Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Moţiunea de cenzură asupra activităţii Guvernului privind Acordul de Asociere cu UE

|versiune pentru tipar||
PCRM / 5 decembrie 2013
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Domnului Igor Corman
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova,
Parlamentului Republicii Moldova

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 106 din Constituţia Republicii Moldova, art. 112–118 din Capitolul 8 al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm prezenta moţiune de cenzură.

Motivarea

În perioada 28–29 noiembrie 2013 la Summit-ul al III-a al Parteneriatului Estic de la Vilnius de către reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova N.Gherman, O.Calmîc, în frunte cu Prim-ministrul Iurie Leancă, cu susţinerea cetăţenilor V.Filat şi M.Lupu au fost efectuate procedurile de parafare a unui Acord interstatal de Asociere, secret, (Acordul de Asociere şi Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător) dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, ceea ce de fapt constituie o crimă gravă împotriva poporului moldav şi statului Republica Moldova. Crimă ce ameninţă cu consecinţe catastrofale şi dezastruoase pentru ţara noastră, cu ştergerea din istorie şi de pe harta politică a lumii.

Sub pretextul şi minciuna de integrare imediată a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, fără careva consultaţii cu poporul său, cu societatea civilă, asumîndu-şi unilateral dreptul de putere decizională definitivă a destinului poporului, această grupare de trădători s-au deplasat la Vilnius şi au iniţiat semnarea aşa zisului “Acord de Asociere” — act totalmente anticonstituţional după conţinut şi antipopular în esenţă.

Nu în zădar textul acestui acord a fost tăinuit cu atîta insistenţă, iar parafarea acestuia s-a făcut în grabă şi cu ochii închişi, mai mult ca atît că pînă în prezent nu a fost dat publicităţii în limba de stat, limba moldovenească. Ei aveau ce ascunde! Şi numai acum după parafarea la Vilnius a textului documentului, în care deja pînă la semnare nu pot fi efectuate modificări şi completări, aceste foiţe în limba engleză au fost aruncat în faţa propriului popor, cu îndemnul “…citiţi dacă puteţi!”.

Numai după citirea acestuia, este clar, ce a avut de a ascunde acest Guvern criminal. De facto, documentul care a fost parafat la Vilnius lichidează Constituţia Republicii Moldova şi transmite puterea de stat unei structuri supranaţionale: aşa-zisului Consiliul Asociaţiei şi Comitetul Asociaţiei.

Ce este asta, dacă nu lichidarea statalităţii moldoveneşti? Ce este această, dacă nu crimă împotriva statului şi propriului popor?

Să nu fie de mirare, dar o astfel de practică “democratică” a devenit obişnuită pe parcursul ultimilor 4 ani de guvernare a actualei majorităţi, care s-a şi mai autoproclamat ca proeuropeană şi democratică. Pe cît de perfect aceste acţiuni se înscriu în logica perversă a actualului Guvern, autoritar şi corupt pînă în măduva oaselor, pe atît de mult ele violează Constituţia Republicii Moldova şi încalcă legislaţia ei.

Astfel, art. 2 din Constituţie stabileşte că, suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie şi nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Prin negocierea unui tratat secret şi parafarea lui ulterioară, tară a consulta poporul, fără a avea cel puţin acordul Parlamentului, organului legislativ suprem, care în unele cazuri deţine din oficiu mandatul de administrator al suveranităţii, guvernul Leancă, cu rea credinţă, şi-a depăşit atribuţiile constituţionale, ieşind cu mult în afara liniei roşii a cadrului legal stabilit. In aşa mod, o pane din suveranitatea naţională, care aparţine în exclusivitate poporului, a fost sustrasă, furată şi folosită contrar voinţei poporului. în lipsa mandatului din partea suveranului suprem, Prim-ministrul Leancă, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, viceprim-ministru N. Gherman şi alţi membrii al Executivului, au folosit puterea de stat în nume propriu, astfel păşind în prăpastia ce se numeşte uzurparea puterii de stat, şi intrînd în zona pedepsei penale, care cu siguranţă va surveni foarte curînd.

În goana după banii europeni, care sunt o pradă uşoară de a bucşi pînă la refuz buzunarele guvernanţilor, fapt demonstrat cu lux de amănunte în perioada ultimelor 4 ani, slugile poporului, în frunte cu dl. Leancă au uitat în totalitate de interesele poporului şi de jurămîntul depus. Cu atît mai mult ei au pornit împotriva propriului popor, încâlcind grosolan drepturile fiecăruia din noi.

Secretizarea negocierilor şi textului final al Acordului, a adus la încălcarea prevederilor art. 34 din Constituţie, care prevede că, dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Nepublicarea la timp al textului Acordului a lipsit atît populaţia ţării, fiecare cetăţean în parte, cît şi societatea civilă instituţionalizată, mass-media, mediul de afaceri, de a pune în discuţie prevederile acordului, de a efectua expertizarea acestuia sau de a evalua potenţialele riscuri şi de a face propuneri. Cu atît mai mult, nici pînă la momentul actual Guvernul nu a publicat acordul în limba de stat. Şi unicul motiv este că textul Acordului în limba moldovenească de fapt nu există şi nici nu a existat în momentul negocierilor. Iar acest fapt dovedeşte că în realitate nu au avut loc careva negocieri asupra lui, discuţii aprinse, apărarea intereselor cetăţenilor şi oamenilor de afaceri autohtoni, ci a fost o pierdere de timp, o mimare a unei munci creative şi acceptarea tacită în final a voinţei impuse de către birocraţii europeni.

