Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia PCRM privind atacul fără precedent asupra libertăţii de exprimare şi atacul de reider faţă de publicaţiile periodice “Moldova Suverană” şi “Nezavisimaia Moldova”

|versiune pentru tipar||
PCRM / 14 aprilie 2011
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
În atenţia:
Consiliului Europei,
Uniunii Europene,
Corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova,
Organizaţiilor obşteşti de apărare
a drepturilor jurnaliştilor şi libertăţii de exprimare

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova vine să atragă atenţia structurilor europene şi organizaţiilor de apărare a drepturilor jurnaliştilor despre atacul fără precedent al statului împotriva unor publicaţii periodice incomode actualei guvernări.

Pentru prina dată în istoria Republicii Moldova statul, în persoana Cancelariei de Stat a fost autorul unui atac de tip reider şi prin intermediul unor scheme frauduloase, cu ajutorul autorităţilor de stat şi instanţelor de judecată practic au naţionalizat şi au sechestrat publicaţia perioadică “Moldova Suverană”, publicaţie în care colectivul redacţional a muncit aproape 16 ani.

Astfel, prin decizii ale instanţelor de judecată, după o perioadă de 6 ani de activitate independentă a SRL “Moldova Suverană”, cu încălcarea tuturor prevederilor legale şi procedurale, Guvernul a anulat actele normative de lichidare a ÎS “Moldova Suverană”, a reluat procedurile de înregistrare a mărcii Moldova Suverană ca proprietate de stat, iar prin presiune politică nemaivăzută faţă de judecată au sechestrat denumirea Moldova Suverană.

Din acest moment, colectivului redacţional i-a fost interzisă folosirea propriei denumiri, la care colectivul a lucrat zeci de ani şi au depus tot sufletul şi cunoştinţele pentru a da notorietate şi valoare acestei mărci, denumire care este proprietatea exclusivă doar a colectivului.

Reamintim că ziarul guvernamental Moldova Suverană a fost lichidat la recomandarea experţilor europeni încă în anul 2005. Ulterior, colectivul de redacţie a înregistrat cu această denumire SRL “Moldova Suverană” şi timp de 6 ani au activat în strictă conformitate cu legea.

Acţiunile statului şi instanţelor de judecată de a sechestrare contravin grav art. 7 din Legea presei, care prevede expres că în cazul în care fondatorul ia hotărărea de a sista activitatea publicaţiei periodice şi nu înfiinţează o nouă publicaţie perioadică cu aceeaşi denumire sau nu o înregistrează în termen de 30 de zile de la data încetării activităţii, colectivul redacţional are dreptul de a fonda o publicaţie periodică cu aceeaşi denumire.

Sechestrarea publicaţiei Moldova Suverană contravine flagrant art. 32 şi 34 din Constituţia Republicii Moldova care prevăd expres că libertatea exprimării este garantată şi prevede dreptul oricărui cetăţean de a avea acces la orice informaţie de interes public, care nu poate fi îngrădit.

Acest atac contravine direct art. 19 din Declaraţia universală a drepturilor omului, art. 19 al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi art. 10 al Convenţiei europene a drepturilor omului. Toate aceste norme internaţionale garantează dreptul la libertatea de exprimare şi dreptul de a primi informaţii fără amestecul autorităţilor. Acest atac contravine şi întregii jursiprudenţe a CEDO cu privire la apărarea libertăţii de exprimare.

Partidul Comuniştilor PCRM condamnă vehement acest atac fără precedent la libertatea de exprimare şi drepturile legale ale jurnaliştilor şi solicită tuturor structurilor europene şi organizaţiilor obşteşi de apărare a drepturilor jurnaliştilor să ia atitudine promptă faţă de acest atac fără precedent împotriva libertăţii de exprimare şi împotriva tuturor principiilor democratice şi să întreprindă toate măsurile necesare în vederea stipării acestor fărădelegi din partea guvernării.

Sursa: www.pcrm.md

Discursul deputatului PCRM, Alexandr PETKOV, la sedinta in plen a Parlamentului de vineri, 08 aprilie, unde a fost audiat raportul de activitate al CCA in anul 2010 Alocuţiunea Dlui V. VORONIN în cadrul conferinţei de presă dedicate prezentării proiectului de lege privind afirmarea statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova