Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Rezoluţia activului raional Cimişlia al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 20 octombrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Noi, activul Organizaţiei raionale a PCRM, audiind informaţia expusă de Preşedintele partidului, Vladimir Voronin, cu privire la situaţia social-politică din ţară după alegerile din 5 aprilie şi 29 iulie 2009, constatăm că mesajul electoral al Partidului Comuniştilor a constat în garantarea dezvoltării continue a Republicii Moldova. Programul garanta stabilitatea în societate, păstrarea tuturor facilităţilor sociale ale populaţiei, stabilitatea interetnică, păstrarea şi consolidarea statalităţii ţării.

După alegerile din 5 aprilie partidul a obţinut 60 de mandate în Parlament. Însă acţiunile barbare ale opoziţiei din 7 aprilie au condus la devastarea edificiilor Parlamentului şi Preşedinţiei, la profanarea atributelor statului, la destabilizarea situaţiei în ţară. În urma boicotării alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentul a fost dizolvat, fiind desfăşurate alegeri parlamentare anticipate.

În scrutinul din 29 iulie, PCRM a obţinut încă o victorie, însă a pierdut majoritatea în Parlament, acumulînd 48 de mandate.

Opoziţia de dreata (PLDM, PL, PDM şi AMN) a format o coaliţie anticomunistă, antistatală şi inumană. Acţiunile acesteia, chiar din primele zile, au fost îndreptate spre distrugerea drepturilor sociale ale cetăţenilor. Declaraţiile noilor guvernanţi cu privire la îngheţarea majorării pensiilor, salariilor bugetarilor, militarilor şi funcţionarilor publici denotă caracterul antipopular al alianţei în cauză. Mascîndu-se sub lozinci democratice, aceste forţe au început o teroare contra mass-media incomode şi neafiliate noii guvernări. Intenţia acestor forţe este de a întoarce ţara în dezastrul anilor 90. Singura forţă care poate să le oprească este Partidul Comuniştilor din Republica Moldova care, timp de 8 ani de aflare la putere, a pus temeliile şi a dezvoltat un stat de drept, a garantat drepturile sociale ale cetăţenilor.

Noi, participanţii la adunarea de astăzi, ne adresăm către toţi cetăţenii raionului şi ai republicii:

În perioada desfăşurării adunărilor de dare de seamă şi alegeri ne vom activiza toate eforturile pentru consolidarea organizaţiilor primare, pentru sporirea eficacităţii activităţii de propagandă.

Reieşind din rezultatele întîlnirilor cu oamenii de rînd, din rezoluţiile adunărilor organizaţiilor primare de partid care expun părerea majorităţii, constatăm imposibilitatea susţinerii de către comunişti a politicii promovate de forţele ostile, votării de către deputaţii de pe listele PCRM a candidaturii Preşedintelui, înaintate de alianţa antidemocratică, şi, implicit, participării la alegerea acestuia pe data de 23 octombrie 2009.

Rezoluţia a fost adoptată la adunarea activului PCRM din raionul Cimişlia pe data de 19 octombrie cu votul unanim al participanţilor.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia fracţiunii parlamentare a PCRM cu privire la încălcarea prevederilor legale privind delimitarea puterii în stat de către reprezentanţii noii majorităţi parlamentare Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a participat la o întîlnire cu activul PCRM