Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Scrisoare deschisă către fracţiunile parlamentare

|versiune pentru tipar||
PCRM / 30 iunie 2015
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Preşedinţilor fracţiunilor parlamentare:

Doamnei Zinaida Greceanîi (PSRM)
Domnului Vlad Filat (PLDM)
Domnului Marian Lupu (PD)
Domnului Mihai Ghimpu (PL)

Scrisoare deschisă

Ultimele două campanii electorale au demonstrat că în Moldova practic nu mai funcţionează instrumentele democratice. Cetăţenii nu au încredere în partidele politice. Ba mai grav, cetăţenii încep să se îndoiască de funcţionalitatea statalităţii moldoveneşti.

Cel mai important instrument al democraţiei — alegerile — s-au transformat în tîrg şi manipulare, într-un sistem de corupere a alegătorilor şi de falsificări. Ca rezultat, în primul rînd, creşte riscul de criminalizare a puterii. În politică se implică partide şi personaje cu bani mari, proveniţi din acţiuni criminale.

În rîndul al doilea, Moldova este feudalizată. Personajele cu mulţi bani îşi cumpără sate şi oraşe.

Trezeşte îngrijorare şi starea economiei naţionale. Începînd cu anul 2009, cabinetul de miniştri, fiind organizat pe principii de partid, nu acţionează ca un organism unitar. Fiecare membru de Guvern nu este ghidat de scopul comun, ci de indicaţiile “şefului de partid”.

Ca rezultat, economia Moldovei se adînceşte în recesiune: dinamica Produsului Intern Brut este “desenată” pe hîrtie, fie prin inventarea unei creşteri mitologice a economiei legale, precum în anii 2010 şi 2011, fie prin nişte indicatori ai inflaţiei departe de realitate.

Componentele de bază a sectorului real al economiei — industria şi agricultura — sînt în stagnare. Ele nu asigură nici creşterea eficienţei, nici apariţia unor noi locuri de muncă. Ca urmare, stagnează veniturile populaţiei, nu progresează domeniul social.

Exportul de mărfuri s-a diminuat cu o treime. S-a ajuns la o situaţie tragică — Moldova importă mai multe produse alimentare decît exportă.

În condiţiile unei emigrări în masă a populaţiei active şi a lipsei de forţă de muncă calitativă, în condiţiile salariilor mizerabile, care nu acoperă nici chiar strictul necesar, în condiţiile unor pensii derizorii şi a nivelului de trai nesatisfăcător, a problemelor de sănătate, în condiţiile creşterii preţurilor la gazele naturale, la resursele energetice, precum şi la produsele alimentare, Republica Moldova rămîne cea mai săracă ţară din Europa.

Statisticile ultimilor ani demonstrează înrăutăţirea constantă a situaţiei demografice. Rata reală a şomajului bate toate recordurile, ajungînd la cota de 60%.

Mai mult de o jumătate din populaţia activă este plecată din ţară. Mai exact, este vorba de 1 milion 250 de mii de oameni.

În mare parte, din Moldova pleacă cetăţenii activi, cu vîrste cuprinse între 20 şi 40 de ani. Astăzi în Moldova au rămas în mare parte doar pensionarii, care sînt nevoiţi să supravieţuiască cu pensii mizere.

Am enumerat doar cele mai acute probleme cu care se confruntă economia naţională. În concluzie: sau depăşim această stare de lucruri în scurt timp, sau ţara noastră va fi lovită de un colaps economic.

Întregul sistem de drept, începînd cu sectorul de poliţie şi pînă la Curtea Constituţională este putred din cauza nivelului înalt de corupţie.

Curtea Constituţională, în loc să vegheze asupra respectării Legii Supreme, nu doar îi deserveşte pe oligarhi, dar şi subminează, prin deciziile sale, bazele statalităţii moldoveneşti.

Repartizarea pe criterii politice sau, mai bine zis, de partid, a organelor de drept şi a judecătoriilor a paralizat activitatea acestora. Corupţia a măcinat întregul sistem de drept, fără nici o excepţie. Nu este asigurată protecţia cetăţenilor şi a proprietăţii lor. Lupta împotriva corupţiei doar se mimează, mai mult în faţa UE şi a Bruxellesului. Acest lucru a ieşit la iveală, în special, în cazul furtului miliardelor din bănci. Este clar că aceste hoţii nu puteau fi efectuate fără implicarea directă a elitei de la guvernare, dar nici fără de complicitatea şi eschivarea intenţionată a organelor de drept şi de supraveghere (Banca Naţională, Procuratura, judecătoriile, MAI, etc.)

La începutul acestui an, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, în scopul soluţionării crizei politice care a durat mai bine de şapte luni, a participat la deblocarea activităţii Parlamentului. De asemenea, rămînînd în opoziţie, PCRM a votat pentru Guvernul Gaburici. Prin această acţiune am intenţionat să facem un prim pas spre consolidarea societăţii, spre dialog politic, spre edificarea unor punţi dintre cetăţeni şi politicieni cu viziuni diferite. Speranţele noastre au eşuat. Guvernul şi-a prezentat demisia.

Moldova trece astăzi printr-o degradare politică, economică, socială şi morală fără de precedent. Este absolut necesar de a opri imediat corupţia la nivel de stat, jefuirea resurselor naţionale, lichidarea şcolilor, a ştiinţei, distrugerea medicinii, sărăcirea poporului.

În aceste condiţii trebuie de propus soluţii fără de precedent. Sarcina de bază a elitelor politice constă în consolidarea societăţii în faţa unui pericol fundamental — lichidarea statalităţii moldoveneşti.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova propune tuturor fracţiunilor parlamentare să demareze procesul de negocieri în vederea formării unui Guvern a Consolidării Naţionale, cu participarea tuturor forţelor politice reprezentate în Parlament. Toţi deputaţii trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru viitorul ţării.

Noi chemăm toate fracţiunile parlamentare să participe la crearea unui cabinet de miniştri profesionist, capabil nu doar să depăşească criza, dar şi să îndrepte ţara pe calea dezvoltării şi a modernizării. Doar scopurile şi sarcinile comune — combaterea corupţiei, bunăstarea populaţiei, crearea unor noi locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii — sînt în stare să consolideze societatea.

Noi credem că doar un Guvern liber de indicaţiile liderilor politici este în stare să soluţioneze situaţia catastrofală din ţara noastră. Prim-ministrul şi Guvernul trebuie să reprezinte interesele poporului şi a statului şi nu a unui sau altui lider politic.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova propune partidelor politice să depăşească contradicţiile care împiedică dezvoltarea ţării şi ameninţă statalitatea moldovenească. PCRM invită fracţiunile parlamentare la un dialog deschis cu privire la formarea Guvernului.

Sursa: www.pcrm.md

Artur Cozma a fost exclus din membrii PCRM Declaraţia Fracţiunii PCRM în Parlamentul RM