — construirea unui stat social. Noi vorbim pentru prima dată de faptul că statul nostru încetează să fie un “paznic de noapte” şi că el se transformă într-un actor activ pe scena economică. În ultimii opt ani, investiţiile de stat au crescut de zece ori. Următorii patru ani trebuie să ne permită să sporim în mod efectiv rolul statului în calitate de participant la cele mai diverse proiecte economice.

Pentru realizarea acestei sarcini, la noi s-a format deja o întreagă generaţie de profesionişti, unici în felul lor, personalităţi, care şi-au demonstrat capacitatea de a acţiona în mod nestandard, creator şi ofensiv. Cît face numai faptul că deja de cinci luni Moldova nu pur şi simplu rezistă în faţa crizei economice, care, aidoma unui incendiu forestier, bîntuie în jurul ţării noastre, dar reuşeşte să se situeze printre primele cinci ţări ale lumii după nivelul stabilităţii sale financiare. Acesta este un bilanţ al eforturilor noastre recunoscut pe plan internaţional, este un avans pentru a ne continua ofensiva şi a nu rămîne în defensivă, cuprinşi de panică în faţa noii “calamităţi naturale”. A continua ofensiva înseamnă a spori efectiv volumul investiţiilor în economia noastră, aceasta înseamnă să procedăm la o adevărată modernizare a infrastructurii — la reconstrucţia drumurilor, la atragerea de capital în centrele raionale, în gazificare, în asigurarea cu apă şi în irigaţie. Noi considerăm că în noua situaţie, deloc simplă, trebuie să acţionăm anume aşa!

Noi în nici un caz nu inventăm bicicleta privind practicile anticriză în asemenea situaţii. Anume canalizarea resurselor spre construirea de drumuri, spre transformarea infrastructurii le-a ajutat pe mai multe ţări să depăşească marea depresiune din anii 30. Aceste lucruri au devenit deja noţiuni elementare în ştiinţa economică. Este adevărat, însă, şi faptul că aceste măsuri pot fi aplicate numai de către o putere ce acţionează în numele poporului său, care se prezintă ca o forţă strîns unită, dar nu ca o bandă, care de dimineaţă pînă seara, îşi alege căpetenia, sau este preocupată de împărţirea prăzii. Vă rog să reţineţi şi următorul lucru. Vă amintiţi cum pe parcursul tuturor anilor precedenţi oponenţii noştri nu stinghereau să critice politica noastră economică. Chipurile, climatul investiţional este prost, chipurile, nu există un aflux de capital. Aţi observat că, în ultimul an, ei au încetat în genere să abordeze această temă? Dar ştiţi de ce? De aceea că, în comparaţie cu 2005, volumul investiţiilor în economia moldovenească a crescut de patru ori. Aceasta în condiţiile în care noi, pe atunci, ne asumasem angajamentul doar să dublăm acest indice. De menţionat că acest indice este o consecinţă şi a amnistiei fiscale declarate de noi şi a stabilirii cotei zero la impozitul pe venit. Prin aceste măsuri, statul, de fapt, a investit în economia noastră, a creat o puternică bază anticriză. Altfel spus, stimaţi tovarăşi, avansînd noi parametri economici ai dezvoltării, noi iarăşi ne bazăm pe reperele noastre solide: propria experienţă şi analiza lucidă, pragmatică.

Noi ştim că, în următorii patru ani, cetăţenii noştri vor obţine dreptul la libera circulaţie în Europa. Noi ştim că, urmînd calea integrării europene, noi, totodată, nu vom neglija utilizarea la maximum a tuturor posibilităţilor CSI şi ale parteneriatului cu Rusia. Noi ştim că timpul conflictului transnistrean a expirat şi că el va fi soluţionat pe cea mai echitabilă bază. Noi ştim că ţara noastră nu are nevoie de nici un fel de alianţe şi de nici un fel de blocuri militare, că Moldova trebuie să devină o ţară demilitarizată. Noi ştim că acea pace, că acea înţelegere interetnică şi stabilitate socială, care prin caracterul lor constructiv, s-au instaurat în Moldova, vin deja să şteargă din memorie îngrozitorii ani 90, ani ai vrajbei şi ai dezmăţului naţionalismului.

Noi, însă, ştim că politicienii anilor 90, aceste mizerabile şi aproape uitate umbre ale trecutului, sînt iarăşi gata să revină la putere. Noi vedem că ei nici pentru o secundă nu renunţă la intenţia lor de a zădărnici planurile noastre constructive de dezvoltare. Ei îşi amintesc cu nostalgie anii ruşinii naţionale şi sociale a ţării noastre! Ei tînjesc după acel “secol de aur” al lor, cînd în apele tulburi ale crizei de atunci, care a durat timp de un deceniu, ei au condus în mod exclusiv poporul nostru nefericit, au distrus înseşi bazele dezvoltării lui, îl lipseau de cea mai mică speranţă la echitate şi la un viitor mai bun.

Perefrazînd cuvintele unui clasic, putem spune că în cei opt ani de aflare în opoziţie aceşti aşa-zişi “domni foşti” nu au ajuns să înveţe nimic şi nu au iertat pe nimeni.

Nouă ei nu ne iartă restabilirea ţării, consolidarea independenţei, profesionalismul nostru, renaşterea valorilor culturale şi istorice ale poporului Moldovei, stabilitatea şi ordinea în ţară.

Şi, principalul, ei nu ne-au iertat faptul că i-am înlăturat totalmente de la posibilitatea de a promova în continuare programul lor de distrugere a societăţii, a economiei şi a statului moldovenesc. De asemenea, ei nu au învăţat un lucru simplu — să fie patrioţi ai Patriei lor, ai ţării lor, ai poporului lor, să ştie a uni oamenii. Şi de aceea, ei şi se comportă de parcă nu ar fi vorba de o luptă preelectorală pentru dreptul de a purta răspundere de propria ţară, ci exclusiv pentru dreptul de a ocupa un post sau altul. Numai aceasta constituie obiectul certurilor lor din toate mijloacele de informare în masă. Fără nici o jenă, cu încălcarea tuturor normelor pe care le impune cel mai elementar simţ de respect faţă de propria persoană şi de demnitate, ei nu fac nimic altceva decît să polemizeze despre cine va deveni Preşedinte, cine va deveni Premier, cine va deveni Preşedinte al Parlamentului, iar cine — ministru!

Nimeni, însă, nu va deveni nimic!
Poporul nu le va permite!
Oare chiar nu e clar?

Uitaţi-Vă: nici chiar ura lor faţă de noi n-a putut să-i unească într-o singură haită. Putem, oare, vorbi în acest caz, de capacitatea lor de a uni în general oamenii în jurul său şi în jurul scopurilor sale? Cu atît mai mult că scopurile lor au toate, punct cu punct, un caracter absolut distructiv.

Sîntem convinşi că poporul moldovenesc nu va vota niciodată a doua oară pentru un partid al anilor 90, pentru un partid al deconectărilor în evantai ale electricităţii, pentru un partid al barterului şi al achitărilor reciproce, pentru un partid al racketului şi al crimei organizate, pentru un partid al “prihvatizării”, pentru un partid al oraşelor îngheţate şi al viilor defrişate, pentru un partid al conflictului transnistrean şi al vrajbei interetnice, pentru un partid al naţionaliştilor şi unioniştilor.

Acum ei au început să vorbească de schimbări! Dar noi ştim foarte bine şi ţinem minte ce fel de schimbări sînt acestea! Poporul moldovenesc nu va mai vota niciodată cu un partid al cărui lideri sînt însăşi întruchiparea crizelor şi catastrofelor, corupţiei şi ignoranţei.

Nici un vot partidelor crizei! Aceasta este încă o deviză a campaniei noastre electorale. Memoraţi-o bine! Să nu dăm nici un vot celor care, în mod deschis şi conştient, aduc ţării haos, care sînt gata să facă totul ca să pună ştreangul pe gîtul statalităţii noastre şi să stranguleze Moldova.

Nici un vot partidelor anilor 90! Sub această deviză sîntem datori să unim toate forţele societăţii noastre, să-i unim pe toţi cei care sînt dispuşi să meargă la alegeri, care se vor prezenta la secţiile de votare.

Cred că veţi fi de acord cu mine că în această campanie electorală nu trebuie să fie oameni indiferenţi, persoane indecise.

Ori partidele crizei — ori partidul făuririi!
Ori partidul umilirii sociale — ori partidul speranţei sociale!
Ori partidul trădării statului — ori partidul statului moldovenesc şi al integrării europene!
Ori ei — ori poporul Moldovei!
Ori ei — ori Moldova europeană!

În anul acesta, în anul aniversării a 650 de ani ai statalităţii moldoveneşti, Moldova este obligată să obţină cea mai importantă victorie a sa. Şi noi, în numele Moldovei, vom obţine această victorie! O vom obţine numai dacă, chiar astăzi, plecînd de la această adunare, ne vom angaja în cea mai activă muncă de agitaţie şi propagandă. Conţinutul acestei munci îl cunoaşteţi bine toţi.

Principalul este că noi sîntem obligaţi să facem totul pentru ca, pînă la 5 aprilie, alegătorul să ştie exact ce alegere urmează să facă. Principalul e ca Partidul Comuniştilor să-şi poată spune că nu a lăsat alegătorii din ţara noastră în ignoranţă, că a reuşit să ajungă la raţiunea lor, la sufletele şi la inimile lor.

Poporul cunoaşte partidul care aduce transformări evidente, pozitive în societate. Poporul ştie că transformările în bine în situaţia actuală pot veni doar de la PCRM.

Iar acum, stimaţi tovarăşi, vreau să Vă prezint echipa noastră cu care vom merge în Parlament. Dar mai întîi cîteva cuvinte despre cei care au constituit majoritatea fracţiunii din legislaturile precedente.

Fracţiunea PCRM activează în Parlamentul Moldovei de 12 ani. Aţi fost cu toţii martori că în toţi aceşti ani niciodată, în fracţiunea noastră, la fel ca şi în tot partidul, nu s-a înregistrat nici un caz de trădare politică. Nu am avut nici un dezertor. Comparaţi aceasta cu ceea ce se întîmplă în alte partide, în alte fracţiuni. Această situaţie se explică prin faptul că potenţialul uman şi moral al partidului nostru şi al tuturor tovarăşilor noştri rămîne a fi de cea mai înaltă calitate, comunistă. Fracţiunea PCRM din legislatura trecută a Parlamentului a efectuat o muncă colosală. Anume membrilor acestei fracţiuni le-a revenit misiunea de a adopta pachetele de legi privind statutul Transnistriei, privind liberalizarea economiei, integrarea europeană. Anume deputaţii din partea PCRM au apropiat ţara noastră de noile relaţii cu Uniunea Europeană. Anume ei au demonstrat că ritmul reformelor europene poate fi deosebit de înalt atunci cînd există unitate, cînd există majoritate parlamentară, cînd există responsabilitate morală şi politică.

Adresăm cuvinte de mulţumire tuturor tovarăşilor noştri, deputaţilor Fracţiunii PCRM! Ei le merită!

Gata! Perioada, oferită pînă la 5 aprilie, a început!

Rezoluţia adunării activului Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Vladimir Voronin a înmînat carnetul de membru al PCRM cu numărul 30 000