Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Moţiune simplă asupra activităţii domnului Anatolie Şalaru, ministrul apărării

|versiune pentru tipar||
PCRM / 26 februarie 2016
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Domnului Andrian Candu,
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, în conformitate cu art.105 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi art.112 şi art.113 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm moţiunea simplă asupra activităţii ministrului apărării, domnul Anatolie Şalaru.

Motivarea

La 20 ianuarie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a votat Hotărîrea Parlamentului nr.1 pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului şi acordarea votului de încredere Guvernului. Astfel, potrivit Programului de activitate al Guvernului pentru perioada 2016–2018, executivul şi-a asumat obligaţia în faţa Parlamentului de a realiza următoarele obiective în domeniul securităţii şi apărării, după cum urmează:

 1. Reformarea şi modernizarea sectorului de apărare şi securitate.
 2. Actualizarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova pentru a face faţă situaţiei pe plan internaţional, inclusiv prin valorificarea cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul politicii de securitate şi apărare comune.
 3. Crearea unui mecanism integrat de planificare a securităţii şi apărării naţionale. Consolidarea capacităţilor de management al securităţii şi apărării naţionale în situaţii de criză. Sporirea capacităţilor, a eficienţei şi a transparenţei instituţiilor din sectorul de securitate şi apărare.
 4. Revizuirea structurii, atribuţiilor, responsabilităţilor şi a modului de luare a deciziilor în guvernarea sistemului de securitate şi apărare naţională.
 5. Contribuirea la Politica de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii Europene şi continuarea cooperării cu NATO în cadrul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului, Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de Apărare şi altor programe.
 6. Profesionalizarea graduală a Armatei Naţionale, inclusiv prin creşterea ponderii militarilor prin contract.
 7. Consolidarea capacităţilor forţelor sistemului naţional de apărare în gestionarea situaţiilor de criză. Dezvoltarea şi perfecţionarea interacţiunii dintre ele.
 8. Consolidarea controlului democratic asupra forţelor armate.
 9. Dezvoltarea capacităţilor de informaţii militare în scopul apărării naţionale şi implementarea programelor de asigurare a securităţii informaţionale şi apărării cibernetice.
 10. Ajustarea cadrului legal privind controlul şi apărarea spaţiului aerian naţional.
 11. Intensificarea contribuţiei Armatei Naţionale la asigurarea păcii prin participarea în cadrul misiunilor internaţionale.
 12. Negocierea şi semnarea Acordului Republica Moldova — Uniunea Europeană privind procedurile de schimb de informaţii cu caracter confidenţial.

De menţionat că asemenea obiective în domeniul securităţii şi apărării naţionale s-au regăsit şi în textele programelor de activitate ale executivelor precedente. Ministerul Apărării are misiunea să elaboreze politica de apărare, să conducă şi să coordoneze construcţia şi dezvoltarea Armatei Naţionale, să determine riscurile şi ameninţările cu caracter militar şi necesităţile privind pregătirea sistemului naţional de apărare pentru asigurarea securităţii militare a statului.

Ministerul Apărării este condus de ministrul apărării, numit în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, în modul stabilit de lege. Ministrul Apărării răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului — şi în faţa Parlamentului.

În conformitate cu art.21 a Legii cu privire la Guvern, ministerele sînt organele centrale de specialitate ale statului. Ele sînt conduse de miniştri, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor puse în seama lor.

De asemenea şi art.29 al aceeaşi legi prevede că, membrii Guvernului poartă răspundere pentru sferele de activitate ce le-au fost încredinţate şi pentru activitatea Guvernului în ansamblu.

Activitatea Ministerului Apărării al Republicii Moldova în ultimii ani a fost compromisă de o serie de acţiuni ale conducerii, pe alocuri nechibzuite, dar în cele mai dese cazuri intenţionate şi conştiente, care au adus prejudicii grave atît statului Republica Moldova în sens material şi de imagine, cît şi societăţii întregi şi cetăţenilor în particular. Cu regret, aceste acţiuni continue şi în prezent, iar prejudiciile se datorează în special lipsei profesionalismului şi luării unor decizii incorecte, uneori evident ilegale de către conducătorul acestui minister, domnul Anatolie Şalaru.

Nu o singură dată au fost condamnate declaraţiile militariste şi acţiunile provocatoare, din ce în ce mai insistente, ale unor reprezentanţi ai guvernării. Preşedintele ţării, domnul Nicolae Timofti care se pronunţă în mod deschis pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, a fost urmat de ministrul apărării, domnul Anatolie Şalaru, care s-a grăbit şi el să intre în “faza de război”. Dumnealui manifestă o atitudine iresponsabilă faţă de securitatea statului şi faţă de apărarea naţională, iar retorica Dumnealui este îndreptată, exclusiv, pentru aderarea Republicii Moldova la NATO şi unirea cu România. Această poziţie este promovată nu doar în ţară, dar şi în cadrul vizitelor oficiale în străinătate.

Consemnăm că art.96 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova prevede că în exercitarea atribuţiilor, Guvernul se conduce de programul său de activitate, acceptat de Parlament. Reamintim, că Programul de activitate al Guvernului aprobat la 20 ianuarie curent indică drept obiectiv continuarea cooperării cu NATO în cadrul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului, Iniţiativei de Consolidare a Capacităţii de Apărare şi altor programe. Cooperare ce urmează a fi realizată în vederea consolidării statutului de neutralitate, în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova şi fortificării capacităţii de apărare a statului. Legea Supremă a ţării noastre consfinţeşte statutul de neutralitate permanentă a ţării.

Deopotrivă, programul precitat stabileşte aprofundarea parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, pe cînd obiectivul de bază al domnului ministru al apărării este unirea cu România. De curînd, domnul Şalaru a scris pe una din reţelele sociale: “Unirea este un deziderat naţional al tuturor românilor şi ea trebuie să se realizeze. Niciodată PL nu a abandonat acest obiectiv, care, deşi nu este înscris în statut el este înscris în sufletul fiecărui membru şi simpatizant al PL. A fi român în Basarabia înseamnă a fi unionist…”.

Întrebarea este — poate oare domnul Şalaru să-şi păstreze funcţia de ministru al apărării, dacă Dumnealui nu recunoaşte statalitatea şi neutralitatea Republicii Moldova? Este inadmisibil ca domnul Anatolie Şalaru să păstreze funcţia de Ministru al Apărării, deoarece acest lucru reprezintă deja pericol iminent la adresa suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.

Trezeşte indignare şi lipsa de reacţie din partea Consiliului Suprem de Securitate pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, a conducerii Guvernului şi Parlamentului la această provocare fără de precedent.

În calitate de deputaţi de nenumărate ori am atenţionat asupra agravării permanente a situaţiei în domeniul apărării, asupra modului neprofesionist de conducere a forţelor armate de către domnul Anatolie Şalaru.

Astăzi sîntem nevoiţi să constatăm că aflarea în continuare a domnului Şalaru în fruntea Ministerului Apărării, va deteriora progresiv situaţia în domeniul apărării statului şi funcţionării adecvate a personalului Forţelor Armate.

Dispozitivul

Avînd în vedere cele menţionate mai sus şi în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi altor acte legislative în vigoare, prin prezenta moţiune simplă exprimăm retragerea încrederii acordate Ministrului Apărării domnului Anatolie Şalaru la investitură şi solicităm iniţierea imediată a procedurii de demitere.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu privire la confirmarea Guvernului Alocuţiunea doamnei Inna Şupac privind Moţiunea simplă asupra activităţii dlui Anatolie Şalaru, ministru al apărării