Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Alocuţiunea deputatului PCRM, Dnei Z. Greceanîi, rostită în plenul parlamentului în cadrul dezbaterilor cu privire la politica fiscală

|versiune pentru tipar||
PCRM / 25 martie 2011
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimate Doamne, Stimaţi Domni,

Onorat Parlament,

Asistăm la un exerciţiu foarte important ce vizează promovarea în Parlament a Legilor ce tin de politica bugetar-fiscala. În mod normal, acest exerciţiu trebuia efectuat acum 10 luni de zile. Şi până astăzi nu este clar prin ce este justificată această întârziere fără precedent, care a prejudiciat securitatea economică a statului.

Vreau sa va intreb stimati guvernanti:

De ce n-aţi venit în Parlament în iunie 2010 cu politica bugetar-fiscală pentru 2011 şi ne-o prezentaţi abia acum, chiar nu poate înţelege nimeni în ţara asta. Pentru că nimeni nu poate să creadă, că poate exista în Europa un guvern care nu conştientizează cât de important este ca agenţii economici şi investitorii să cunoască din timp regulile de impozitare şi cadrul legal în care vor activa în perioada următoare. Spre deosebire de Guvern, mediul de afaceri şi investitorii îşi planifică din timp activităţile, iar pentru aceasta ei au nevoie de previzibilitate, de cadru legal corespunzător. Majorînd impozitele şi modificînd politicile fiscale peste noapte, aşa cum aţi procedat anul trecut şi o faceţi acum prin majorarea de la 1 aprilie a unor accize şi excluderea plafoanelor maximale la taxele locale, în ţară nu vor veni investitori, iar indicatorii respectivi de anul trecut confirmă o dată în plus această axiomă, pe care se pare doar guvernul actual n-o recunoaşte

Acum, Guvernul ne prezintă un proiect al politicii bugetar-fiscale care ar trebui să pună în gardă opinia publică. Aceste politici sunt, dacă vreţi, un test care arată măsură în care partidele de la guvernare îşi permit să neglijeze promisiunile electorale, cu care au cucerit votul alegătorilor. Aceste legi pun pe un an de zile pecetea pe soarta economică a ţării, pe soarta fiecărui cetăţean în parte.

De menţionat că în procesul elaborării acestui proiect nu a fost consultată societatea civilă, iar propunerile sindicatelor şi patronatelor au fost ignorate. Cu alte cuvinte, Guvernul, odată ajuns instituit, s-a concentrat doar pe promovarea unor iniţiative subordonate intereselor de partid sau impuse de finanţatorii externi. În consecinţă, în documentele înaintate astăzi Parlamentului, Guvernul propune un set de politici antisociale, incoerente şi distructive, care favorizează crearea unui mediu administrativ extrem de birocratizat, adaptat intereselor de grup ale celor aflaţi la guvernare.

Se propune, printre altele, majorarea presiunii fiscale asupra cetăţenilor Republicii Moldova şi agenţilor economici autohtoni. De asemenea, proiectul conţine mai multe, ambiguităţi şi prevederi incoerente care, în cazul susţinerii de către Parlament, vor avea urmări grave asupra economiei naţionale şi societăţii.

Să vedem dar, ce ni se propune nouă, deputaţilor, să votăm.

1. Guvernul, contrar angajamentelor asumate în Programul de activitate, propune majorarea presiunii administrative asupra agenţilor economici, prin investirea a încă două autorităţi de control (Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi Serviciul Control Financiar şi Revizie), cu dreptul de a încasa forţat plăţi la buget în mod extrajudiciar prin înaintarea dispoziţiilor incaso. Intr-un stat, care respectă drepturile întreprinzătorilor, aceste acţiuni urmează să fie realizate doar prin instanţa de judecată şi sistemul executorilor judecătoreşti. Cred, că propunerea respectivă este rodul neîncrederii Guvernului în executorii judecătoreşti şi în sistemul judiciar în ansamblu.

2. Acest proiect de lege prevede un şir de restrîngeri şi limitări la capitolul garanţii sociale, prin micşorarea substanţială sau chiar anularea unor îndemnizaţii sociale, precum şi prin introducerea unor condiţii restrictive la obţinerea unor înlesniri. Deci, mai multe categorii de cetăţeni vor fi privaţi de o parte din ajutorul social din partea statului.

Stimati deputati, unele din aceste categorii de angajati publici au o misiune foarte specifica pentru societate, misiunea de a apara ordinea publica si securitatea noastra si risca in fiecare zi cu propria viata, gindita-va la acest lucru.

Atentionez, că propunerile de constrîngere a garanţiilor sociale, contravin şi Constituţiei. E stiut faptul, si rog sa constientizati că, drepturile obţinute legal nu mai pot fi anulate, deoarece se aduce atingere prevederilor constituţionale, referitoare la garantarea exercitării oricărui drept.

