Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Congresul VI al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 15 martie 2008 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

La 15 martie 2008, în oraşul Chişinău, în Palatul Republicii, a avut loc Congresul al VI-lea (al XXIII-lea), ordinar, al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

La congres s-au prezentat 412 delegaţi (din 417), care au reprezentat organizaţiile de partid municipale şi raionale din republică. La lucrările lui au participat de asemenea delegaţii la Congresul I (al XVIII-lea) al PCRM, membrii CC al PCRM care nu au fost delegaţi la congres şi invitaţi. Congresul a luat În dezbatere următoarele chestiuni:

  1. Raportul politic al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi sarcinile imediate ale partidului (raportor — Preşedintele PCRM Vladimir VORONIN).
  2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (raportor — preşedintele CCR a PCRM Ludmila BORGULA).
  3. Cu privire la noul Program al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (raportor — secretarul CC al PCRM Marc TCACIUC).
  4. Cu privire la completările şi modificările Statutului PCRM (raportor — membrul CC al PCRM Anton MIRON).
  5. Alegerile Preşedintelui Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
  6. Alegerea Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
  7. Alegerea Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

Congresul a fost deschis de Vladimir VORONIN, Preşedintele PCRM. După alegerea organelor de lucru ale congresului, aprobarea ordinii de zi şi a regulamentului de muncă, au fost audiate rapoartele propuse spre discuţie delegaţilor la congres.

La dezbaterile pe marginea rapoartelor au participat:

Raportul comisiei de validare a congresului l-a prezentat preşedintele ei Anatolii ZAGORODNÎI, prim-secretar al Comitetului Raional de Partid Hînceşti, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Congresul a fost salutat de Piotr SIMONENKO, Prim-secretar al CC al Partidului Comunist din Ucraina; Constantin ROTARU, Preşedinte al Partidului Alianţa Socialistă din România; Evgheni KOPÎŞEV, membru al CC al Partidului Comunist din Federaţia Rusă; Fan LI, director-adjunct al Secţiei Cercetări Politice a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez; Lothar BISKY, Preşedinte al Partidului Stînga Europeană. Asupra chestiunilor luate în dezbatere congresul a adoptat hotărîrile corespunzătoare.

Vladimir VORONIN, Preşedinte al PCRM, a rostit la congres cuvîntul de încheiere.

Congresul l-a ales în unanimitate Preşedinte al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova pe Vladimir VORONIN.

Au fost alese organele de conducere ale partidului — Comitetul Central şi Comisia Centrală de Revizie ale PCRM.

Cu aceasta, Congresul al VI-lea (al XXIII-lea) al PCRM şi-a încheiat lucrările.

Sursa: www.pcrm.md

Comunicat de presă al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova Declaraţia Fracţiunii PCRM în Consiliul Municipal Chişinău