Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Să ne mobilizăm la o muncă bine organizată în numele victoriei la alegeri

|versiune pentru tipar||
PCRM / 18 decembrie 2013
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Pe 17 decembrie 2013, la Ungheni şi-a desfăşurat lucrările a XIII-ea conferinţă de dare de seamă şi alegeri a CR al PCRM.

După cum a menţionat în raportul său dl Haralampie Chirilov, prim-secretar al CR Ungheni al PCRM, în perioada de dare de seama, cel mai importamt obiectiv în activitatea organizaţiei raionale de partid a fost îndeplinirea sarcinilor trasate de plenarele CC al PCRM şi de Congresul VII al PCRM, ceea ce s-a realizat cu ajutorul primarilor, consilierilor din partea PCRM şi a membrilor partidului, conform planului de perspectivă aprobat de biroul CR Ungheni al PCRM. Pe parcursul acestui timp, au avut loc 9 plenare şi 24 de şedinţe ale comitetului raional, la care au fost examinate şi puse în discuţie, respectiv, 21 şi 153 de chestiuni. Spectrul acestora a cuprins diverse probleme, dintre care cele mai importante au fost îmbunătăţirea muncii de partid, întărirea disciplinei de partid, ridicarea responsabilităţii membrilor CR şi a secretarilor OPP. După cum s-a menţionat şi la Congresul VII al PCRM, de aceasta este nevoie pentru a nu ceda poziţiile partidului în lupta lui pentru drepturile cetăţenilor. În acest sens, cea mai mare importanţă o are munca de consolidare a organizaţiilor primare de partid şi de creştere a numărului de membri.

Organizaţia raională Ungheni a PCRM se poate lăuda cu unele reuşite. În primul rînd, este vorba despre restabilirea cîtorva filiale: în satele Zozulenii Noi pe lîngă OPP Agronomovca, filiala Morenii Vechi OPP, în satele Valea Mare şi Negurenii Vechi — ca rezultat al creşterii numărului de membri de partid. În al doilea rînd, pe parcursul ultimilor doi ani, în rîndurile PCRM au fost primiţi 268 de membri: în 2012 — 88, iar în 2013 — 180. Merită să fie menţionat şi faptul că 48 din aceştia au devenit membri de partid în perioada campaniei de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare de partid. Din aceştia, 18 au studii superioare, 4 studiază în prezent în instituţii de învăţămînt superior, 21 au studii medii speciale; 26 de persoane au vîrsta pînă la 30 de ani, iar din numărul total enunţat, 69 sînt doamne şi domnişoare, ceea ce de asemenea bucură, deoarece în ultimul timp se discută tot mai mult despre o participare mai activă a femeilor în viaţa societăţii. Cu alte cuvinte, CR Ungheni al PCRM are dreptul să raporteze CC al PCRM că a depus eforturi considerabile pentru a realiza recomandarea privind mărirea numărului membrilor de partid pentru a avea noi forţe în lupta noastră pentru idealurile unei societăţi echitabile.

Raportorul n-a ocolit problemele ce apar în cadrul acestei activităţi, subliniind că, uneori, mai mare atenţie se atrage la creşterea numerică a rîndurlor comuniştilor, decît la calitatea noilor membri. Pe de altă parte, nu poate să nu fie luată în calcul şi situaţia în care se află PCRM, fiind nevoit să activeze ca partid de opoziţie, ceea ce-i complică foarte mult activitatea. Totuşi, sarcina de a acoperi electoratul în proporţie de un membru de partid la o sută de alegători rămîne pe ordinea de zi. În prezent, organizaţia raională Ungheni deţine proporţia de un comunist la 123 de alegători. Lasă de dorit componenţa părţii intelectuale a organizaţiilor. Pe 1 decembrie 2013, din rîndurile lor făceau parte doar 32 de profesori, 12 lucrători în medicină, 11 lucrători în domeniul culturii. O sarcină la zi abordată de raportor a fost atragerea mai activă în rîndurile partidului a tineretului din oraş, în primul rînd, a studenţiţilor de la Colegiul de Medicină şi de la Colegiul Agrar, lucru pe care au obligaţia să-l efectueze organizaţiile de partid pe al căror teriutoriu se află aceste instituţii. Evident, nu este o sarcină dintre cele uşoare, şi asta din cauza că şeful direcţiei raionale învăţămînt, precum şi directorii acestor instituţii sunt persoane ce fac parte din partidele coaliţiei de la guvernare. În acest teren, mult depinde de chipul moral al secretarului de partid, de pregătirea lui politică. Acolo unde ei se manifestă la nivelul cuvenit, se observă nu numai o creştere numerică mai activă a membrilor de partid, dar şi o susţinere mai mare la alegeri din partea electoratului. Iată de ce rezerva de cadre, calitatea acestor cadre trebuie să se afle permanent în centrul atenţiei.

