Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Hotărîrea Plenarei a XVII-ea a CC al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova din 22 decembrie 2015

|versiune pentru tipar||
PCRM / 22 decembrie 2015
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Cu privire la chestiuni organizatorice

Audiind şi examinînd informaţia prezentată de tov. Voronin V.N., preşedinte al PCRM, cu privire la situaţia creată în legătură cu declaraţia a 14 deputaţi din fracţiunea parlamentară a PCRM despre ieşirea lor din rîndurile PCRM, printre aceştia fiind 13 membri ai CC, inclusiv 6 membri ai Comitetului Executiv Politic al CC, fapt care, confrom Statutului PCRM, face imposibilă decizia Comitetului Executiv Politic de a convoca Plenara CC, la iniţiativa a 58 de membri ai săi, CC al PCRM propune de a desfăşura Plenara a XVII-ea a CC al PCRM cu privire la unele chestiuni organizatorice.

Plenara CC al PCRM decide:

  1. În conformitate cu articolul 6 al Statutului PCRM, pentru încălcarea cerinţelor articolului 4 al Statutului PCRM, a-i exclude din rîndurile PCRM pe t.t. Reşetnicov A., Ivanova V., Zagorodnîi A., Balmoş G., Gorilă A., Mihalache C., Gudumac E., Banicov A., Mîndru V., Golovin B., Porcescu P., Stati S., Vitiuc S., Vremea I.
  2. A-i scoate din componenţa Comitetului Central al PCRM şi din membri ai Comitetului Executiv Politic al CC pe t.t. Reşetnicov A., Ivanova V., Vitiuc S., Zagorodnîi A., Balmoş G., Gorilă A.
  3. A-i scoate din componenţa Comitetului Central al PCRM pe t.t. Mihalache C., Gudumac E., Banicov A., Mîndru V., Golovin B., Porcescu P., Stati S.
  4. În conformitate cu art. 16 al Statutului PCRM, a-l coopta în componenţa Comitetului Central al PCRM pe tov. Cîlcic I., prim-secretar al CR Comrat al PCRM.
  5. A-i alege membri ai Comitetului Executiv Politic al PCRM pe t.t. Bodnarenco E., Cîlcic I., Nigai V., Şupac I., Iachimovschi D.
  6. A-l elibera pe tov. Reşetnicov A. V. de obligaţiile de secretar executiv al CC al PCRM.
  7. A-l elibera pe tov. Zagorodnîi A.V. de obligaţiile de preşedinte al Comisiei de partid de pe lîngă CC al PCRM.
  8. Chestiunea privind alegerea secretarului executiv al CC al PCRM şi a preşedintelui Comisiei de partid de pe lîngă CC al PCRM a o prezenta pentru examinare la ordinara plenară a CC al PCRM.
  9. A publica textul complet al respectivei hotărîri în ziarul “Comunistul”.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia CC al PCRM în legătură cu decizia Curţii Constituţionale din 23 noiembrie 2015 Conferinţa de presă, susţinută de preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin