Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia Comitetului Executiv al UPC-PCUS cu privire la interzicerea Secerii şi Ciocanului şi la aşa-numita condamnare a regimului comunist în Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 14 decembrie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Participanţii la şedinţa Comitetului Executiv al UCP-PCUS constată: regimul liberal de dreapta, în persoana partidelor Alianţei pentru Integrare Europeană, care guvernează Republica Moldova, a păşit în mod definitiv pe calea represiunilor politice, a revanşismului istoric, rescriind istoria Marelui Război pentru Apărarea Patriei, pe parcursul căruia mii de fii şi fiice ale Moldovei şi-au dat viaţa în lupta împotriva fascismului.

La 12 iulie 2012, cu voturile deputaţilor din partidele guvernante, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o hotărîre cu privire la condamnarea “regimului comunist totalitar în RSS Moldovenească”. Astfel, puterea în exerciţiu din Moldova, fără a ţine cont de părerea majorităţii poporului moldovenesc, a încercat să ponegrească şi să şteargă din istorie întreaga perioadă sovietică de dezvoltare a RSS Moldoveneşti, perioadă ce a fost şi va continua să rămînă pentru cetăţenii Moldovei treapta cea mai înaltă a dezvoltării sociale şi economice, perioadă a păcii, a progresului, a făuririi şi bunăstării.

Prin acest document criminal, în Republica Moldova au fost interzise şi simbolurile mişcării comuniste mondiale — Secera şi Ciocanul. Vom sublinia că această decizie fără precedent a fost adoptată pentru întîia oară în teritoriul ţărilor care fac parte din Comunitatea Statelor Independente — ţări ale căror popoare au obţinut victoria asupra nazismului în Marele Război pentru Apărarea Patriei anume sub drapelul cu simbolul Secerei şi Ciocanului.

Prin această decizie, regimul liberal de dreapta guvernant în Moldova, de fapt, a introdus în ţară un sistem represiv poliţienesc de reprimare a drepturilor şi libertăţilor politice. Mai mult decît atît. Prin decizia în cauză, regimul guvernant, care s-a declarat adept al integrării europene, a refuzat să ia în considerare practica europeană, în conformitate cu care în teritoriul ţărilor din Uniunea Europeană activează zeci de partide comuniste şi muncitoreşti, dintre care multe şi-au ales ca simboluri Secera şi Ciocanul şi participă la alegeri fără nici un fel de îngrădiri.

Comitetul Executiv al UPC-PCUS condamnă în mod hotărît acţiunile represive ale regimului guvernant din Republica Moldova. Această decizie a autorităţilor, de facto, plasează în afara legii cel mai mare partid din ţară — Partidul Comuniştilor, pîngăreşte memoria celor căzuţi în lupta cu fascismul, este în contrazicere cu tendinţele generale mondiale de luptă pentru echitate şi drepturile sociale ale oamenilor muncii.

În numele partidelor comuniste membre ale UCP-PCUS, Comitetul Executiv al UCP-PCUS cere de la autorităţile Republicii Moldova în persoana partidelor din Alianţa pentru Integrare Europeană să renunţe la următorii paşi pe această periculoasă cale, să înceteze imediat represiunile politice împotriva activiştilor comunişti din Moldova, să anuleze această criminală decizie a Parlamentului Republicii Moldova ca una care nu corespunde buchiei şi spiritului proceselor democratice din lumea contemporană.

Discursul preşedintelui PCRM, Vladimir Voronin, la Reuniunea Comitetului Executiv al Uniunii Partidelor Comuniste — PCUS (UPC-PCUS) din 14 decembrie 2012

Stimaţi tovarăşi,

Sînt bucuros să vă salut pe toţi în Republica Moldova. Este semnificativ faptul că întîlnirea noastră are loc exact în ajunul celei de-a 90-a aniversări a creării URSS, în chiar acel oraş în care, acum 100 de ani, se edita ziarul leninist “Iskra”. Nu sînt coincidenţe simple, acestea ne obligă şi ne responsabilizează. Cel puţin, ne permit şi ne obligă nu doar să revenim la rădăcinile noastre politice comune, ci şi să fim mai sinceri şi mai constructivi în discutarea acelor scopuri şi sarcini strategice care stau astăzi în faţa partidelor comuniste din fosta Uniune Sovietică.

Sînt convins că subiectul pe care ni l-am propus în ordinea de zi a Reuniunii Comitetului Executiv al UPC-PCUS nu va lăsa indiferent pe nimeni din cei prezenţi şi vom avea o discuţie în fond a acestuia. Permiteţi-mi să vă amintesc tema discuţiei — “Procesele integraţioniste contemporane în spaţiul exsovietic: noi stimulente pentru unitatea organizatorico-ideologică eficientă a partidelor comuniste”.

În contextul agendei Reuniunii, daţi-mi voie să propun pentru discuţii două teze care, în sensul cunoscut, reflectă în cel mai deplin mod atitudinea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova faţă de noua situaţie care se creează în spaţiul exsovietic.

În primul rînd. Cunoaşteţi destul de bine cu toţii, stimaţi tovarăşi, faptul că Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a făcut şi face parte din acele partide comuniste care, în practica lor politică — fie la guvernare, fie în opoziţie — au încercat să utilizeze în mod plenar şi multilateral cea mai diversificată experienţă a modernizării, inclusiv experienţa integrării europene. Am crezut şi credem că această experienţă conţine calităţi pozitive care reprezintă în mare parte temei pentru acţiunile noastre comune, inclusiv cu tovarăşii noştri din partidele comuniste şi de stînga din Europa, în cadrul Partidului Stîngii Europene. Multe din libertăţile democratice şi sociale cunoscute, de care a fost şi este mîndră Europa, nu ar fi fost posibile fără curajul prietenilor noştri greci, portughezi, spanioli, italieni şi francezi. Nu este nevoie să mai repet că s-au inspirat, în primul rînd, din ideile şi experienţa predecesorilor noştri comuni, urmărînd acea experienţă unică şi, deocamdată, fără precedent, care s-a dezvoltat în fosta URSS.

În acelaşi timp, Partidul Comuniştilor este în măsură să fie receptiv la ideile unui eventual “transfer invers” al experienţei pozitive a integrării — din Vest spre Est. În acel sol în care ideile frăţiei şi “prieteniei între popoare”, încorporate în genetica comuniştilor, sînt capabile să se soldeze cu noi modele de dezvoltare comună, în care acestea se suprapun cu ideile restabilirii echităţii şi demnităţii fiecărei persoane.

Şi iată atunci cînd, sub pre- siunea crizei economice globale, ideea integrării europene văzînd cu ochii a degenerat în forma unui neoimperialism agresiv, cînd însăşi în Europa urmărim un atac dur asupra tuturor realizărilor democratice din trecut, dar şi asupra libertăţilor sociale, în spaţiul fostei URSS, începînd cu anul 2010, se creează o cu totul altă situaţie. Aici, criza economică, dimpotrivă, a devenit factorul obiectiv al convergenţei bruşte dintre economiile statelor lidere din CSI — Federaţia Rusă, Republica Belarus şi Kazahstan. Valul capitalului financiar speculativ s-a spulberat, lăsînd loc pentru temelia unei economii reale care, în condiţiile unui stres cumplit, îşi găseşte sprijin nu în concurenţă, ci în cooperare, în acele relaţii interregionale ce încă s-au mai păstrat în spaţiul exsovietic. Anume aşa a apărut Uniunea Vamală, care a devenit o bază veritabilă pentru proiecte economice şi politice mai globale, inclusiv pentru crearea Uniunii Eurasiatice. O asemenea temelie materială, practică a integrării a schimbat în mod radical atît scopurile, cît şi însăşi direcţia luptei politice pentru multe forţe politice şi, întîi de toate, pentru acele care îşi desfăşoară această luptă sub steagurile roşii.

