Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Cel mai mare partid din Moldova s-a întrunit în cel de-al VII-lea Congres

|versiune pentru tipar||
PCRM / 9 iunie 2012 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova s-a reunit, sâmbătă, 9 iunie, în cel de-al VII-lea congres. Întrunirea reuneşte 463 delegaţi din toate raioanele ţării, care reprezintă, geografic, toată populaţia Moldovei.

Reprezentanţii PCRM urmează să aprobe raportul politic al Comitetului Central al PCRM şi scopurile partidului pentru perioada următoare, precum şi raportul comisiei de cenzori. De asemenea, la reuniunea din 9 iunie se planifică adoptarea mai multor declaraţii ale congresului.

La Congresul VII urmează să fie ales preşedintele PCRM şi noua componenţă a Comitetului Central al PCRM.

La deschiderea Congresului, Vladimir Voronin, a menţionat că în ultimii patru ani formaţiunea a avut succese şi căderi, însă oponenţilor PCRM nu le-a reuşit să ştirbească din puterea şi popularitatea comuniştilor printre populaţia ţării.

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a fost înregistrat oficial pe data de 27 aprilie 1994. Liderul formaţiunii de la înfiinţare şi până în prezent este Vladimir Voronin. PCRM este formaţiunea cu cea mai lungă perioadă de guvernare în Moldova. Comuniştii au venit la guvernare pe data de 25 februarie 2001, rămânând partid de guvernare până în anul 2009.

Ultimul Congres al PCRM a avut loc pe data de 15 martie 2008.

Voronin: Congresul VII ne va aduce consolidarea forţelor întru binele poporului Moldovei

Declaraţia a fost făcută de preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, înaintea deschiderii Congresului VII al PCRM.

“Congresul VII are loc în condiţii foarte dificile. Aştept de la întrunire consolidarea forţelor partidului şi nu atât pentru a reveni la guvernare, cât pentru a îmbunătăţi viaţa populaţiei”, a declarat Vladimir Voronin.

Drept exemplu, liderul comuniştilor a amintit perioada guvernării PCRM. “Noi am guvernat într-o ţară independentă şi suverană cu adevărat, fără datorii, cu creştere economică, cu indicatori sociali buni”, a spus Voronin, făcând comparaţie cu actualii guvernanţi, care “se închină străinilor şi au uitat de suveranitate”.

Cel mai mare partid din ţară, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, se reuneşte, sâmbătă, 9 iunie, după patru ani, în cel de-al VII-a Congres. La întrunire participă 463 de delegaţi din toate regiunile ţării.

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a fost înregistrat oficial pe data de 27 aprilie 1994. Liderul formaţiunii de la înfiinţare şi până în prezent este Vladimir Voronin. PCRM este formaţiunea cu cea mai lungă perioadă de guvernare în Moldova. Comuniştii au venit la guvernare pe data de 25 februarie 2001, rămânând partid de guvernare până în anul 2009.

Declaraţia celui de-al VII-lea Congres al Partidului Comuniştilor “Privind statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova ca un factor fundamental de consolidare a statalităţii moldoveneşti”

Cel de-al VII-lea Congres al PCRM reiterează angajamentul ferm al Partidului Comuniştilor la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, consfinţită în Constituţia RM şi susţinută de o majoritate absolută a societăţii moldoveneşti. Acest statut este considerat univoc de către comuniştii din Moldova drept factor fundamental în dezvoltarea statalităţii noastre, menţinerea şi consolidarea stabilităţii şi securităţii în regiune.

Congresul consideră că numai în baza neutralităţii permanente a Republicii Moldova este posibilă implementarea cu succes a intereselor naţionale, edificarea unei societăţi cu adevărat democratice, reintegrarea ţării prin soluţionarea definitivă, paşnică şi echitabilă a conflictului transnistrean. Doar cu respectarea neutralităţii permanente tînărul nostru stat şi societate ar putea să facă faţa provocărilor complexe ale contemporanităţii, să reducă din multitudinea riscurilor şi pericolelor legate de ele. Doar acest statut, al cărui valoarea creşte semnificativ în condiţiile proceselor de globalizare, poate să ofere statului nostru o şansă reală de explorare a noilor modalităţi eficiente de abordare a problemelor de securitate naţională şi cea internaţională contemporană.