La Ungheni, problema în cauză a fost abordată încă în decembrie 2012, la plenara a V-ea a CR, după care a urmat să fie pusă în discuţie şi la adunările OPP. Ca rezultat, din teritoriu au parvenit propuneri concrete, în baza cărora s-a procedat la formarea unei rezerve de cadre de secretari ai organizaţiilor de partid.

Raportorul le-a vorbit delegaţilor la conferinţă şi despre lucrul organizatoric de partid, activitatea ideologică şi de propagandă în masă desfăşurată în raion. La Ungheni şi în mai multe localităţi au fost organizate flach-moburi de protest împotriva acţiunilor antitpopulare ale actualei guvernări, şi anume: închiderea şcolilor, reorganizarea instituţiilor medicale, încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, promovarea unor politici care duc spre sărăcirea şi mai mare a populaţiei. În raionul Ungheni, de exemplu, au fost închise mai multe instituţii de învăţămînt, bunăoară, şcoala specială din Sculeni, a şcoala-internat din Ungheni, şcoala medie din Cioropcani, liceele din Cetireni, Costuleni, Petreşti, acestea fiind reorganizate în gimnazii, şcolile din satele Coşeni, Blindeşti, Drujba, Floreni, Grozasca, Hristoforovca, Medeleni, Mînzăteşti, Morenii Vechi, Poiana, Rezina, Zozulenii Noi, Zozulenii Vechi. Populaţia din teritoriu a participat la toate acţiunile de protest organizate de PCRM la nivel de ţară. La ultimul marş de protest din 23 noiembrie 2013, de la Ungheni spre Chişinău s-au deplasat peste o mie de protestatari. Doritori să participe au fost mulţi mai mulţi, însă nu a fost suficient transport. 300 de protestatari care au vrut să se deplaseze de sine stătător la Chişinău cu trenul Ocniţa-Chişinău, au fost fost lipsiţi de dreptul de a o face prin blocarea trenului de către autorităţi. Pe lîngă ei, au avut de suferit şi pasagerii care vroiau să meargă la Chişinău cu probleme personale.

Presa raională nu a reacţionat la aceste încălcări, fiind şi ea în serviciul autorităţilor. În acest sens, trebuie să spunem că unica sursă ce reacţionează în mod obiectiv la situaţia social-politică din ţară sînt ziarele “Comunistul” şi “Puls”. În raion, anul acesta avem 300 de abonaţi la “Comunistul”, ceea ce, recunoaştem, nici pe departe nu e suficient, de aceea în faţa tuturor secretarilor OPP a fost pusă sarcina de a contribui la creşterea acestui număr.

Pînă la această conferinţă, a menţionat raportorul, în OPP şi în filialele lor au avut loc adunări de dare de seamă şi alegeri, care, în majoritatea lor, s-au desfăşurat în mod organizat, conform graficului aprobat de biroul CR, cu participarea unor membri ai biroului CR şi reprezentanţi ai CC, iar la adunarea de la Hîrceşti a fost prezent însuşi preşedintele PCRM, Vladimir Voronin. Cu notă nesatisfăcătoare a fost apreciată activitatea doar a unei organizaţii de partid — cea din satul Buciumeni. Este un total care bucură, însă nici pe departe unul care să satisfacă întru totul. Cum se spune, este loc pentru mai mult şi mai bine, îndeosebi ţinînd cont de faptul că se apropie alegerile parlamentare, apoi şi cele locale, aşa încît, pentru a obţine succese în campaniile electorale, comuniştii sunt obligaţi să manifeste o atitudine autocritică faţă de activitatea lor şi să se mobilizeze la o muncă bine organizată în numele victoriei la aceste alegeri.

Sursa: comunist.md

Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu Ambasadorul Ucrainei Fracţiunea PCRM în CMC: Fuziunea SA “Termocom”, CET-1 şi CET-2 este un furt în amiaza mare şi un genocid împotriva chişinăuienilor