Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Decizia Plenarei a VII-a CC al PCRM cu privire la executarea Deciziilor Congresului VII al PCRM

|versiune pentru tipar||
PCRM / 22 martie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Audiind şi dezbătînd raportul preşedintelui PCRM, tov. Voronin, “Cu privire la executarea deciziilor Congresului VII al PCRM”, Plenara Comitetului Central menţionează că, pentru realizarea scopurilor strategice în domeniile organizaţional şi politic puse la congres, au fost mobilizate toate structurile partidului. Dinamica pozitivă a dezvoltării partinice se evidenţiază în unitate cu lupta politică şi de idei.

Realizarea deciziilor adoptate de Congres a început încă de la Plenara II a Comitetului Central, care a pus scopul de a creşte numărul membrilor PCRM, de a fortifica organizaţiile primare de partid, de a finaliza structurarea formaţiunii pe orizontală. Rezultatele acestei activităţi au fost reflectate în cadrul campaniilor electorale.

În 2013, marea majoritate a adunărilor de raport şi alegeri şi ale conferinţelor s-au desfăşurat în mod deschis, cu o participare activă a membrilor de partid. În cadrul adunărilor de dare de seamă şi alegeri au fost primiţi în partid 989 de membri noi, cu 30% mai mult decît în perioada similară a anului 2012. Structurarea pe orizontală a PCRM de asemenea s-a apropiat vizibil de final: un comunist la 100 de alegători şi organizaţie primară activă, funcţională la fiecare secţie de votare. Dacă în 2012 în organizaţia de partid republicană au fost lichidate 11 organizaţii primare, în 2013 — a crescut cu 31 de organizaţii primare şi cu 27 de organizaţii secţionale. În 2013, partidul nostru a crescut cu 1553 de comunişti. În 2013 în rîndurile PCRM au fost primiţi 2441 de oameni.

Astăzi, în 7 raioane (Ocniţa, Dubăsari, Briceni, Şoldăneşti, Glodeni, Dondiuşeni, Soroca) unui membru de partid îi revin de la 68 pînă la 99 de alegători. În Floreşti — 37. S-au apropiat de proporţia 1:100 municipiul Bălţi, raioanele Căuşeni şi Cantemir.

Baza organizatorică şi de partid este mult mai puternică decît era cinci ani în urmă. Cu toate deficienţele, cu toate presiunile coruptibile şi criminale, cu toate problemele financiare, partidul se dezvoltă şi devine din ce în ce mai profesionist, mai tînăr.

Fracţiunea noastră parlamentară este cea mai puternică în istoria parlamentarismului moldovenesc.

Fiecare şedinţă a Parlamentului este o prezentare a iniţiativelor şi proiectelor de lege, îndreptate spre protecţia tuturor categoriilor societăţii moldoveneşti, a criticii necruţătoare la adresa legilor antipopulare ale regimului. Popularitatea Partidului Comuniştilor astăzi este mai mare decît popularitatea însumată a tuturor partidelor de la guvernare.

Cu toate acestea, starea de lucruri în structurarea pe orizontală a PCRM nu poate fi considerată finalizată. La 1.01.2014, pe lîngă 264 de secţii de votare încă nu au fost create organizaţii primare de partid. Astfel, în CR Orhei lipsesc organizaţii primare pe lîngă 25 de secţii electorale, în CR Rîşcani pe lîngă 24 de secţii electorale, în CR Făleşti — pe lîngă 21 secţii electorale, în CR Leova — pe lîngă 17 secţii electorale. 423 de organizaţii primare de partid sînt mici, fiind constituite de la 3 pînă la 9 comunişti. Cele mai multe organizaţii primare cu puţini membri sînt în CR Orhei — 25, Edineţ — 24, Cahul, Călăraşi, Rezina — cîte 22, Criuleni, Nisporeni — cîte 21.

În 15 organizaţii raionale de partid nu a fost executată decizia Congresului al VII-lea — 1 comunist la 100 de alegători. Printre ele: în CR Nisporeni unui comunist îi revin 230 de alegători, în CR Călăraşi — 228, CR Ialoveni — 207, CR Orhei şi CR Rîşcani — 203. Aceeaşi situaţie se atestă şi în municipiul Chişinău.

Astfel, la moment nu a fost executată în deplină măsură decizia congresului cu privire la finalizarea structurării pe orizontală a partidului, creşterea numărului de membri şi a organizaţiilor primare.

Asigurarea executării deciziei cu privire la creşterea nivelului de influenţă a partidului în instituţiile superioare de învăţămînd, în instituţiile speciale şi medii de învăţămînt nu a fost realizată în deplină măsură.

