Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Comunicat de presă al PCRM cu privire la sfidarea continuă a normelor europene şi internaţionale de către guvernarea liberal-democrată

|versiune pentru tipar||
PCRM / 2 noiembrie 2009
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

În conformitate cu Legea pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 21-XVIII din 18.09.2009) a fost lichidat Ministerul Administraţiei Publice Locale. Vă reamintim că acest minister a fost creat la recomandările insistente ale Congresului puterilor locale şi regionale al Consiliului Europei, ale mulţor experţi europeni, iar crearea acestuia a fost apreciată în mod pozitiv de către instituţiile europene.

Una din componentele de bază ale acestui minister a fost efectuarea controlului legalităţii actelor normative adoptate de către autorităţile publice locale. Această activitatea a fost efectuată de către Direcţiile teritoriale control administrativ. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 21.10.2009 au fost repartizate între diferite autorităţi publice centrale competenţele administraţiei publice locale, care au fost lichidate conform prevederilor legii nominalizate. Însă efectuarea controlului legalităţii actelor adoptate de către administraţia publică locală nu a fost atribuită nici unei structuri guvernamentale. Lichidarea structurii guvernamentale respective va avea un impact extrem de negativ asupra gestionării eficiente şi în conformitate cu prevederile legislaţiei a surselor financiare şi patrimoniale ale comunităţilor locale.

În acest context, pe parcursul ultimei luni, în mai multe raioane ale republicii a început un proces intensiv de înstrăinare a terenurilor, imobilelor, alocării terenurilor arendate şi fără schimbarea destinaţiei acestora pentru efectuarea lucrărilor de construcţie cu încălcări flagrante ale prevederilor legislaţiei în domeniu. Acţiunile respective sînt efectuate fără desfăşurarea licitaţiilor, fără respectarea integrală a procedurilor de efectuare a unor asemenea tranzacţii, fără adoptarea deciziilor consiliilor locale.

Retragerea unităţilor de transport de la Direcţiile teritoriale control administrativ a a blocat totalmente capacitatea acestor structuri de a influenţa adoptarea deciziilor locale în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei. Menţinerea în continuare a situaţiei create va condiţiona extinderea şi amplificarea procesului de înstrăinare, risipire şi spulberare în buzunarele persoanelor interesate a bunurilor statului, a patrimoniului întregului popor.

Situaţia creată în acest domeniu repetă integral circumstanţele înstrăinării masive a patrimoniului statului de la finele anilor 90 — începutul anilor 2000.

Reieşind din cele expuse, PCRM îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu lichidarea structurilor respective în teritoriu şi amplificarea procesului de înstrăinare ilicită a patrimoniului naţional cu încălcarea prevederilor legislaţiei.

Solicităm Guvernului Republicii Moldova stoparea acţiunilitor neîntemeiate de risipire a patrimoniului poporului la nivel local şi asigurarea respectării integrale a prevederilor legislaţiei în domeniu.

Atragem o dată în plus atenţia majorităţii liberal-democrate asupra inadmisibilităţii promovării unei politici care vine în contradicţie cu interesele poporului, cu normele democratice, şi cu recomandările instituţiilor europene.

Serviciul de presă al PCRM

Comunicat de presă al PCRM cu privire la necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente în legătură cu situaţia epidemiologică din Republica Moldova şi din ţările vecine Declaraţia PCRM în legătură cu situaţia din sectorul de termificare din municipiul Chişinău