Onorat Parlament,

3. Este pentru prima dată în ultimii 6 ani, cind nu se propune majorarea scutirilor anuale la impozitul pe venit pentru persoanele fizice. Mărimea scutirilor cel putin nici nu a fost indexată la mărimea inflaţiei, nemaivorbind despre păstrarea tendinţei de apropiere a scutirii personale de minimul de existenţă.Prin aceasta, Guvernul de fapt nu face altceva, decit reduce veniturile reale si asa mizerabile pentru majoritatea cetatenilor tarii.

4. Majorarea accizelor la produsele alcoolice şi cele din tutun poate genera venituri suplimentare la buget doar în condiţiile unei administrări fiscale şi vamale eficiente, care ar minimiza (în caz ideal chiar ar exclude) fenomenele de contrabandă şi circulaţia ilicită a produselor respective pe piaţa internă. Însă, cunoscînd “potenţialul” autorităţilor vamale şi fiscale autohtone, pe lîngă care trece nestingherit contrabanda cu ţigări la export şi înfloreşte economia tenebră, persistă riscul, că majorarea accizelor va genera creşterea contrabandei cu ţigări şi alcool la importul în Republica Moldova, precum şi sporirea volumelor producerii băuturilor alcoolice contrafăcute.Ca rezultat vor fi afectati importatorii şi producătorii ce activează legal în aceste domenii şi drept consecinţă diminuarea veniturilor bugetare din plăţile fiscale achitate de aceştia.

5. Este absolut neacceptabila in varianta propusa, iniţiativa, de a prevedea în Codul Fiscal posibilitatea estimării impozitului pe venit pentru persoanele fizice prin metode şi surse indirecte (art.2251). Conştientizînd, sensibilitatea problemei pentru cetăţeni, nu poate fi acceptată abordarea mult prea simplistă inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul 2011, precum că modul de aplicare a prevederilor respective ale Codului Fiscal se stabileşte de Guvern. Fără de includerea unor norme foarte clare în Codul Fiscal, Guvernul creează un mediu favorabil pentru aplicarea neuniformă, selectivă şi tendenţioasă a metodelor şi surselor indirecte de estimare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice, rezultatul final fiind un şir interminabil de litigii judiciare între contribuabili şi autorităţile fiscale cu sorţi minime de succes pentru ultimele.

6. Stimati deputati, mai exista in acest proiect de lege o prevedere foarte, as zice eu.Prin modificarile propuse la art.43 din Legea privind sistemul bugetar si procesul bugetar, Guvernul de fapt isi asuma functiile Parlamentului, stabilind ca este in drept fara aprobare de catre Parlament, sa majoreze deficitul bugetar, utilizind in aceste scopuri la discretia sa, sursele financiare externe si donatii. Imi pun intrebarea si va intreb, stimati deputati, in care scop noi cu d-tra aprobam anual legea bugetului, daca ea poate fi modificata doar de catre Guvern, poate nu mai trebuie Parlamentul sa aprobe bugetul, poate alianta de guvernare are si in acest caz o solutie, dar va rog sa chibzuiti foarte bine asupra consecintelor, inclusiv si pentru legislativ.Cel putin straduiti-va, stimati autori si cititi prevederile art.9 si 11 din aceias lege, care prevad ca,autoritatile publice nu pot admite efectuarea de cheltuieli aditionale neprevazute in legea bugetara anuala, precum si ca nici o lege, alta decit modificari la lege bugetara anuala nu poate modifica deficitul bugetar.

Acestea sunt doar o parte din obiecţiile noastre la proiectul politicii bugetar-fiscale. Dar şi ele sunt arhisuficiente pentru ca orice deputat onest să înţeleagă că aşa ceva nu poate fi acceptat. Acest proiect antisocial e un ştreang la gâtul cetăţeanului.

Stimaţi Deputaţi, în special cei din Alianţa pentru Integrare Europeană,

Vă îndemn să vă amintiţi că noi cu totii, am fost aleşi pentru a realiza angajamentele electorale, nu pentru satisfacerea unor interese personale politice şi economice meschine. Gindita-va, tara, economia tarii, are nevoie de niste reguli economice de joc foarte clare si previzibile,stabilite prin Lege de catre Parlament si nu la discretia cuiva.Astazi au fost facute foarte multe propuneri conceptuale, constructive la proiectul care-l discutam, de care trebuie sa se tina cont, in alt caz fractiunea PCRM nu va avea nici un temei sa voteze acest proiect.

Vă mulţumesc pentru atenţie şi pentru înţelegere.

Sursa: www.pcrm.md

PCRM susţine declaraţia Partidului Stângii Europene privind războiul împotriva Libiei Cuvint de introducere Preşedintelui PCRM Vladimir Voronin în cadrul Clubul de presă