Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Declaraţie a Comitetului Central al PCRM în legătură cu încercările de a modifica sistemul electoral din Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
PCRM / 17 martie 2017
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Partidul guvernant din Moldova — Partidul Democrat — a lansat iniţiativa cu privire la modificarea sistemului electoral din Republica Moldova. Se intenţionează ca sistemul electoral proporţional, care a funcţionat pînă acum, să fie înlocuit cu unul majoritar. Proiectul propune alegerea deputaţilor în Parlamentul Republicii Moldova nu conform listelor de partid, ci conform circumscripţiilor uninominale.

În legătură cu aceasta, Partidul Comuniştilor declară următoarele:

Sisteme electorale ideale nu există. Prin însăşi menirea sa, orice sistem electoral are misiunea de a fi un mijloc de adresare către societate ca ea să susţină un program sau altul de dezvoltare a ţării şi a societăţii. Esenţa sistemului electoral este de a fi o piedică în calea conservării puterii, de a asigura responsabilitatea puterii în faţa poporului, precum şi amovibilitatea puterii.

În ultimii ani, sistemul electoral care funcţionează acum în Moldova într-adevăr demonstrează un şir de imperfecţiuni.

Mituirea alegătorilor, folosirea resursei administrative, care le dă prioritate partidelor de la putere, manipularea opiniei publice de către mass-media, care în mod ascuns este întreţinută de partidele politice, coruperea politică şi, ca urmare, “turismul politic” în Parlament — toate aceste fenomene dăunătoare denaturează voinţa exprimată de alegători şi structura politică a Parlamentului, conduc la dezamăgirea societăţii moldoveneşti, discreditează dezvoltarea democratică a Republicii Moldova.

Pentru a dezrădăcina aceste fenomene, este necesar de a perfecţiona sistemul electoral şi legislaţia electorală.

Dar nu există nici un fel de argumente care ne-ar convinge că aceste imperfecţiuni ale actualului sistem electoral pot fi depăşite prin trecerea la alegerile prin circumscripţii uninominale. Mai mult decît atît. Trecerea la sistemul electoral majoritar, în opinia noastră, va agrava problemele existente şi va da naştere unor probleme noi. Mituirea alegătorilor şi a deputaţilor aleşi va putea fi făcută mult mai uşor, ceea ce poate conduce şi, la sigur, va conduce la concentrarea întregii puteri a statului în mîinile unui grup restrîns de persoane, care astăzi pe toate căile împing aceste modificări în Codul Electoral. Exemple nu trebuie să căutăm departe — e suficient să trecem Prutul.

Folosirea resursei administrative se va face în proporţii şi mai mari şi ea va începe de acum la etapa de înregistrare a candidaţilor.

Partidul Comuniştilor consideră inadmisibil faptul înlăturării de la participarea la alegeri a locuitorilor din Transnistria. Iar la actuala etapă a soluţionării diferendului transnistrean, acest lucru inevitabil se va întîmpla. Actualul sistem electoral le permite locuitorilor din Transnistria să-şi exercite dreptul de a alege. În felul acesta, de la o legislatură la alta, Parlamentul va fi incomplet. În condiţiile sistemului electoral cu circumscripţii uninominale, sunt inevitabile tururile doi ale votării, acţiuni în justiţie, fixarea unor noi alegeri, ceea ce în mod neîntemeiat tărăgănează procesul de completare a organului legislativ suprem, iar după aceea şi formarea structurii lui interne.

Este imposibil să fii de acord cu faptul că modificările propuse într-adevăr suprimă partidele politice ca bază a actualei structurii politice a societăţii din Republica Moldova. Asta nu numai că înlătură posibilitatea de a alege o abordare programatică sau alta în ceea ce priveşte dezvoltarea Republicii Moldova, ci şi intensifică dezbinarea cetăţenilor Moldovei, devine un impediment în calea de consolidare a diferitelor grupuri sociale unite în jurul acelor idei care corespund intereselor lor principale. Noi susţinem că puterea, promovînd sistemul electoral majoritar, urmăreşte anume acest scop conform principiului: “Împarte şi stăpîneşte!”.

Rădăcina corupţiei politice, care astăzi prosperă în Moldova, se află nu într-un sistem electoral sau în altul, ci în însăşi putere, care în mod obraznic foloseşte acest “instrument” pentru a-şi întări propriile poziţii. Aşa că trebuie să schimbăm nu sistemul electoral, ci însăşi puterea.

PCRM nu susţine modificările Codului electoral propuse.

Sursa: www.pcrm.md

A avut loc Plenara a II-a a CC al PCRM Poziţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova pe marginea trecerii la sistemul electoral uninominal pentru desemnarea Parlamentului