Plenara CC al PCRM DECIDE:

 1. De a obliga Comitetul Executiv al CC, comitetele municipal, raionale de partid, organizaţiile primare să asigure dezbaterea materialelor Plenarei VIII pînă la 10 aprilie 2014 în cadrul şedinţelor lărgite ale plenarelor şi ale adunărilor organizaţiilor primare de partid, de a elabora măsuri menite să sporească responsabilitatea tuturor structurilor de partid, a fiecărui comunist pentru executarea deciziilor Congresului al VII-lea şi ale plenarelor Comitetului Central.

 2. Comitetele municipal şi raionale să continue activitatea de finalizare a strucurării pe orizontală, de micşorare a numărului organizaţiilor mici şi de asigurare a proporţiei 1 comunist — la 100 de alegători. Comitetele raionale Ialoveni, Nisporeni, Călăraşi, Orhei, Făleşti, Leova să finalizeze structurarea pe orizontală. CR Edineţ, Orhei, Cahul, Călăraşi, Rezina, Criuleni, Nisporeni să activizeze lucrul în direcţia micşorării numărului de organizaţii primare mici.

 3. De a obliga Comitetul Executiv al CC:

  Să elaboreze strategia electorală a PCRM, care se va baza pe:

  • Principiile şi scopurile consolidării naţionale a Moldovei în baza valorilor statalităţii moldoveneşti, a identităţii lingvistice şi naţionale a moldovenilor, a dezvoltării polietnice a societăţii moldoveneşti, protecţia limbii ruse în calitate de limbă de comunicare interetnică, legiferarea suplimentară a statutului de neutralitate a Moldovei, garantarea protecţiei institutelor democratice, a libertăţilor civice şi a drepturilor sociale ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova;
  • Elaborarea unui nou conţinut a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, în care să fie puse accente, pe de o parte, pe parteneriatul strategic cu UE în domeniul modernizării instituţiilor democratice, al sistemului judecătoresc, al luptei cu corupţia, al migraţiei, al dezvoltării mass-media, în domeniul educaţiei, al medicinei şi al colaborării umanitare, iar pe de altă parte, să fie deschise posibilităţi pentru cooperare economică directă şi integrare a Moldovei în Uniunea Vamală Rusia — Belarusi — Kazahstan;
  • Întărirea continuă a parteneriatului strategic cu Rusia şi pregătirea opiniei publice din Republica Moldova pentru organizarea şi desfăşurarea unui referendum legislativ cu privire la aderarea la Uniunea Vamală Rusia — Belarusi — Kazahstan;
  • Pregătirea unei noi concepţii de modernizarea social-economică a Republicii Moldova în condiţiile aderării depline la Uniunea Vamală, care prevede reducerea principială a preţurilor la produsele energetice importate, păstrarea şi extinderea pieţelor estice, restabilirea şi dezvoltarea cooperării între întreprinderile şi domeniile economice, parteneriatul în domeniul umanitar şi al protecţiei sociale (inclusiv protecţia drepturilor migranţilor de muncă), precum şi crearea condiţiilor pentru soluţionarea definitivă a problemei transnistrene în baza integrităţii teritoriale a Moldovei;
  • De pregătit şi de publicat în mass-media Adresarea către popor, în care să fie dezvăluită esenţa politicii criminale a Guvernului, care distruge statalitatea moldovenească, accentuată după summit-ul de la Vilnius al Parteneriatului Estic, precum şi pericolul pentru ţară a semnării Acordului de Asociere cu UE în forma actuală.
 4. De a obliga fracţiunea comuniştilor din Parlamentul Republicii Moldova:

  • să iniţieze procedura de demitere a Guvernului;
  • să continue activitatea legislativă în direcţia restabilirii garanţiilor sociale pentru populaţie, protecţiei economiei ţării, fortificării statutului de neutralitate permanentă, precum şi restabilirea integrităţii, păstrarea independenţei şi a suveranităţii Moldovei.
 5. Comitetelor raionale şi municipal să desfăşoare activitatea în vederea pregătirii campaniei electorale parlamentare, inclusiv crearea structurilor necesare, a staffurilor electorale, a grupurilor de agitatori şi activişti.

 6. Controlul asupra executării Deciziei respective va fi efectuat de Comitetul Execuriv al CC al PCRM.

Sursa: comunist.md

Declaraţia fracţiunii PCRM în legătură cu politica privind cursului valutar Raportul Preşedintelui PCRM Vladimir Voronin la Plenara a VIII a CC al PCRM