Prin prisma parafării acestui tratat, în şirul multiplelor încălcări a prevederilor constituţionale săvîrşite de dl. Leancă şi cabinetul său, putem constata şi violarea prevederilor art. 39 din Constituţie, dreptul la administrare. Alin. 1 al acestui articol garantează dreptul cetăţenilor Republicii Moldova de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor, ori prin nepublicarea şi secretizarea excesivă a negocierilor şi a textului Acordului menţionat, cetăţenii noştri au fost în cel mai grav mod lipsiţi de acest drept.

Şi mai grav stau lucrurile dacă aruncăm o privire la articolul 104 din Constituţie (Informarea Parlamentului). Prevederile acestui articol stipulează că, Guvernul este responsabil în faţa Parlamentului şi prezintă informaţiile şi documentele cerute de acesta, de comisiile lui şi de deputaţi, iar solicitarea prezenţei membrilor Guvernului la lucrările Parlamentului este obligatorie pentru cei din urmă.

Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Parlamentul Republicii Moldova de nenumărate ori a solicitat publicarea sau prezentarea către deputaţi a textului Acordului de Asociere, cît şi altor documente ce se negociau, însă de fiecare dată, în virtutea obligaţiunilor care reiese din prevederile constituţionale, Prim-ministru şi alţi membri ai Guvernului nu au prezentat informaţiile solicitate. Cu atît mai mult, în cele mai dese cazuri funcţionarii susmenţionaţi la solicitarea deputaţilor sau fracţiunilor nu sau onorat nici cu prezenţa în Parlament, ceea ce constituie o abatere foarte gravă.

Art. 75 din Constituţie prevede obligativitatea supunerii referendumului a celor mai importante probleme ale societăţii. Considerăm că semnarea unui asemenea tratat, ce de fapt constituie alegerea unui vector de dezvoltare şi care în consecinţă va aduce la schimbări esenţiale a sistemului politic, economic, social, militar, care este resimţit de fiecare cetăţean al Republicii Moldova chiar şi la această etapă, cînd încă nu este semnat şi pus în aplicare, incontestabil constituie o problemă de importanţă majoră pentru societate şi urma a fi scoasă la referendum. Dar, este înţeleasă frica Guvernului de propriul popor, care cu siguranţă dădea peste mîini în cazul petrecerii referendumului, fapt ce a determinat Guvernul Leancă de a mai încălca flagrant încă o dată Legea Supremă, de a nega interesele suveranului naţional şi a vinde hoţeşte ţara.

Pe parcursul anului 2013 Guvernul Republicii Moldova intens a promovat o politică de neglijare şi a intereselor cetăţenilor Republicii Moldova care locuiesc în stînga Nistrului, de fapt au promovat o politică de dezintegrare a ţării. Parafarea de către Prim-ministrul, Iurie Leancă a Acordului de Asociere, au îndepărtat şi mai mult perspectivele reintegrării ţării, existînd în prezent un real pericol de escaladare a situaţiei şi în consecinţă pierderea definitivă de către Republica Moldova a unei părţi a teritoriului ţării.

Una din consecinţele activităţii secrete de promovare a acestui tratat este decizia de instituire a punctelor migraţionale pe linia administrativă cu Transnistria. Activitatea anticonstituţională a Guvernului promovată cu insistenţă de Prim-ministrul, Iurie Leancă, care de fapt constituie nişte activităţi de lobare a intereselor şi cerinţelor Uniunii Europene, sub acoperirea unor pretexte false, cum ar fi obţinerea regimul liberalizat de vize sau accesul mărfurilor moldoveneşti pe piaţa europeană, creează pe teritoriul statului nostru un poligon de luptă pentru marele puteri, un laborator de experimentare a strategiilor geopolitice, iar interesul Republicii Moldova este neglijat sau totalmente este lipsă.

Cu toate că fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova de nenumărate ori a avertizat Guvernul Leancă despre intrarea în zona periculoasă a ilegalităţii, ei totuşi au mers pînă sau încadrat perfect în componenţa de infracţiune prevăzută de art. 337 al Codului Penal (trădarea de Patrie), astfel că aşteptăm şi acţiuni promte din partea Procuraturii Generale şi aprecierea ulterioară din partea Curţii Constituţionale.

Cei care au depus semnătura de parafare pe acest document criminal, precum şi politicienii care au inspirat şi au îndemnat la această crimă, trebuie răspundă în faţa poporului după toată rigoarea legii, pentru cea mai gravă infracţiune împotriva propriului popor — PENTRU TRĂDAREA DE PATRIE!!! Iar Consiliul Suprem de Securitate, Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate sunt obligate neîntîrziat să întreprindă toate măsurile necesare întru curmarea loviturii de stat, pregătirea căreia se petrece în faţa ochilor noştri! Lovitura de stat, scopul căreia este lichidarea statalităţii moldoveneşti!

Prin acţiunile enunţate supra, Guvernul atentează la atributele statului Republica Moldova, stipulate în articolele 1 şi 2 din Constituţie (suveranitatea, independenţa, indivizibilitatea, puterea de stat), la drepturile cetăţenilor, atribute şi ocrotite de legislaţie, inclusiv de legea penală prin incriminarea, printre altele, a faptei de trădare de Patrie.

Dispozitivul

Generalizînd cele expuse mai sus, în special promovarea politicilor de trădare a intereselor naţionale, dezintegrarea ţării, uzurparea puterii, exprimate prin negocierea secretă şi parafarea Acordului de Asociere şi Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător în detrimentul intereselor naţionale şi ale poporului.

În baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a întregului cadru legal în vigoare, prin prezenta moţiune de cenzură exprimăm retragerea încrederii acordate Guvernului la investitură.

Sursa: parlament.md

Acţiunea Anti-Summit în Chişinău: rezultatele primei zile Adresarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova către partidele politice, mişcările şi organizaţiile obşteşti