Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Moţiune simplă asupra politicilor în domeniul de apărare şi militar, activităţii Ministerului Apărării şi a activităţii ministrului Vitalie Marinuţa

|versiune pentru tipar||
PCRM / 4 iulie 2013
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Domnului Igor Corman
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,
Parlamentului Republicii Moldova

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 105 din Constituţia Republicii Moldova, art. 112–115 din Capitolul 8 al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea simplă asupra activităţii Ministrului Apărării şi ministrului dlui Vitalie Marinuţa.

Motivarea

Ministerul Apărării are misiunea să elaboreze politica de apărare, să conducă şi să coordoneze construcţia şi dezvoltarea Armatei Naţionale, să determine riscurile şi ameninţările cu caracter militar şi necesităţile privind pregătirea sistemului naţional de apărare pentru asigurarea securităţii militare a statului.

Ministerul Apărării este condus de ministrul apărării, numit în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, în modul stabilit de legislaţie. Ministrul apărării răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului — şi în faţa Parlamentului. Totodată, prin intermediul şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, numit în funcţie şi eliberat din funcţie la propunerea ministrului apărării, prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova — Comandant Suprem al Forţelor Armate, ministrul apărării conduce activitatea Armatei Naţionale, avînd competenţă asupra oricărei subdiviziuni a acesteia.

În conformitate cu articolul 21 a Legii cu privire la Guvern, ministerele sînt organele centrale de specialitate ale statului. Ele sînt conduse de miniştri, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor puse în seama lor.

Totodată, articolul 29 al aceleiaşi legi prevede că, membrii Guvernului poartă răspundere pentru sferele de activitate ce le-au fost încredinţate şi pentru activitatea Guvernului în ansamblu.

Activitatea Ministerului Apărării al Republicii Moldova în ultimii ani a fost compromisă de o serie de acţiuni ale conducerii, pe alocuri negîndite, dar în cele mai dese cazuri intenţionat şi cu bunăstiinţă, care au adus prejudicii grave atît statului Republica Moldova în sens material şi de imagine, societăţii întregi, cît şi cetăţenilor lui în particular. Aceste prejudicii se datorează în special lipsei profesionalismului şi luării unor decizii incorecte, uneori evident criminale de către conducătorul acestui minister, dl Vitalie Marinuţa.

Printre faptele enunţate aducem cu titlu de exemplu doar cîteva, care au adus tragedia în casele unor familii, care cît pe ce să provoace ruperea relaţiilor de prietenie multiseculară dintre Republica Moldova şi Azerbaidjan, care ne-au plasat la un pas de un nou războiul între două maluri. Aceste acţiuni sau inacţiuni au avut sau puteau avea, în lipsa unei intervenţii imediate şi prompte a unor factori de decizie, consecinţe foarte grave pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova, pentru viaţa şi sănătatea a milioane de concetăţeni de ai noştri. Este bine cunoscut faptul că, nepedepsirea la timp a unor fapte ilegale generează în viitor activităţi şi mai periculoase.

Vînzare ilegală de armament

În luna septembrie 2011, un avion de transport IL-76 venit din Libia a aterizat pe Aeroportul Internaţional Mărculeşti pentru a prelua un lot de muniţii cu scopul transportării în Armenia, conform unui contract încheiat între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi compania letonă “Latspeceksport”, cu sediul juridic în oraşul Riga. Această tranzacţie a trezit nedumerirea atît a Parlamentului Republicii Moldova, cît şi a întregii societăţi civile. Cu atît mai mult, aceste acţiuni au frapat şi stîmit nemulţumirea autorităţilor Azerbaidjanului, ţară care se află în conflict militar cu Armenia, şi ţara cu care avem relaţii de prietenie şi economice avantajoase.

Odată cu constituirea Comisiei de anchetă a Parlamentului pe acest caz, s-a mai constatat că, pe lîngă cutumele internaţionale de convieţuire paşnică între popoare, Ministerul Apărării a încălcat şi legislaţia naţională, prin neglijarea procedurilor legale la încheierea contractului de vânzare a armamentului din dotarea Armatei Naţionale.

Comisia parlamentară formată în octombrie 2011 pentru a investiga acest caz, a constatat că Ministerul Apărării a comercializat armamentul firmei letone fără a organiza un concurs pentru desemnarea cumpărătorului. La rândul ei, compania “Latspeceksport” nu a avut autorizaţie eliberată de autorităţile letone de a efectua tranzacţii de armament cu Republica Moldova. Cu toate acestea, tranzacţia a avut loc.

În raportul Comisiei, principalul vizat de încălcarea modului de vânzare a armamentului se fac ministrul apărării, Vitalie Marinuţa, precum şi alţi demnitari.

Chiar şi partenerul de alianţă, deputatul Dumitru Diacov, a condamnat gestul ministrului apărării, care a spus: “E păcat că avem atâţia demnitari în Moldova şi nici unui nu i-а venit în cap că e o zonă de conflict şi cu probleme. Lucrurile trebuiau gîndite anume din aspectul ăsta, dar nu că am făcut 20 de copeici acolo”.