Pentru Republica Moldova, de exemplu, ideea aderării la Uniunea Vamală, împărtăşită în prezent de circa 60 la sută din întreaga populaţie a ţării, s-a transformat într-o idee anticriză, într-un instrument de păstrare a statalităţii moldoveneşti şi într-o platformă reală de soluţionare a conflictului transnistrean. Dar în cazul nostru ideea aderării la Uniunea Vamală a mai devenit şi ideea unei societăţi democratice, care vine de jos, adică de la popor, care cere desfăşurarea unui referendum în acest sens. Cu alte cuvinte, imboldul către integrarea exsovietică a ridicat la suprafaţă acel strat de atitudini sociale din Republica Moldova care, acum doar cîţiva ani, părea că este dat uitării. În opinia mea, o stare de spirit similară domină în prezent în toate statele exsovietice.

În cel de-al doilea rînd. Putem oare noi acum să numim o singură forţă politică unificată care în cel mai complet şi adecvat mod corespunde acestei situaţii? Anume unificată, care ar fi capabilă să gîndească şi să acţioneze în categoriile politice, economice şi sociale ale viitoarei uniuni? Fireşte că poate să apară întrebarea: dar avem noi oare în general nevoie de o asemenea forţă politică unificată? Experienţa activităţii Partidului Comuniştilor în cadrul Partidului Stîngii Europene arată cu ce resurse enorme uneori se poate solda unificarea, fie chiar şi a unor forţe politice mici. În special atunci cînd acestea sînt reprezentate în Parlamentul unional comun, cînd împreună discută aspectele legate de problemele comune ale teoriei şi practicii politice, cînd împreună se opun reacţiei liberal-conservatoare.

Dar noi cu dumneavoastră cunoaştem că nu avem deocamdată în spaţiile Comunităţii Statelor Independente şi al Uniunii Vamale un astfel de Parlament unic. Nu avem alegeri într-un asemenea organ legislativ supranaţional. Cu toate acestea, cine a spus sau cine crede că aceste lucruri vor apărea de la sine, în liniştea birourilor administrative? Mai mult decît atît, însăşi ideea creării unui astfel de organ democratic suprem, bineînţeles, va deveni un stimulent puternic major şi pentru o adoptare mai extinsă a integrării eurasiatice, conştientizînd totodată că acesta va fi un proiect democratic popular veritabil, şi nu unul schiţat de funcţionari. În plus, de la bun început trebuie să ţinem minte că este acel proiect în care trebuie să prevaleze principiile echităţii sociale, principiile internaţionalismului, şi nu doar un calcul rece al oportunităţii economice.

Dar haideţi să fim de acord că toate acestea nu se vor produce în mod automat. Prin urmare, trebuie să fie creată acea forţă care ar fi capabilă să ducă lupta politică anume pentru aceste scopuri. Şi haideţi, stimaţi tovarăşi, să ne întrebăm împreună, dar de ce anume noi — comuniştii — nu am fi această forţă, acest partid politic supranaţional? Fiţi de acord, anume nouă ne revine misiunea să fim în avangarda acestui proces, şi nu să ne tîrîm la coadă, oftînd nostalgic după URSS. Sînt cert convins: cu toate divergenţele noastre de ordin statutar sau de program, cu toate dificultăţile, sîntem în stare să urmăm această cale. Experienţa camarazilor noştri europeni ne-a convins de faptul că, din punct de vedere organizatoric, acest lucru este posibil şi nu este atît de complicat cum pare la prima vedere. Urmărind cum evoluează situaţia actuală în ţările noastre, în partidele noastre, această cale se pare că nu are nicio alternativă. Şi a venit timpul să facem cu toţii împreună un prim pas pe acest drum.

Acest prim pas ar putea fi crearea unui grup permanent care ar examina, în cadrul uniunii noastre a partidelor politice, aspectele organizatorice, politice şi informaţionale ale acestui obiectiv. Cum ar fi: începînd cu forma şi locul înregistrării unui asemenea partid în calitate de organizaţie internaţională şi terminînd cu denumirea, programul şi statutul acestuia. Nu mai vorbesc de necesitatea creării unei mass-media de partid comune, care să asigure reflectarea imediată a tuturor acestor aspecte.

Stimaţi tovarăşi!

Sper că noi, comuniştii, realizăm ce fel de provocare stă în faţa noastră, dar şi în faţa tuturor partidelor noastre. Nu am nicio îndoială că sîntem capabili să facem faţă acestor noi obiective istorice fundamentale.

Mulţumesc pentru atenţie.

Sursa: comunist.md

Выступление Председателя ПКРМ Владимира Воронина на заседании Исполкома СКП-КПСС 14 декабря 2012 года

Уважаемые товарищи,

Я рад Вас всех приветствовать в Молдове. Символично, что наша встреча проходит буквально накануне 90-летнего юбилея создания СССР, в том самом городе, в котором ровно 110 лет назад издавалась ленинская “Искра”. Эти совпадения ко многому обязывают. По крайней мере, они обязывают нас не только вновь вернуться к нашим общим политическим корням, но и позволяют быть более откровенными и конструктивными при обсуждении тех перспективных целей и задач, которые сегодня стоят перед коммунистическими партиями бывшего Советского Союза.

Уверен, что тема, которую мы предложили в повестку дня заседания Исполкома СКП-КПСС, не оставит равнодушными никого из присутствующих и мы проведем предметное ее обсуждение. Напомню, тема эта звучит так: “Современные интеграционные процессы на постсоветском пространстве: новые стимулы к эффективному организационно-идеологическому единению коммунистических партий”.

В контексте поставленной повестки заседания, позвольте мне предложить для обсуждения два тезиса, которые в известном смысле наиболее полно отражают отношение Партии коммунистов Республики Молдова к той новой ситуации, которая складывается на постсоветском пространстве.

Первое. Всем вам, уважаемые товарищи, достаточно хорошо известно, что Партия коммунистов Республики Молдова относилась и относится к числу тех коммунистических партий, которые в своей политической практике — и во власти, и оппозиции — старались максимально полно и всесторонне использовать самый разнообразный модернизационный опыт, включая опыт европейской интеграции. Мы считали и считаем, что в этом опыте заложены положительные качества, которые в большей степени являются основанием для наших совместных действий, в том числе и с нашими товарищами из левых и коммунистических партий Европы, в рамках Партии Европейских Левых. Многие из известных демократических и социальных свобод, которыми гордилась и гордится Европы, были бы невозможны без мужества наших греческих, португальских, испанских, итальянских и французских друзей. Нет нужды говорить, что свое вдохновение они, в свою очередь, черпали у наших с вами предшественников, наблюдая тот уникальный и пока еще беспрецедентный опыт, который развивался в бывшем СССР.

В то же время, Партия коммунистов в состоянии быть отзывчивой к идеям возможного “обратного переноса” позитивного опыта интеграции с Запада на Восток. На ту почву, где идеи братства и “дружбы народов”, заложенные в генетике коммунистов, способны дать новые образцы совместного развития, где они накладываются на идеи восстановления справедливости и достоинства каждого человека.

И вот тогда, когда под давлением глобального экономического кризиса, идея европейской интеграции буквально на глазах выродилась в форму агрессивного неоимпериализма, когда в самой Европе наблюдается жесточайшее наступление на все прошлые демократические завоевания и социальные свободы, на пространствах бывшего СССР, начиная с 2010 года, стала формироваться совершенно иная ситуация. Здесь экономический кризис, напротив, стал объективным фактором резкого сближения экономик ведущих стран СНГ — России, Беларуси, Казахстана. Под схлынувшей пеной спекулятивного финансового капитала возник остов реальной экономики, которая в обстановке тяжелейшего стресса находит свою опору не в конкуренции, а в кооперации, в тех межрегиональных связях, которые все еще сохранились на постсоветском пространстве. Именно так возник Таможенный союз, ставший действительно основанием для более глобальных экономических и политических проектов, в том числе и для образования Евразийского союза. Такая материальная, практическая основа интеграции радикально изменила и цели, саму направленность политической борьбы многих политических сил, и в первую очередь тех, которые ведут эту борьбу под красным знаменем.

К примеру. Для Республики Молдова идея вступления в Таможенный союз, которую сегодня разделяют около 60 процентов всего молдавского общества, превратилась в идею антикризисную, в инструмент сохранения молдавской государственности и реальную платформу разрешения приднестровского вопроса. Но в нашем случае — идея вступления в Таможенный союз оказалась еще идеей демократической, идущей снизу, то есть от народа, требующего проведения референдума по данному вопросу. Иными словами, импульс к постсоветской интеграции поднял тот пласт социальных настроений в Молдове, который еще несколько лет назад казался ушедшим в небытие. И я полагаю, что аналогичные настроения сегодня доминируют во всех постсоветских государствах.

Второе. Можем ли мы сегодня назвать единую политическую силу, которая наиболее полно и адекватно соответствует этой новой ситуации? Именно единую, способную мыслить и действовать в политических, экономических и социальных категориях будущего союза? Хотя тут же могут возникнуть вопросы: а, мол, зачем вообще нужна такая единая политическая сила?

Опыт работы Партии коммунистов в условиях Партии европейских левых показывает, каким огромным ресурсом очень часто оказывается объединение пусть даже небольших политических сил. Особенно, когда они представлены в едином союзном Парламенте, когда они вместе ведут дискуссии, связанные с общими проблемами политической теории и практики, когда они вместе противостоят либерально-консервативной реакции.

Но мы с вами знаем, что у нас нет на пространствах СНГ и Таможенного союза пока еще единого Парламента. Нет выборов в подобный надгосударственный законодательный орган. Но, тем не менее, кто сказал, или кто думает, что эти вещи появятся сами по себе, в тиши бюрократических кабинетов? Более того, сама идея формирования такого высшего демократического органа, безусловно, станет серьезнейшим стимулом и для более широкого принятия идей евразийской интеграции, осознавая при этом, что это действительно будет настоящий демократический, народный, а не нарисованный чиновниками проект! А, кроме того, не стоит с самого начал забывать, что это тот проект, в котором должны одержать верх принципы социальной справедливости, принципы интернационализма, а не просто холодный расчет экономической целесообразности.

Но давайте согласимся, что все это не произойдет автоматически!? Следовательно, необходимо сформировать ту силу, которая способна вести политическую борьбу именно за эти цели? И давайте вместе, дорогие товарищи, спросим себя, почему именно нам — коммунистам не быть такой силой, такой надгосударственной политической партией? Согласитесь, ведь именно наша миссия заключается в том, чтобы быть в авангарде этого процесса, а не плестись в хвосте, ностальгически вздыхая по СССР. Я убежден: при всех наших каких-то уставных и программных разночтениях и даже сложностях, мы способны преодолеть эти формальные препятствия и уж точно способны пойти по этому пути. Опыт наших европейских соратников убеждает нас в том, что это организационно возможно и не столь сложно, как может показаться на первый взгляд. Глядя на то, как развивается нынешняя ситуация в наших странах, в наших партиях, этот путь кажется безальтернативным. И настало время на этом пути всем нам вместе сделать свой первый шаг.

Этот первый шаг может заключаться в том, чтобы сформировать постоянно-действующую группу, которая в рамках нашего Союза политических партий рассмотрит организационные, политические и информационные аспекты этой задачи. Например: от формы и места регистрации такой партии, как международной организации, до ее названия, программы и устава. Не говоря уже о необходимости создания общепартийных средств массовой информации, в которых все эти предельно важные вопросы уже сейчас находили бы свое отражение.

Уважаемые товарищи!

Я надеюсь, что мы — коммунисты — отдаем себе отчет в том, какого рода вызов стоит перед нами и перед всеми нашими партиями. Я не сомневаюсь в том, что мы способны оказаться на высоте этих принципиально-новых исторических задач.

Благодарю за внимание.

Источник: www.pcrm.md

Vladimir Voronin a primit medalie eliberată de PCFR pentru a sărbători aniversarea celor 90 de ani de la formarea URSS Deputat PDM a bătut cu picioarele un consilier din raionul Edineţ