Congresul PCRM remarcă cu îngrijorare că toate aceste principii fundamentale sînt actualmente puse sub semnul întrebării de către regimul antipopular de guvernare din Moldova. Mai mult ca atît, se atestă încercările continue a unor forţe politice de extremă dreaptă de a revizui statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova, de a o atrage pe orbita periculoasă şi imprevizibilă a dependenţei externe militare şi politice, ceea ce înseamnă urmărirea oarbă a unor interese străine pentru ţara şi poporul nostru. Prin urmare, de aici reiese diverse “iniţiative” şi “proiecte”, concepute în birourile actualilor conducători, dirijate şi promovate de către patronii străini, de aici provine discreditarea intenţionată a însuşi statutul de neutralitate şi a fundamentelor constituţionale respective.

Cel de-al VII-lea Congres consideră toate aceste încercări drept atentat real nu numai la statutul constituţional al neutralităţii permanente a ţării, ci şi asupra independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova, securităţii naţionale şi integrităţii teritoriale. Comuniştii moldoveni îndeamnă pe toţi patrioţii, toţi susţinătorii statalităţii moldoveneşti să condamne cu fermitate aceste încercări provocatoare şi să le opună rezistenţa populară viguroasă, să sprijină iniţiativa PCRM privind continuarea consolidării legislative a statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Congresul PCRM, fiind cea mai mare forţă politică din ţară, face apel către opinia publică internaţională, instituţiile europene, mediatorii şi observatorii în reglementarea transnistreană să continue să trateze cu respect şi consecvenţă poziţia fermă a poporului moldovenesc, care susţine univoc statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova consfinţit prin Constituţie.

Declaraţia celui de-al VII-lea Congres al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova “Despre situaţia social-economică în Republica Moldova”

Delegaţii celui de-al VII-lea Congres al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, ca şi majoritatea populaţiei ţării, constată cu durere şi preocupare pentru soarta ţării şi a poporului nostru înrăutăţirea dramatică a situaţiei în toate ramurile şi sectoare ale economiei naţionale, degradarea economiei şi sferei sociale per ansamblu, fapt confirmat de statisticile alarmante şi, cel mai important, de realităţile concrete.

Venită la putere în august 2009, Alianţa de guvernare şi-a irosit necompetent acel coeficient de siguranţă al economiei naţionale, creat în timpurile guvernării PCRM, revenind la forme şi metode pernicioase de gestionare economică, care şi-au dovedit efectul distrugător în anii 90.

În ultimii trei ani ţara este complet dominată de birocraţia coruptă, de atacuri raider şi protecţionism, care sînt prezentate de propaganda oficială drept triumf al valorilor şi principiilor liberale.

Perspectiva reală de faliment al ţării se atestă prin cheltuielile iraţionale de sume imense, însoţite de furturi directe, din împrumuturile şi granturile externe. În perioada guvernării Alianţei, datoriile pe credite externe pe cap de locuitor au crescut de peste 60 de procente. În timp ce nu este finisat sau pe aproape finisat nici un proiect de investiţii, nu sînt create şi nu se creează, astfel, surse de venituri pentru deservirea şi returnarea datoriilor externe tot mai crescînde.

Schimbarea constantă şi înăsprirea condiţiilor de afaceri, corupţia şi protecţionismul înăbuşesc activitatea investiţională ca un factor esenţial de dezvoltare. În ultimii trei ani investiţiile directe în capital fix s-au redus cu un sfert. Dezorganizarea, pierderea de control asupra sectoarelor cheie ale economiei naţionale au condus la o dublare a ratei de şomaj.

În loc să continue politica fiscală de stimulare care, fiind gestionată corespunzător, şi-a dovedit performanţa şi asigura pînă în 2009 creşterea constantă a veniturilor în buget, guvernarea a înăsprit semnificativ povara fiscală, a mărit diferite tarife, amenzi şi taxe. O astfel de atitudine agresivă faţă de antreprenori le conduce spre “economia tenebră”, volumul căreia creşte în mod constant, iar veniturile bugetului de stat în aceste condiţii nu mai acoperă cheltuielile planificate.

Făcînd speculări pe seama afirmaţiei privind necesitatea de a “trăi în limitele veniturilor”, guvernanţii au lăsat pe lucrătorii din sectorul agricol în voia mediului economic agresiv, reducînd la un nivel simbolic subvenţiile agricole. Din anul 2010 se observă o micşorare bruscă a suprafeţelor de terenuri cultivate, s-a încetat activitatea de o importanţă strategică de irigare, de sădire a noilor vii şi livezi. A scăzut nivelul competitivităţii produselor agricole autohtone în anul 2011. Pentru prima dată în ultimii 200 de ani Moldova a importat mai multe produse alimentare decît a exportat.

Alianţa a exclus în mod demonstrativ şi sfidător sfera socială din priorităţile politicii sale, a lansat un adevărat genocid financiar şi economic împotriva tuturor păturilor societăţii şi grupurilor sociale. Sub pretextul fals de raţionalizare şi optimizare, actuala guvernare a închis toate programele pentru tineret, reduce accesul studenţilor la studii din contul bugetului de stat. Sînt privatizate şi transferate pe o bază comercială astfel de sectoare esenţiale pentru societate precum ar fi sănătate, educaţie şi cultură.

Alianţa a pus sub linia de supravieţuire sute de mii de cetăţeni social-vulnerabile, ignorînd necesitatea sporirii veniturilor populaţiei în raport cu creşterea preţurilor şi tarifelor. În ultimii doi ani şi jumătate tarifele şi preţurile au crescut de trei ori mai repede decît salariile şi pensiile, iar numărul de persoane care primesc salarii a scăzut de peste o sută de mii de oameni. Modificările situaţionale neprevăzătoare în modul de formare a fondurilor de asigurări sociale şi cele în medicină au dezorganizat funcţionarea acestora, transformîndu-le în structuri care nu se bucură de multă încredere din partea populaţiei şi agenţilor economici. Guvernarea jefuieşte cu neruşinare oamenii, prin scoaterea banilor lor investiţi în Fondul de asigurări medicale şi redirecţionarea acestora pentru a-şi amenaja birourile, să-şi cumpere maşini de lux şi deplasări sterile peste hotare. Este distrus sistemul de asigurare a populaţiei cu medicamente de calitate, sigure şi accesibile.

S-a accelerat procesul depopulării, cu scăderea bruscă a indicilor demografice. Republica Moldova, odată cu venirea la putere a Alianţei, şi-a pierdut capacitatea de a rezista dezastrelor naturale. Timp de mai mult de doi ani rămîn nesoluţionate problemele de lichidare a consecinţelor inundaţiilor în satele de pe malul Prutului.

Congresul al VII-lea al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova condamnă cu fermitate politica Alianţei de guvernare de promovare a formelor şi metodelor monetariste, liberale de dreapta de gestionare a economiei şi sferei sociale, ca fiind discreditate. Acest curs impus ţării în mod fraudulos, contrar promisiunilor electorale făcute de partidele Alianţei, nu face faţă criticilor din punctul de vedere al societăţii şi nu satisface nevoile zilnice a marii majorităţi a cetăţenilor.

Continuarea acestuia inevitabil va conduce la o agravare considerabilă a indicatorilor de calitate a vieţii populaţiei.

Delegaţii Congresului al VII-lea al PCRM îndeamnă toate forţele sănătoase ale societăţii să-şi conjuge eforturile în scopul înlăturării cît mai grabnice de la putere a Alianţei corupte şi incapabile, a autorului şi regizorului acestui genocid financiar-economic al ţării, promotorului de idei de subjugare economică a statului.

Delegaţii celui de-al VII-lea Congres sînt convinşi că, comuniştii din Moldova dispun de potenţialul intelectual, uman şi instituţional necesar pentru a preveni în Moldova catastrofa socio-economică iminentă şi sînt hotărîţi să continue lupta fără compromisuri pentru a reveni la dezvoltarea social orientată a ţării. Acest lucru este în interesul fiecărui om şi societăţii moldoveneşti în general.

Declaraţia celui de-al VII-lea Congres al Partidului Comuniştilor “Privind atitudinea PCRM faţă de procesul de extindere a Uniunii Vamale şi constituire a Uniunii Eurasiatice”

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, în deplină conformitate cu politica sa de deschidere spre integrare, în conformitate cu principiile de beneficiu reciproc, considerînd că evoluţiile proceselor de globalizare şi de influenţă reciprocă a economiilor diferitor ţări nu sînt şi nu pot fi unidirecţionale, ţinînd seama de persistenţa elementelor de divizare internaţională a muncii, caracterul comun al elementelor de infrastructură şi altor componente ale economiei, argumentînd că procesele de integrare în diverse uniuni nu conţin contradicţii de fond, în urma dezbaterilor în cadrul Congresului, a adoptat prezenta Declaraţie.

PCRM în activitatea sa politică cotidiană a fost şi va fi un susţinător şi promotor al ideii de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Vamală “Rusia-Belarus-Kazahstan”. PCRM vede în acest proces istoric posibilitatea consolidării resurselor economice, sociale şi umanitare pentru o modernizare veritabilă a spaţiului post-sovietic, atingerea de către popoarele CSI a unui nivel fundamental nou de libertate şi perspective sociale. PCRM consideră că patrimoniul istoric, cultural şi politic al popoarelor din fosta URSS, le dă un drept necondiţionat de a realiza un nou proiect eurasiatic de integrare globală, capabil nu numai să stimuleze viguros dezvoltarea economică, ci şi să susţină dezvoltarea naţională a statelor CSI.

Congresul al VII-lea al PCRM indică Comitetului Central, bazîndu-se pe experienţa sa de guvernare, să creeze un grup de lucru permanent, al cărei obiectiv ar fi identificarea tuturor problemelor de ordin tehnic, care ar putea apărea în calea integrării în Uniunea Vamală, precum şi identificarea modalităţilor de a le depăşi. Congresul consideră că este de o importanţă fundamentală să propunem susţinătorilor Uniunii Euroasiatice în Republica Moldova să-şi coordoneze eforturile politice, informaţionale, de propagare şi mobilizare pentru ca beneficiile acestei integrări, perspectivele şi eficienţa socio-economică a acesteia să fie promovate în rîndurile publicului larg.

Pentru a atinge cît mai curînd rezultatele practice în cauza integrării euroasiatice PCRM invită toate partidele de orientare de stînga, existente în ţările CSI, să lanseze procesul de unificare organizaţională, propunînd în acest scop formarea unei organizaţii internaţionale politice cu calitatea de membru colectivă de tip “Partidul Stîngii Europene” şi înregistrarea filialelor acesteia în ţările sale.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova este convins de realitatea şi caracterul realizabil al obiectivelor integrării euroasiatice. Totodată, comuniştii din Republica Moldova sînt convinşi că o asemenea unificare supranaţională fără îndoială ar servi intereselor statelor şi popoarelor din ţările CSI cu o eficienţă mult mai mare decît izolaţionismul din ultimele două decenii.

Congresul al VII-lea al PCRM cere trimiterea prezentei declaraţii tuturor partidelor şi mişcărilor obşteşti interesate din ţările Comunităţii Statelor Independente.

Sursa: www.pcrm.md

Raportul politic al Comitetului Central PCRM la Congresul al VII-lea al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Vladimir Voronin a fost reales în funcţia de preşedinte al PCRM