Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia PCRM cu privire la acţiunile noii conduceri de politizare a funcţiilor publice

|versiune pentru tipar||
PCRM / 19 octombrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

PCRM îşi exprimă regretul şi îngrijorarea în legătură cu recentele modificări şi completări la Legea cu privire la Guvern şi Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, propuse de actuala majoritate parlamentară. Modificările propuse au drept scop revizuirea statutului de viceministru, prin renunţarea la prevederile anterioare legislative conform cărora viceminiştrii deţin statutul de funcţionar public de rang superior şi sînt selectaţi meritocratic în baza concursului, şi introducerea pervederilor noi cu privire la numirea acestora exclusiv pe criterii politice. Urmărind acţiunile AIE, constatăm cu regret că după repartizarea în baza algoritmului a portofoliilor ministeriale, majoritatea parlamentară a iniţiat acelaşi proces în ceea ce ţine de funcţiile de viceministru.

PCRM atrage atenţia că Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public a fost adoptată în cadrul reformei administraţiei publice centrale după ample consultări şi cu o participare largă a partenerilor şi experţilor europeni, precum şi a societatăţii civile din Republica Moldova. Prevederile acestei legi, de asemenea, au fost pe larg discutate şi în Parlament la momentul examinării proiectului de lege. La acea etapă toţi deputaţii aflaţi în opoziţie şi care astăzi fac parte din majoritate parlamentară s-au exprimat în mod categoric pentru introducerea şi menţinerea prevederilor ce asigură depolitizarea funcţiilor menţionate. Acum observăm însă că poziţia acestor persoane printre care sînt şi liderii principalelor formaţiuni constituente ale AIE, s-a schimbat radical.

PCRM califică toate argumentele noii majorităţi în favoarea modificărilor propuse ca fiind nefondate şi insuficiente. În special, atragem atenţia că legislaţia existentă în domeniu permite ca ministrul în cadrul cabinetului pe care îl administrează să includă toate persoanele de care are nevoie pentru a asigura controlul politic asupra instituţiei şi politicilor realizate de aceasta. Acest cabinet şi reprezintă de facto ceea ce actuala majoritate parlamentară numeşte “echipa ministrului”. Aceste persoane sînt selectaţi de ministru, îşi desfăşoară activitatea şi pleacă din minister odată cu ministru, şi acest lucru este prevăzut în totalitate de legea actuală.

PCRM, totodată, respinge orice fel de speculaţii la adresa sa în acest sens şi atenţionează asupra faptului că şi în condiţiile legii vechi, practic nici un viceministru în guvernele precedente nu a fost numit pe criterii politice. Anterior, persoanele propuse la funcţia de viceministru nu erau afiliate politic şi întruneau toate calităţile necesare pentru a deţine funcţia respectivă, accentul sporit fiind pus pe experienţa în domeniu şi profesionalismul candidatului la funcţie. În condiţiile legii noi cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, adoptate tot în perioada guvernării PCRM, aceste criterii au devenit şi mai categorice, ceea ce în mod evident ar fi sporit eficienţa activităţii instituţiilor publice. Cu regret, noua guvernare are modul său de a înţelege procesele democratice.

Toate aceste acţiuni ale noii majorităţi, alături de imixtiunea în activitatea CCA şi “Teleradio-Moldova”, presiunile continue asupra mass-media incomode şi a celei neafiliate politic noii majorităţi, ne face să constatăm o tendinţă tot mai pronunţată de subordonare politică a proceselor şi instituţiilor democratice din Republica Moldova de către noua majoritate parlamentară.

PCRM condamnă aceste acţiuni ale noii guvernări şi solicită tuturor celor interesaţi şi, în special, societăţii civile din Republica Moldova, să ia atitudine în acest sens.

Sursa: www.pcrm.md

Comuniştii din Căuşeni şi Cantemir cheamă la opunerea regimului antipopular al coaliţiei radicale de dreapta Declaraţia PCRM cu privire la recentele acţiuni de modificare a Codului Audiovizualului de către majoritatea parlamentară din Republica Moldova