Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Poziţia Fracţiunii PCRM cu privire la Declaraţia de reglementare a problemei transnistrene

|versiune pentru tipar||
PCRM / 10 iulie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi deputaţi,

Chiar dacă astăzi ni se propune spre discuţii Declaraţia cu privire la procesele de reintegrare teritorială a ţării care este un proiect stîngaci şi lipsit de conţinut este important că am ajuns în cele din urmă să dezbatem în Parlamentul Republicii Moldova o chestiune ce ţine de problema transnistreană.

Reamintim că, în 5 ani, de cînd Alianţa şi clonul acesteia, Coaliţia, este la guvernare, Parlamentul a dezbătut o singură dată situaţia din Transnistria în contextul iniţiativei fracţiunii Partidului Comuniştilor, care a fost pînă la urma blocată tot de fracţiunile partidelor de la guvernare.

Consecinţa blocării proiectului PCRM a fost instalarea punctelor migraţionale şi vamale pe frontiera administrativă dintre cele două maluri ale Nistrului, care de fapt a adus la recunoaşterea de către Chişinău a frontierei RMN.

Adică, în condiţiile unui deficit total de interes pentru reintegrarea ţării pe parcursul a 5 ani, este stranie şi suspectă această iniţiativă pe care o dezbatem astăzi. Singurul argument care ar explica logic şi ar îndreptăţi acţiunile autorilor, ar fi faptul că, pînă la alegeri au rămas cîteva luni, proiectul urmărind scopuri strict electorale, fără a pretinde la o promovare reală a procesului de reintegrare teritorială a ţării.

În acelaşi context, subliniem că, pe parcursul ultimilor 5 ani Parlamentul nu a participat nici într-un fel la procesul de reglementare a problemei transnistrene, nu a îndemnat şi nu a încurajat Guvernul pentru a facilita discuţiile şi negocierile pentru determinarea statutului Trasnistriei în componenţa Republicii Moldova. Mai mult ca atît, Parlamentul nici pe dimensiunea strict parlamentară nu a întreprins nimic, în pofida faptului că, există un protocol semnat între Legislativul de la Chişinău şi Sovietul Suprem de la Tiraspol, care oferă un cîmp legal pentru a purta discuţii directe cu Tiraspolul, nu a existat nici dorinţa şi nici disponibilitatea deputaţilor din fracţiunile majorităţii parlamentare de a iniţia întrevederi şi dezbateri pe această problemă cu deputaţi din Rusia şi Ucraina, ţări- mediatoare în procesul de reglementare, în vederea creării unui climat favorabil negocierilor în formatul 5+2.

Acestea sînt doar concluzii generale. Acum despre proiect. Însăşi denumirea proiectului este în contradicţie cu conţinutul lui. Cine din autori poate să ne spună unde este în acest proiect reîntregirea ţării. Răspunsul este unul evident. Proiectul este vag, declarativ şi lipsit de conţinut real. Efectul lui va fi similar. Cei ce vor vota proiectul urmează să conştientizeze, că votează un proiect realmente post-mortem.

Un singur punct, care presupune anumite acţiuni este aliniatul 5, care prevede că Chişinăul va informa Tiraspolul despre acţiunile întreprinse în implementarea Acordului de liber schimb. În acest caz întrebare pentru deputaţii din fracţiunile de la guvernare: mai consideraţi Transnistria parte componentă a Republicii Moldova? Dacă da, atunci de ce trataţi Transnistria ca o ţară terţă, care trebuie să fie informată despre modificarea regulilor de import-export a mărfurilor de provenienţă moldovenească? Informată urmează să fie Ucraina, iar Transnistria implicată plenar şi în deplină măsură în toate procesele şi angajamentele RM faţă de partenerii externi, inclusiv şi cei din UE.

La fel, în acelaşi punct 5, se stipulează, că “autorităţile moldoveneşti sînt dispuse să ofere partenerilor de dialog de la Tiraspol toate informaţiile…” De ce se specifică, că sînt dispuse şi nu este scris clar, că se obligă să prezinte. Şi apoi ce e cu noţiunea de “parteneri de dialog”? Autorii au căutat figuri de stil sau au pretins să elaboreze un document cu un conţinut clar şi eficient. S-a urmărit doar un scop stylistic.

Dacă am analiza textul propiu-zis al proiectului am ajunge la concluzia că nu avem ce analiza în afară de fraze fără idei şi conţinut.

De aceea, nu ne vom opri la şiragul de cuvinte frumoase din titlul: Declaraţia cu privire la procesele de reintegrare… dar vom atrage atenţia deputaţilor şi a cetăţenilor asupra unor detalii care pot fi observate dacă atent proiectul.

Pornind de la premiza că urmează să adoptăm un document care ar facilita reintregirea ţării ar fis fost cazul ca în proiect să fie făcută o referinţă la formatul 5+2, mecanism de negocieri, care ar putea fi o pîrghie eficientă pentru atragerea Transnsitriei în acest proces. Astfel, putem presupune, că autorii sau nu au ştiut despre acest mecanism, ce este puţin probabi,l sau au avut intenţia să-i diminueze rolul. În acest contxt, menţionăm că, Executivul tot mai des face referinţe la necesitatea renunţării la negocierile în formatul 5+2, ceeia ce în opinia noastră, este o eroare totală şi poate avea consecinţe grave pentru întregul proces de reintegrare teritorială a ţării.

De asemenea, în preambulul proiectului se subliniază eficienţa UE în reglementarea transnistreană. Fără a pune la îndoială rolul UE, este straniu că, nu se face referinţă la OSCE, care participă în acest mecanism din 1993. Acest lucru, iarăşi ne face să credem că, autorii încearcă să promoveze ideea renunţării sau modificării mecanismului 5+2.

De aceea, în opinia noastră ar urma să accentuăm necesitatea eficientizării formatului 5+2. Iar pentru a conretiza această necesitate credem că, este oportun să fie accentuat în text adresarea directă către Rusia, Ucraina, SUA şi UE în vederea încurajării autorităţilor de la Tiraspol pentru realizarea prevederilor Acordului de Comerţ liber.

Alt aspect, care ar transfroma un document amorf într-unul viabil ar fi angajamentul Chişinăului de a scoate punctele migraţionale şi vamale de la frontiera administrativă cu Transnistria, restabilirea activităţii grupurilor de lucru şi a măsurilor de încredere între Chişinău şi Tiraspol pentru a demonstra disponibilitatea de a avea un dialog sincer şi constructiv cu autorităţile trasnistrene.

Stimaţi colegi,

Cunoaşteţi cu toţii că, fracţiunea Partidului Comuniştilot pe parcursul ultimilor 5 ani a prezentat în Parlament mai multe proiecte care real şi sincer au urmărit scopul eficientizării procesului de negocieri privind statutul Transnistriei, dar şi a îmbunătăţirii situaţiei cetăţenilor din regiunea Transnistreană. Este vorba de proiectele promovate cu insistenţă de noi cu privire la definitivarea statutului de neutralitate a Republicii Moldova, acordarea asistenţei sociale pentru cetăţenii Republicii Moldova din stînga Nistrului, protecţia agenţilor economici din regiunea transnistreană şi altele. Cu regret, în toţi aceşti ani nu am fost auziţi. De aceea, astăzi culegem roadele din gafele şi prostiile guvernării comise în raport cu autorităţile de la Tiraspol.

Fracţiunea Partidului Comuniştilor nu s-a exchivat nici o dată şi rămîne deschisă pentru căutarea soluţiilor de reglamentare a problemei transnistrene. Noi, reieşim din convingerea că o soluţionare durabilă a problemei transnistrene este posibilă numai în condiţiile unui consens politic larg, care ar iclude toată societatea. În acest sens, propunem crearea unui grup de lucru pentru examinarea proiectului propus, format din reprezentanţi ai fracţiunilor parlamentare, reprezentanţi ai societăţii civile, experţi, reprezentanţi ai autorităţilor de la Tiraspol, care ar dispune de timp suficient, spre exemplu, de trei săptămîni pentru a elabora un text acceptabil pentru toţi cetăţenii din dreapta şi stînga Nistrului şi care ar fi cu adevărat orientat spre crearea unui tărîm durabil pentru negocierea statutului regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova.

Mulţumesc.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia Fracţiunii PCRM cu privire la Codul Educaţiei V.Voronin a participat la şedinţa lărgită a UPC-PCUS