Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Rezoluţia reuniunii republicane a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 6 februarie 2010
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Noi, reprezentanţii împuterniciţi ai organizaţiilor şi structurilor PCRM din toată ţara, ne-am adunat astăzi, ca să dăm o apreciere drumului parcurs de ţara noastră şi de partid în ultima jumătate de an, să formulăm clar strategia acţiunilor imediate ale comuniştilor moldoveni în condiţiile unei opoziţii dure.

Partidul nostru niciodată nu s-a temut de statutul de opoziţie. Mai mult decît atît, anume în această situaţie PCRM s-a format, a devenit mai puternic, s-a întărit, a devenit cu adevărat partidul poporului. Trecînd prin încercări grele, Partidul Comuniştilor a cunoscut preţul cel mai înalt al adevăratei democraţii, ca singura temelie reală a adevăratei puteri a poporului. Comuniştii au obţinut toate victoriile lor electorale în alegeri oneste şi democratice, iar după venirea la putere au făcut drept principiu de bază al politicii de stat anume dezvoltarea şi modernizarea democraţiei în Republica Moldova, accelerarea şi ridicarea nivelului acesteia în conformitate cu normele şi standardele fundamentale. Şi permanent a confirmat prin acţiuni practice respectivul principiu fundamental.

Însă Partidul Comuniştilor a avertizat permanent: acest proces al democratizării, al modernizării dinamice încă nu devenise ireversibil. A avertizat în legătură cu pericolul serios, care porneşte din partea forţelor politice ultra-radicale de dreapta, care pun la îndoială dreptul poporului moldovenesc la propriul stat suveran, la autoidentificare şi limbă proprie, care tind să lipsească societatea de acele realizări sociale importante, ce au fost obţinute în opt ani de cîrmuire a PCRM.

Spre regret, aceste temeri s-au transformat, jumătate de an în urmă, în realitate neagră. La putere, în Moldova, au ajuns forţele reacţionare cu o singură ideologie — ideologia jafului şi a comercializării propriei ţări, a pămîntului şi poporului acesteia. Tăvălugul feroce al respectivei ideologii inumane se extinde şi asupra statalităţii noastre, asupra tuturor normelor şi regulilor democratice, asupra principiilor constituţionale, asupra vieţii cetăţenilor simpli, practic deja striviţi de tarifele şi preţurile sălbatice, de reducerea accelerată a programelor sociale, de concedierile în masă şi de alte “realizări” similare ale actualului regim.

Acest regim antidemocratic şi antipopular se agită înfrigurat şi se grăbeşte. Pentru că înţelege: tensiunea în societate creşte vertiginos, iar răbdarea oamenilor are limite. Se conştientizează clar că şansele lor pentru următoarele alegeri parlamentare se înrăutăţesc cu fiece zi. Pentru că se tem panicaţi de victoria neapărată la aceste alegeri a Partidului Comuniştilor, cu experienţa sa bogată şi de succes de guvernare, cu potenţialul său uman şi profesionist enorm. De aici şi tot felul de represiuni şi persecutări asupra PCRM, fluxuri întregi de clevetiri murdare şi minciuni la adresa partidului şi a liderilor acestuia, încercările de a introduce dezbinare în rîndurile partidului nostru.

Însă noi vom rezista! În faţa întregii societăţi, declarăm: în această perioadă dificilă, noi, comuniştii, ne considerăm responsabili pentru destinul ţării şi al poporului acesteia şi trecem la măsuri ferme de ofensivă. Noi vom face totul ca să restabilim în Moldova şi legea, şi democraţia, şi demnitatea umană, să consolidăm societatea în baza unor idei şi iniţiative principial noi. Noi am însuşit nişte lecţii din calea parcursă de partid şi, în baza acestor lecţii, ne vom uni şi mai mult rîndurile noastre de partid, vom spori responsabilitatea şi disciplina de partid, noi curăţăm cu hotărîre organismul partidului nostru de microbii conformismului şi ai carierismului. Noi sîntem siguri, noi sîntem convinşi: la o etapă nouă decisivă în istoria Republicii Moldova, comuniştii vor fi auziţi şi susţinuţi de majoritatea cetăţenilor ţării.

Drapelul partidului nostru din nou va deveni drapelul Victoriei!

Alocuţiunea preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin, în cadrul reuniunii republicane a PCRM PCRM a propus soluţii pentru depăşirea crizei în domeniul termo-energetic şi neadmiterea majorării de tarife