Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia locuitorilor raioanelor Orhei, Şoldăneşti, Rezina, Ungheni, Nisporeni, Teleneşti, Călăraşi

|versiune pentru tipar||
PCRM / 26 noiembrie 2011
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Noi, locuitorii raioanelor Orhei, Şoldăneşti, Rezina, Ungheni, Nisporeni, Teleneşti şi Călăraşi, precum şi reprezentanţii mai multor organizaţii obşteşti, sîntem indignaţi de situaţia creată în Republica Moldova pe parcursul ultimilor doi ani şi jumătate.

Pe parcursul aceste perioade ţara nu are şeful statului ales în conformitate cu legislaţia în vigoare, deşi Constituţia Republicii Moldova stipulează foarte clar că şeful statului trebuie să fie ales în decurs de două luni după desfăşurarea alegerilor parlamentare. Ce cîştigă poporul Moldovei de la faptul că este martorul unui show de tip circ? Una este clar — pentru ei contează numai împărţirea domeniilor de influenţă. Pentru Alianţă contează numai guvernarea oligarhică, ei nici nu ascund intenţiile sale de a prelungi cu orice preţ aflarea la putere.

Pe noi toţi ne îngrijorează situaţia social-economică curentă din ţară. Sîntem martorii sărăcirii totale a poporului nostru. În pofida declaraţiilor guvernanţilor, referitor la îmbunătăţirea situaţiei, susţinerea Moldovei de către partenerii externi, creşterea bunăstării populaţiei — oamenii devin mai săraci în fiecare zi. Iar cel mai principal este, că cei bogaţi devin mai bogaţi, iar cei săraci — mai săraci. Despre ce fel de creştere a bunăstării populaţiei noi putem vorbi, cînd pensiile se majorează cu 4%, în timp ce preţurile cresc cu 8–10%? Oare omul devine mai bogat în momentul cînd primeşte chitanţa pentru plăţile comunale în care sînt indicate tarife majorate? Oare populaţia devine mai bogată cînd se lichidează locurile de muncă, şi omul este nevoit să plece în străinătate? Şi cel mai principal — oamenii au pierdut totalmente încredere în ziua de mîine, ei nu văd perspectiva în viitor.

Nouă ne spun despre promovarea intensivă a Republicii Moldova pe plan extern. În ce se exprimă această promovare? În obţinerea creditelor enorme de la organismele financiare internaţionale? Cel mai trist este că această povară va fi pusă pe umerii generaţiilor viitoare. Acestea sînt acţiuni ale unei guvernări cu caracter temporar. O vom răbda noi această gaşcă de şmecheri? Cît de mult?

Despre ce fel de creştere economică noi putem vorbi, cînd sectorul real al economiei stagnează, au scăzut brusc investiţiile, iar acumulările la buget se formează numai de la majorarea impozitelor? Despre ce fel de dezvoltare socială putem vorbi, cînd în mod cinic se lichidează şcolile şi grădiniţele? Cum vor trăi generaţiile viitoare, dacă ei din start sînt lipsiţi de accesul la educaţie şi îngrijire? Vai de capul nostru cu o astfel de guvernare!!! Ce fel de societate suntem noi, dacă permitem guvernării să nu aibă grijă de copii şi persoanele în etate? Cum ne vom simţi pe viitor?!

Ultimele sondaje ale opiniei publice au arătat atitudinea oamenilor faţă de procesul de integrare europeană în interpretarea Alianţei pentru Euro. Pe de altă parte, creşte rolul proceselor integraţioniste la estul Europei, exprimate în lansarea Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan, care va contribui la intensificarea schimburilor comerciale şi la majorarea volumului de vînzări. Ţinînd cont de multele etape comune a Moldovei cu ţările date, precum şi legături istorice şi omeneşti între popoarele noastre, considerăm, că trebuie de iniţiat în mod de urgenţă, procesul de aderare la această organizaţie. Urmare aderării la Uniunea Vamală, va creşte volumul de schimburi comerciale şi, bineînţeles, bunăstarea populaţiei din Moldova.

Demult a devenit “o fişcă” de a vorbi despre societatea civilă din Republica Moldova şi aportul ei la dezvoltarea democraţiei, supremaţiei legii şi prosperării poporului. Şi aici noi ne întrebăm: unde sînt aceste organizaţii, aceşti “experţi” antrenaţi în cadrul diferitor granturi şi credite, care din 2001 pînă-n 2008 au vorbit aşa de mult despre situaţia tristă în Moldova? Ce fac ei acum? Totul e aşa de bine în ţara noastră? Se respectă în totalmente Legea? Noi credem că ei şi-au îndeplinit funcţia principală pusă de aşa-spuşii “prieteni ai ţării noastre” — de a contribui la distrugerea statului Republica Moldova.

Cum procedăm noi, cetăţenii Republicii Moldova? Punem capul în jos? Răbdăm şi mai departe? NU! Noi nu ne vom împăca cu bătaia de joc faţă de popor! Şi de aici înainte noi chemăm toţi patrioţii ţării noastre să fie mai activi, mai responsabili. Considerăm că actuala guvernare, dacă au măcar un pic de soviste, trebuie benevol să-şi dea demisia. Ei nu sînt capabili să guverneze ţara, ei nu au grijă de oameni, ei trebuie să plece ca un somn straşnic din viaţa poporului. Sîntem siguri că toţi patrioţii Moldovei ne vor susţine, şi de zi cu zi noi vom deveni mai mulţi şi mai puternici. Noi, Partidul Comuniştilor, suntem gata să preluăm guvernarea în Republica Moldova. Adevărul este de partea noastră!!!

JOS Alianţa!!!
Demisia guvernării ruşinoase!!!
Trăiască Republica Moldova!!!

26 noiembrie 2011 or. Orhei

Sursa: www.pcrm.md

Rezoluţia Mitingului de protest împotriva politicii antisociale a Alianţei pentru Euro Populaţia cere revenirea la guvernare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova