Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia fracţiunii parlamentare a PCRM cu privire la încălcarea prevederilor legale privind delimitarea puterii în stat de către reprezentanţii noii majorităţi parlamentare

|versiune pentru tipar||
PCRM / 20 octombrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova condamnă acţiunile ilegale ale majorităţii parlamentare care continuă să încalce flagrant normele constituţionale, dînd dovadă de o lipsă totală de respect nu numai faţă de prevederile legale şi normele democratice ci şi faţă de întreg poporul Republicii Moldova.

La 14 septembrie curent a expirat termenul cînd deputaţii care se aflau în situaţii de incompatibilitate urmau să se determine dacă rămîn deputaţi sau renunţă la mandat.

Primarul general al mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă a depus cerere de renunţare la mandat încă la 11 septembrie 2009. În scurt timp, pe acest subiect, a fost pregătit şi raportul comisiei parlamentare de profil şi proiectul de hotărîre privind declararea vacanţei funcţiei de deputat.

În pofida acestui fapt, pînă în prezent, fără a lua atitidine faţă de nenumăratele intervenţii ale fracţiunii PCRM la acest subiect, majoritatea parlamentară refuză categoric să includă această chestiune pe ordinea de zi şi admite, deliberat, participarea ilegală a domnului Chirtoacă la şedinţele Parlamentului. Se vede că însăşi primarul general nu a fost sincer atunci cînd a depus cererea de renunţare la mandat atît timp, cît el personal votează împreună cu colegii refuzul de a include această chestiune în ordinea de zi. În plus, însăşi Chirtoacă, într-o emisiune televizată a recunoscut că motivul prin care se admite o astfel de situaţie este garantarea siguranţei votării în Parlament.

Ţinem să reiterăm că potrivit art. 70 din Constituţie, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitatrea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice. Art. 3 din Legea despre statutul deputatului în Parlament prevede expres că mandatul de deputat este incompatibil cu exercitarea oricărei alte funcţii remunerate. În cazul în care după expirarea a 30 de zile de la data validării mandatului de deputat, nu au fost întreprinse măsuri pentru a elimina incompatibilitatea, reieşind din prevederile art. 5 din Legea menţionată, deputatul se consideră suspendat de drept din funcţia incompatibilă.

Mai mult ca atît, potrivit art. 7 din Legea privind statutul alesului local, mandatul de ales local este incompatibilă cu calitatea de deputat iar conform art. 5 alin. (4) din Legea dată, mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de incompatibilitate.

Reieşind din cele expuse, luînd act de faptul că Dorin Chirtoacă, prin participarea la şedinţele Parlamentului şi prin participarea sa la votare nu şi-a reafirmat poziţia de a renunţa la mandatul de deputat, subliniind faptul că majoritatea parlamenatră refuză categoric includerea în ordinea de zi a acestei chestiuni, concluzionăm că, prin aceste acţiuni, atît domnul Chirtoacă, cît şi forul legislativ şi-au exteriorizat voinţa de a-l păstra pe acest deputat în rîndurile sale.

Astfel, bazîndu-ne pe prevederile art. 70 din Constituţie, art. 3 şi 5 din Legea despre statutul deputatului în Parlament, art. 5 şi 7 din Legea privind statutul alesului local, constatăm că mandatul primarului general al mun. Chişinău a încetat de drept înainte de termen.

În aceste condiţii solicităm Consiliului Municipal Chişinău şi Comisiei Electorale Centrale iniţierea procedurilor privind declararea vacanţei funcţiei de primar şi stabilirea datei alegerilor noi pentru funcţia de primar general al mun. Chişinău.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova menţionează că acesta nu este un moft al nostru ci o cerinţă legală obligatorie iar în cazul în care aceste norme legale vor fi, în continuare, sfidate aceasta va constitui încălcarea directă a prevederilor art. 2 alin. (2) din Constituţie care prevede că nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia PCRM cu privire la continuarea practicilor de falsificare a documentelor de către conducerea Parlamentului Rezoluţia activului raional Cimişlia al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova