Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

PCRM: Guvernanţii distrug satele şi oraşele

|versiune pentru tipar||
PCRM / 17 ianuarie 2014 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul Comuniştilor califică stabilirea plafoanelor maximale pentru taxele locale şi anularea unor taxe locale, efectuată de actuala majoritate parlamentară prin aprobarea Legii nr. 324 din 23.12.2013, drept un atac direct asupra democraţiei locale, care confirmă renunţarea definitivă a Coaliţiei de guvernare la procesul de descentralizare.

Aceasta hotărîre, aprobată în mod netransparent şi abuziv, aduce un prejudiciu bugetelor locale care va depaşi 200 mln lei. Ceea ce va lipsi administraţiile locale de posibilitatea prestării serviciilor de calitate cetăţenilor. Drept consecinţă, vor fi afectate: iluminarea străzilor, salubrizarea teritoriilor, alimentaţia copiilor, acordarea ajutoarelor sociale populaţiei şi alte servicii prestate de APL. Va fi zădărnicită realizarea mai multor programe de dezvoltare socială şi economică a oraşelor şi satelor.

Prin această hotărîre au fost promovate interesele businessului mare (în special cazinourile şi agenţii economici din domeniul jocurilor de noroc, benzinăriile, centre mari comerciale etc.) în detrimentul intereselor cetăţenilor şi businessului mic. Doar proprietarii cazinourilor vor cîştiga cel puţin 50 mln lei, lipsind bugetele locale de aceste surse financiare. (Ex.: Mun.Chişinău — 25 mln lei, Bălţi — 3 mln lei).

Luînd în calcul modalitatea de aprobare a acestor modificări (ele nici nu au fost dezbătute în plenul Parlamentului) şi lipsa Avizului Anticorupţie, devine evidentă componenta corupţională în toate aceste acţiuni.

Reieşind din cele expuse, fracţiunea parlamentară a PCRM anunţă despre următoarele acţiuni în vederea apărării autonomiei şi democraţiei locale:

  1. Astăzi a fost înregistrată şi va fi promovată iniţiativa legislativă nr. 8 din 17.01.2014, elaborată de un grup de deputaţi PCRM, care prevede anularea plafonării taxelor locale şi reintroducerea taxelor locale anulate.
  2. Tot astăzi, a fost solicitată la Curtea Constituţională suspendarea executării Legii nr. 324 din 23.12.2013 în aspectul introducerii cotei maxime şi anulării unor taxe locale.
  3. PCRM cere convocarea urgentă a unei şedinţe extraordinare a Parlamentului pentru dezbaterea şi adoptarea proiectului de lege nr. 8 din 17.01.2014.
  4. PCRM demarează procesul privind elaborarea şi promovarea iniţiativei legislative, care va oferi dreptul APL de a se adresa direct Curţii Constituţionale pentru apărarea drepturilor proprii.
  5. Grupul parlamentar cere demiterea necondiţionată a dlui Ioniţă din funcţia de preşedinte al Comisiei parlamentare Buget şi finanţe şi sesizează Procuratura Generală să pornească ancheta penală pe cazul respectiv, luînd în calcul componenta evident corupţională şi modalitatea de aprobare a proiectului de lege sus-menţionat.

Sursa: comunist.md

Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu privire la situaţia din Găgăuzia Alocuţiunea deputatului PCRM, Mark Tkaciuk, la mitingul consacrat aniversării a 90-a de la decesul lui Lenin, 21 ianuarie 2014