Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Alocuţiunea Dlui V. VORONIN în cadrul conferinţei de presă dedicate prezentării proiectului de lege privind afirmarea statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 19 aprilie 2011 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi colegi, prieteni,

Această conferinţă de presă este puţin neobişnuită. În primul rînd, deoarece, subiectele pe care le voi aborda, ţin de acele întrebări, care, spre mare regret, au fost excluse din discuţiile serioase ale politicienilor noştri. În prezent, cum este bine cunoscut, pentru unii sînt mai importante subiectele de o singură zi — cine şi din care partid a trecut la o altă formaţiune politică, cum poate fi printr-un exemplu de excrocherie ocolită legislaţia. În al doilea rînd, aceasta, mai degrabă nu este o conferinţă de presă, dar o prezentare. Prezentarea noului proiect de lege ce are o importanţă majoră pentru viitorul ţării noastre, integrităţii teritoriale şi securităţii regionale. În aşa fel, astăzi, acum, noi vă prezentăm proiectul Legii “cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova”.

De la bun început aş dori să menţionez, că ideea acestui proiect de lege a apărut doar după ce, odată cu venirea la guvernare a actualei Alianţe, a devenit evident că pentru acest format de putere nu există nici un fel de limite legale, incusiv şi Constituţia Republicii Moldova. Tot ce pînă nu demult era considerat un exemplu prost, o derapare evidentă de la standardele democratice şi etica politică a statului de drept — a devenit o practică zilnică a noii guvernări. Eu am în vedere şi atacurile permanente asupra Constituţiei, încercările sistematice de a o subjuga unor scopuri conjuncturiste, dorinţa de a da interpretări după bunul plac la multe din prevederile destul de clare şi evidente. Din categoria acestor prevederi clare şi fără echivoc face parte articolul 11 din Constituţia RM cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova. Şi anume această prevedere este tot mai mult erodată prin practiva Alianţei de guvernămînt.

Noi vedem, că integrarea europeană a Moldovei, de facto deja s-a transformat în integrarea euroatlantică. În colegiul Ministerului Apărării sînt incluşi reprezentanţi ai centrului NATO în Moldova, înşişi Ministerul Apărării încheie acorduri netransparente cu Ministerul Apărării al României — stat-membru al NATO. În programele partidelor de guvernare sînt incluse şi prevăzute scopurile aderării Republicii Moldova la această uniune politico-militară. Ministerul Afacerilor Externe a elaborat Strategia securităţii naţionale, conţinutul căreia practic nu lasă nici o îndoială că actualul regim a luat cursul spre posibila soluţionare a conflictului transnistrean prin metode militare. Noi nu excludem faptul că în timpul apropiat, prin ignorarea completă a prevederilor constituţionale, autorităţile vor iniţia reprofilarea unui şir de obiecte pentru posibila exploatare sub formă de baze militare ale altor state. În acest caz eu vorbesc despre aeroportul Mărculeşti. Tot mai mult se creează impresia că pentru regimul actual, neutralitatea constituţională a ţării noastre — nu este de fapt o strategie, îndreptată spre viitor, dar ceva de care trebuie cît mai curînd să ne debarasăm sau cel puţin, ce poate fi ignorat.

Dumneavoastră cunoaşteţi destul de bine că neutralitatea constituţională a Republicii Moldova este împărtăşită de marea majoritate a societăţii noastre. Pentru toţi este clar şi evident că neutralitatea — nu este un obstacol pentru modernizarea europeană a Republicii Moldova. Mai mult ca atît, menţionez că cele mai dezvoltate ţări ale UE sînt anume state neutre. Şi Suedia, şi Finlanda, şi Irlanda, şi Austria, şi Malta, şi Cipru, sînt state cu o înaltă reputaţie politică şi democratică. Şi pentru aceste state, statutul de neutralitate este un important instrument de păstrare a stabilităţii, un factor al dezvoltării contactelor internaţionale pozitive. Mai mult ca atît, aici există chiar şi paradoxuri cunoscute, cînd o parte considerabilă din teritoriul Ciprului — stat neutru, membru al UE, deja o perioadă îndelungată este ocupat de un stat-membru al NATO — Turcia, forţele militare ale căreia în număr de 40000 de persoane sînt dislocate în autoproclamatul Cipru de Nord. Acest fapt demostrează, încă o dată, că NATO nu este un instrument de menţinere a păcii, iar calitatea de membru în UE, din păcate, de asemenea nu apără integritatea teritorială contra unor asemenea forme deschise de agresiune.

Pentru noi, statutul de neutralitate permanentă — este ceva mai mult decît o oarecare stare de tranziţie a Moldovei. Sîntem convinşi că aceasta este unica garanţie nu doar a păstrării stabilităţii regionale, dar şi o bază pentru soluţionarea problemei transnistrene şi dezvoltarea de perspectivă, fără conflict al statului nostru. Şi în situaţia tentativelor interminabile de profanare a Legii Supreme a Republicii Moldova, în condiţiile cînd în programul actualului guvern este înscrisă sarcina adoptării unei oarecare Constituţii noi, considerăm oportun să dăm o noţiune legislativă clară, precisă şi fără echivoc a ceea ce este neutralitatea permanentă a statului nostru. Doar în Constituţie întreaga noastră neutralitate este determinată în doar două aliniate, fapt ce oferă motive apariţiei a celor mai necumpătate fantezii de interpretare a acesteia.

Acest proiect de lege este inaintat astăzi de către fracţiunea noastră în Parlamentul Republicii Moldova şi noi chemăm întreaga societate de experţi, reprezentanţii societăţii civile şi ai partidelor politice din ţară să intre în discutarea acestei iniţiative. Proiectul de lege prezentat conţine 19 articole. Conţinutul lui determină bazele politice, militare, economice şi umanitare ale statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova în hotarele sale recunoscute pe plan internaţional. În procesul de elaborare a proiectului de lege a fost luată în considerare practica legislativă, atît a statelor neutre din Europa, în egală măsură ca şi a celorlalte state ale lumii, care şi-au declarat acest principiu.

Proiectul de lege este în faţa dumneavoastră. Eu aş dori să menţionez doar unele prevederi de importanţă majoră. Articolul 4 prevede că pe teritoriul Republicii Moldova, se interzice amplasarea forţelor militare străine. Republica Moldova interzice folosirea propriului teritoriu sau a spaţiului aerian pentru acţiuni cu caracter militar, îndreptate împotriva altor state. În următoarele articole se menţionează că Republica Moldova ca stat neutru permanent, se obligă să nu participe sub nici o formă la acţiuni militare în afara teritoriului său. De asemenea, că Republica Moldova nu va participa în programe de cooperare militară îndreptate spre implementarea standardelor de securitate ale statelor participante la uniuni politico-militare. Noi considerăm o importantă prevedere al acestui proiect de lege faptul că Republica Moldova, ca stat neutru, îşi rezervă dreptul la demilitarizare totală sau parţială. Această logică, indiscutabil, corespunde scopurilor de soluţionare a conflictului transnistrean şi sarcinilor strategice ale securităţii Moldovei.

În ceea ce priveşte chestiunile asigurării componentei de menţinere a păcii în soluţionarea actualului conflict teritorial, atunci articolul 9 al acestui proiect de lege confirmă că Republica Moldova poate încheia acorduri bilaterale şi multilaterale cu privire la statutul forţelor militare şi civile pentru menţinerea păcii, precum şi a forţelor pentru realizarea unor operaţiuni umanitare. În aşa fel, doar cu acordul autorităţilor Republicii Moldova pot fi realizate asemenea operaţiuni. Amintesc, că actuala operaţiune de menţinere a păcii a Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova se realizează în baza respectivului Acord din 1992. şi posibila transformare a acestei operaţiuni trebuie să fie efectuată în baza respectivelor acorduri cu autorităţile Republicii Moldova.

În lege, de asemenea, sînt prevăzute în mod clar nu doar diferite limitări pentru Moldova privind participarea în diferite operaţiuni militare, dar şi indică faptul că guvernul Republicii Moldova va întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea recunoaşterii pe plan internaţional a statutului de neutralitate permanentă a ţării noastre. Ultima este un element important în creşterea imunităţii statului faţă de diferite provocări internaţionale, îndreptate spre atragerea ţării pe orbita unor sau altor uniuni politico-militare.

Stimaţi colegi,

Noi sîntem conştienţi că acest proiect de lege riscă să fie respins de majoritatea de guvernare. Totodată, eu nu am nici un dubiu că acest proiect de lege este foarte actual pentru ţara noastră şi va fi, totuşi adoptat de Parlamentul nostru. Desigur cu luarea în considerare a observaţiilor şi propunerilor corespunzătoare.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia PCRM privind atacul fără precedent asupra libertăţii de exprimare şi atacul de reider faţă de publicaţiile periodice “Moldova Suverană” şi “Nezavisimaia Moldova” Alocuţiunea Preşedintelui PCRM, Dlui Vladimir VORONIN, în cadrul conferinţei de presă 27 aprilie 2011