Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu Bolat Nurgaliev, reprezentantul special al Preşedintelui în exerciţiu al OSCE în domeniul conflictelor prelungite

|versiune pentru tipar||
PCRM / 1 februarie 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Pe data de 1 februarie 2010, ex-preşedintele Republicii Moldova şi Preşedinte al PCRM, Dl. Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu delegaţia OSCE condusă de Dl. Bolat Nurgaliev, reprezentantul special al Preşedintelui în exerciţiu al OSCE în domeniul conflictelor prelungite. Părţile au făcut schimb de opinii pe marginea situaţiei social-politice din Republica Moldova. Un subiect separat al discuţiei l-a constituit evoluţia şi perspectivele soluţionării problemei transnistrene.

Vladimir Voronin a trecut în revistă principalele acţiuni întreprinse de către guvernarea precedentă în vederea soluţionării diferendului, menţionînd că principala realizare pe parcursul anilor a fost asigurarea păcii şi stabilitaţii regionale şi nepermiterea escaladării confictului.

Pe parcursul discuţiei, ex-preşedintele RM a subliniat că abordarea complexă propusă de guvernarea PCRM încă în anul 2006 în vederea soluţionării “în pachet” a problemelor legate de conflict — de ordin politic, economic, social, umanitar, de securitate — în principiu a fost şi este susţinută de toţi partenerii în cadrul formatului de negocieri “5+2”.

Vladimir Voronin a menţionat că şi în continuare anume “abordarea la pachet”, care include în sine adoptarea unui statut juridic special al Transnistriei, reprezentarea adecvată a populaţiei din Transistria în organele administrative centrale, păstrarea statutului de neutralitate continuă şi demilitarizarea etapizată a ambelor maluri, recunoaşterea drepturilor la proprietate, garantarea drepturilor politice, economice, sociale şi culturale a persoanelor ce locuiesc în regiune şi care are la bază multe din principiile expuse în planurile anterioare de reglementare, ia în consideraţie interesele tuturor părţilor, poate aduce la elaborarea unei soluţii reciproc acceptabile în cadrul formatului “5+2”, cu păstrarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

Preşedintele PCRM a spus că iniţiativele lansate în octombrie 2007, ce vizează promovarea măsurilor de consolidare a încrederii şi securităţii vor contribui şi pe viitor la crearea unei atmosfere mai favorabile pentru desfăşurarea procesului de reglementare politică. Vladimir Voronin a amintit despre condiţiile create pentru activitatea agenţilor economici din regiunea transnistreană, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor de import-export, menţionînd preferinţele comerciale oferite de Uniunea Europeană, care contribuie la creşterea considerabilă a exporturilor din regiunea transnistreană deja al 2-lea an consecutiv.

De asemenea au fost menţionate iniţiativele de sprijin a populaţiei din raioanele de est în domeniul asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, distribuirii ajutorului umanitar etc. Vladimir Voronin a exprimat speranţa că noua putere politică va continua eforturile precedentei guvernări în ceea ce priveşte reintegarea ţării.

La rîndul său Dl. Bolat Nurgaliev, a apreciat foarte înalt activitatea realizată de guvernarea precedentă în această direcţie, menţionînd că au fost depuse eforturi considerabile de autorităţile RM în ultimii opt ani.

La capitolul perspective, Vladimir Voronin a optat pentru reluarea deplină a negocierilor în formatul “5+2”, precum şi pentru continuarea promovării măsurilor de consolidare a încrederii dintre cele două maluri ale Nistrului. Preşedintele PCRM a menţionat că un factor important ce ar contribui la consolidarea încrederii îl constituie lichidarea obstacolelor existente între cele două maluri în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi serviciilor, în special anularea aşa-numitor “taxe de înregistrare” pentru persoanele ce intră în regiune, a taxei de 100% pentru bunurile ce provin de pe malul drept, precum şi lichidarea posturilor instalate în Zona de Securitate fără acordul Comisiei Unificate de Control, la fel ca şi continuarea activităţii misiunii EUBAM. Vladimir Voronin a amintit despre iniţiativa de elaborare a unor proiecte comune concrete în domeniul dezvoltării infrastructurii, funcţionării căii ferate, ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale oferite populaţiei, ecologiei, agriculturii, care ar putea fi finaţate atît din bugetul de stat, cît şi cu suportul partenerilor de dezvoltare. De asemenea, ex- Preşedintele RM a subliniat că actualii lideri ai AIE ar trebui să fie mai atenţi în comportamentul său, atît la nivel de declaraţii, cît şi acţiuni pentru a nu permite tensionarea situaţiei şi eventuala complicare a lucrurilor în această direcţie. Vladimir Voronin a menţionat că ambiţiile politice proprii trebuie puse pe planul doi cînd este vorba de reintegarea Republicii Moldova, amintind că pe parcursul anilor precedenţi în pofida diferenţelor asupra scopurilor şi viziunilor diferitor partide politice, întreaga clasă politică a dat dovadă de maturitate şi consens în acest sens şi acest lucru trebuie să rămînă valabil şi pe viitor.

Pe final, părţile au apreciat pozitiv discuţiile purtate şi s-au pronunţat pentru aprofundarea dialogului în continuare.

Sursa: www.pcrm.md

Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, Kiril Raport nr.2 al PCRM cu privire la încălcările admise de către noua putere politică de la Chişinău