Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Scrisoarea deschisa dlui Vladimir Voronin catre prim-ministru Vlad Filat

|versiune pentru tipar||
PCRM / 24 ianuarie 2013
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimate domnule Prim-ministru,

Dumneavoastră sunteţi la curent că în data de 11 decembrie 2012 eu, în calitate mea de deputat al Parlamentului am expediat pe canalele de informaţii speciale o adresare cu expunerea unor fapte ce dovedesc incontestabil despre existenţa tentativelor de a diminua capitalul normativ şi activele a BCA “Banca de Economii”. La fel artificial, în perioada octombrie 2010- ianuarie 2013 au fost devalorizate valorile mobiliare ai acestei bănci cu scopul final vădit de a privatiza la un preţ de “nimica”.

Banca de Economii este unica instituţie creditară asupra căreia îşi exercită controlul Guvernul, pe bună dreptate este apreciată ca una din puţinele companii ce formează “temelia” statului, având însemnătate excepţională în asigurarea stabilităţii financiar-monetare şi respectiv securităţii economice şi sociale a ţării.

Anume din aceste considerente PCRM în anii 2001–2002 a contracarat tentativele de a elimina controlul Guvernului asupra acestei bănci cu consecinţele imprevizibile pentru clienţii şi depunătorii săi.

Spre regret, unele organe de stat, cu excepţia Centrului Anticorupţie, în loc de a formula un răspuns constructiv şi clar la scrisoarea mea din 11.12.12 s-au limitat la o adevărată “otpiscă”. O atitudine plină de dispreţ a revoltei noastre faţă de dezorganizarea bunei administrări a Băncii de Economii, a demonstrat Banca Naţională. Funcţionarii Ministerului de finanţe nu au găsit timp pentru o întrunire cu experţii noştri în vederea elucidării unor aspecte importante. Comisia Naţională pentru Piaţa Financiară, organul abilitat cu împuterniciri suficiente pentru a curma la etapa embrionară tentativele de acest gen, a trecut cu tăcerea chestiunea de principiu ce vizează evoluţia preţului la acţiunele băncii. În data de 22.11.2010 a fost pornită o adevărată ruinare artificială şi numai în 10 zile preţul a scăzut de la 200 lei până la 35 lei per acţiune , în pofida faptului că prin aceasta a fost devalorizată proprietatea statului, care constituie 56% din capitalul social al acestei bănci, ignorând creşterea spectaculoasă în acea perioadă a eficacităţii băncii.

Însă adresarea mea în presa deschisă nu este determinată de bădărănia provincială a funcţionarilor de stat, la rând cu toţi cetăţenii ţării, noi, partidul din opoziţie, deja nu ne mirăm de nimica.

Problema constă în faptul că în pofida avertizării directe a misiunii FMI din noiembrie 2012 despre necesitatea lichidării către luna martie 2013 a consecinţelor tuturor încălcărilor legislaţiei, operaţiunilor dubioase cu valorile mobiliare ale băncii, realizarea scenariului privind devalorizarea artificială a lor şi a activelor băncii nu este oprită.

În viziunea noastră, în legătură cu inactivitatea majorităţii organelor de stat capabile şi împuternicite în luarea măsurilor de corecţie respectivă, numai Guvernul încă mai poate, în condiţiile create, să oprească această crimă economică organizată de persoane, cărora le sînt străine interesele poporului şi ale ţării. Pentru aceasta sînt necesare următoarele.

Unu, în regim de urgenţă de a obţine interzicerea prin prescripţia CNPF a tuturor tranzacţiilor cu valorile mobiliare ale Băncii de Economii, deoarece fiecare din ele în condiţiile create de reideri devalorizează averea statului în această bancă cel puţin cu 250% în raport cu preţul mediaanual.

Doi, de a răscumpăra în folosul statului pachetele de acţiuni ale Băncii de Economii în volum de 8,9% şi 2,4% din capitalul social, plasate pentru vânzarea deschisă la bursă în data de 14 ianuarie curent. Cu aceasta vor fi consolidate poziţiile statului în bancă şi respectiv în sistemul monetar al ţării. Ulterior, după necesitate şi conform conjucturii, eventual favorabile, se va putea comercializa aceste acţiuni cu un avantaj pentru stat.

Timpul ne întrece, domnule Prim ministru, în data de 16 ianuarie curent alt pachet de acţiuni în volum de 3,87% din capitalul social prin vânzare directă (în afara licitaţiei) a fost realizat la un preţ, vădit reiderist, de 13,87 lei per acţiune.

Trei, de a anulă conform procedurii stabilite de legislaţie ca fiind ilegală, adoptată ocolind Guvernul, decizia adunării acţionarilor a Băncii de Economii din 30 aprilie 2012 cu privire la abrogarea emisiei suplimentare a acţiunelor băncii, care a fost stipulată de către Guvern. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova în august-septembrie 2012 la timp a dat o apreciere respectivă tentativei de a declara această hotărâre a Guvernului ca una anticonstituţională în urma demersului Parlamentar la Curtea Constituţională, în special a deputatului din fracţiunea PCRM dlui S.Sîrbu. În final acest demers a fost rechemat şi uşurarea acaparării băncii nu a avut loc. În prezent Dumneavoastră, domnule Prim ministru revine misiunea de a finaliza această măsură antireider.

Şi în final, se cere înlăturarea operativă a încălcărilor grave comise în perioada mai-septembrie 2012 de angajaţii a Băncii Naţionale şi a Cancelariei de Stat în urma deficitului de experienţă şi cunoştinţelor în problema formării organelor de conducere a Băncii de Economii în special, preşedintelui Consiliului Băncii şi a Preşedintelui băncii.

Sînt sigur, domnule Prim ministru că Dumneavoastră sînteţi conştient de însemnătatea majoră pentru interesele statului a acestor propuneri şi o să întreprindeţi măsuri necesare în vederea realizării operative a lor.

Preşedintele PCRM,
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova Vladimir Voronin

Sursa: www.pcrm.md

Grigore Petrenco a fost ales în calitate de vice-preşedinte al Grupului Stîngii Europene Unite la APCE Declaraţia Fracţiunii Partidului Comuniştilor Republicii Moldova din Consiliul Municipal Chişinău, la şedinţa CMC din 31 ianuarie 2013