Declaraţii războinice

În ultimul timp, datorită unor acţiuni nechibzuite ale actualei guvernări, se urmăreşte o tensionare a relaţiilor dintre autorităţile de la Chişinău şi cele ale autoproclamatei republici nistrene. În acest context, contrar principiilor şi destinaţiei autorităţii de ministru al apărării, la data de 19 iunie 2013, dl. Marinuţa face declaraţii războinice, care şi mai mult generează tensionarea relaţiilor dintre cele două maluri ale Nistrului, practic în mod deschis declarînd disponibilitatea armatei de a intra în război. Şi, numai datorită unor eforturi ale fracţiunii parlamentare a PCRM, sa reuşit adoptarea unei declaraţii “pacificatoare” care a aplanat pentru moment situaţia şi a readus-o sub control. Asemenea declaraţii sunt inadmisibile pentru o persoană cu epoleţi de general şi deţinînd o asemenea funcţie. Această declaraţie a constituit o adevărată provocare. Respectiva faptă o dată în plus demonstrează lipsa de profesionalism a ministrului Marinuţa, care are în sarcină elaborarea şi implementarea politicilor de stat în domeniul apărării, politici ce presupun, în primul rînd, activităţi de preîntîmpinare şi prevenire a declanşării unor situaţii de criză, dar nicidecum de chemare la război.

Aceste declaraţii nu sunt unice în felul lor. Anterior, dl. Marinuţa şi-a permis să declare despre posibilitatea aderării Republicii Moldova la blocul militar-politic NATO, ceea ce constituie o sfidare gravă a principiului neutralităţii consfinţit de Constituţia Republicii Moldova. De asemenea, pe parcursul activităţii sale în funcţia de ministru au sunat şi alte declaraţii bizare, care de fiecare dată creează impresia că dl Marinuţa este un jucător activ în partida luptei geopolitice dintre marele puteri, dar nu se afla la masa cu inscripţia “Republica Moldova”.

Tentative de tăinuire a unor infracţiuni în Armata Naţională

Rezultatele unei asemenea gestionări “profesionale” a domeniului naţional al apărării nu s-au lăsat mult aşteptate. La data de 25 iunie 2013, un soldat în termen al Armatei Naţionale a fost găsit strangulat în vecinătatea Bazei de instruire militară Bulboaca. Potrivit informaţiei primare parvenite de la Ministerul Apărării, militarul în termen a părăsit samovolnic teritoriul Bazei de instruire militară Bulboaca pe data de 23 iunie 2013. La moment, însă, potrivit altor surse, cît şi declaraţiilor rudelor militarului decedat, se poate vorbi despre omor intenţionat, cu tentative ulterioare de muşamalizare a cazului de către Ministerul Apărării, şi cu implicarea nemijlocită a ministrului Marinuţa.

De asemenea, a devenit cunoscut faptul că în perioada ultimei luni acesta este al doilea caz de deces în Armata Naţională, un caz identic fiind constatat într-o unitate militară, bazată în apropierea Chişinăului. Şi în acest caz, conducerea ministerului a tăinuit fapta.

În calitate de deputaţi de multiple ori am atenţionat asupra degradării permanente a situaţiei din domeniul apărării, despre modul incompetent de conducere a forţelor armate de către ministrul Marinuţa. Am. avut speranţa că, purtînd pe umeri epoleţi şi avînd demnitatea de ofiţer, va face pasul bărbătesc şi va pleca în demisie benevol, permiţînd astfel revenirea activităţii în domeniu în albia legalităţii. Insă insistenţa de care dă dovadă dl Marinuţa în a-şi păstra fotoliul cu orice preţ, ne-a determinat la iniţierea prezentei moţiuni simple.

Astăzi constatăm, că aflarea în continuare a dlui Marinuţa în fruntea Ministerului Apărării va înrăutăţi şi mai mult situaţia în domeniul apărării statului şi funcţionării adecvate a personalului forţelor militare, iar fenomenele de “război” în interiorul unităţilor militare pot lua o amploare catastrofală.

În aceste circumstanţe, ministrul apărării, Vitalie Marinuţa, a pierdut dreptul moral de a realiza politicile în domeniul apărării statului şi a exercita conducerea Ministerului Apărării. In aşa condiţii, reieşind din principiul răspunderii colegiale a Guvernului, şi în scopul evitării introducerii unei moţiuni de cenzură asupra activităţii întregului executiv, dl Vitalie Marinuţa urmează a fi demis.

Dispozitivul

În virtutea celor menţionate mai sus, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moţiune simplă, constatăm situaţia nesatisfăcătoare în domeniul militar şi de apărare, ceea ce pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor, remarcăm eşecul politicilor în domeniul de apărare şi militar şi solicităm iniţierea imediată a procedurii de demitere a ministrului apărării V. Marinuţa.

Sursa: parlament.md

Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Moţiune simplă asupra politicilor în domeniul educaţional, activităţii Ministerului Educaţiei şi a activităţii ministrului Maia Sandu