Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţia CC al PCRM în legătură cu decizia Curţii Constituţionale din 23 noiembrie 2015

|versiune pentru tipar||
PCRM / 3 decembrie 2015
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Să oprim neonazismul

Comitetul Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova îşi exprimă indignarea şi protestul împotriva deciziei Curţii Constituţionale a Republicii Moldova din 23 noiembrie 2015, care, de facto, a legalizat activitatea organizaţiilor fasciste şi simbolica fascistă.

Pătrunzînd în “faptele” artificiale şi contradictorii expuse în decizia Curţii Constituţionale, se întrevede scopul bine determinat şi caracterul de comandă al acestei insinuări anticonstituţionale şi antiumane.

Pentru fiecare om cu judecată sănătoasă şi care cît de cît cunoaşte istoria, reabilitarea fascismului în oice formă înseamnă genocid, moarte şi distrugere. Oare de bună seamă aceşti aşa-numiţi constituţionalişti şi cei care-i manipulează nu cunosc faptul că, sub această simbolică fascistă, în lagărele de concentrate erau arşi de vii milioane de oameni? Sub această simbolică fascistă, la mijlocul secolului XX, în Europa a fost renăscută robia. Sub simbolica fascistă, în timpul războiului au fost schingiuiţi şi omorîţi oameni nu numai în Uniunea Sovietică, ci şi în întreaga lume.

Omenirea are experienţa de condamnare a unor răufăcători, a unor grupuri criminale, a unor formaţiuni armate banditeşti şi ilegale. Tribunalul Militar de la Nurenberg pentru prima oară în istorie a condamnat crimele săvîrşite la nivel de stat de către Germania fascistă, i-a judecat pe conducătorii ei politici, a condamnat ideologia şi simbolurile fascismului. De atunci au trecut 70 de ani… A cunoscut oare, înainte de a se adresa Curţii Constituţionale, aceste îngrozitoare pagini de istorie acel deputat din partea Partidului Liberal-Democrat, cunoscut în Moldova ca un partid corupt, hoţesc? Şi a cui comandă au îndeplinit-o acest membru al PLDM şi Curtea Constituţională, din a cărei componenţă în exclusivitate fac parte cetăţeni ai României?

Suntem nevoiţi să constatăm că în zilele noastre recidivele trecutului răsună tot mai des şi mai des. S-au activizat acele forţe care doresc să revizuiască totalurile celui de Al Doilea Război Mondial, să diminueze şi chiar să reducă la zero rolul Uniunii Sovietice în zdrobirea fascismului, să pună un semn de egalitate între ţara agresoare, Germania fascistă, şi URSS, care a dus un război de eliberare şi, cu preţul unor colosale jertfe, a salvat lumea de ororile nazismului.

Noi trăim într-o lume agitată şi instabilă, an de an tot mai fragilă şi mai vulnerabilă. Contradicţiile între ţările dezvoltate şi între cele înapoiate devin tot mai acute, şi ele se plasează pe linia culturi, a religiilor, a inegalităţii sociale. De aici concluzia: decizia Curţii Constituţionale, care, de facto, a permis ca în teritoriul ţării noastre să fie folosită simbolica fascistă, este nu doar cinică, ci şi criminală. Prin aceasta, a fost încă o dată confirmată logica perversă a celor cinci judecători ai Curţii Constituţionale, care folosesc împuternicirile lor în scopuri antistatale şţi antipopulare.

Ei se plasează pe sine nu doar mai presus decît Parlamentul. Ei încearcă să recroiască legităţile istorice. Fiind ostatici ai unei voinţe străine, judecătorii anulează deciziile procesului de la Nurenberg, care a recunoscut ideologia fascistă şi simbolica ei o crimă împotriva omenirii.

Cine şi-au închipuit că sunt aceşti lachei mărunţi ai noilor ideologi ai neonazismului, naţionalismului şi unionismului? Şi de ce ei, pe parcursul ultimilor 6 ani, acţionează fără a fi sancţionaţi, interpretînd Constituţia Republicii Moldova după placul lor, substituind esenţa şi conţinutul nu doar al Constituţiei, ci şi al legilor ţării?! Să fie chiar atît de neputincios parlamentarismul moldovenesc, încît nu este capabil să reacţioneze în mod adecvat la asemenea acţiuni ale Curţii Constituţionale?

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova aminteşte că toate încercării de a rescrie istoria conduc la consecinţe serioase, de aceea nu vom permite ca în Moldova să-şi ridice capetele neonaziştii, naţionaliştii şi unioniştii, ca societatea din nou să se contamineze de “ciuma brună”.

Fascismul nu va trece!

Sursa: www.pcrm.md

Vladimir Voronin a reiterat ideea unei coaliţii PCRM-PD-PSRM Hotărîrea Plenarei a XVII-ea a CC al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova din 22 decembrie 2015