Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Totalurile 2017 — viaţa de partid

|versiune pentru tipar||
PCRM / 22 decembrie 2017
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Lupta pentru Moldova continuă

În ceea ce priveşte activitatea de partid, începutul anului 2017 a fost pentru Partidul Comuniştilor din Republica Moldova o continuare firească a anului 2016.

În conformitate cu decizia Congresului VIII al PCRM, chiar din primele zile ale anului, activităţile de partid s-au desfăşurat sub stindardul jubileului de 100 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie. Acest lucru s-a reflectat asupra tuturor aspectelor vieţii politice, a mobilizat comuniştii să obţină rezultate mult mai concrete, în mod special, la capitolul creşterea rîndurilor partidului şi activităţi ideologice.

Ziarul “Comunistul” a introdus în paginile sale o nouă rubrică “100 de ani de la Măreţul Octombrie”, în care, pe parcursul întregului an, au fost publicate materiale legate de perioada revoluţionară de acum 100 de ani, s-a relatat despre conaţionalii noştri eroici din perioada revoluţiei şi perioadei postrevoluţionare, de asemenea, s-au publicat reportaje de la conferinţele ştiinţifico-practice, organizate de Partidul Comuniştilor.

Ianuarie-martie

Tinerii comunişti şi comsomoliştii au participat activ la acţiunea internaţională “Felicită un veteran al Marelui război pentru Apărarea Patriei”, care a demarat în ajunul Anului Nou.

În cadrul acţiunii, organizatorii şi participanţii au depus efort maxim pentru a-i bucura pe veterani cu atenţie şi un mic cadou atît de important pentru ei — un pachet cu produse alimentare. În Moldova, acţiunea internaţională “Felicită un veteran al Marelui război pentru Apărarea Patriei” s-a desfăşurat la Chişinău, Bălţi, Orhei, Drochia şi Făleşti, de asemenea, într-un şir de alte localităţi ale ţării. Peste hotare, la acţiune au participat activişti din mai bine de zece ţări ale lumii, printre care Georgia, Federaţia Rusă, Estonia, Norvegia.

Comitetul Central al PCRM a emis o Declaraţie cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. În cadrul Declaraţiei respective, comuniştii şi-au pus întrebarea: “poate e destul să căutăm vinovaţii peste hotarele Moldovei? Poate că, în sfîrşit, a venit timpul să ne întrebăm pe noi înşine? Poate că este timpul să recunoaştem că însuşi războiul transnistrean şi toate consecinţele lui dramatice pentru populaţie şi stat au fost generate de declanşarea naţionalismului şi unionismului în Chişinău?”. În legătură cu acest fapt, CC PCRM i-a îndemnat pe toţi la pace, la continuarea identificării căilor pentru depăşirea definitivă a consecinţelor oribile ale evenimentelor de acum 25 de ani. De dragul restabilirii unităţii noastre, de dragul viitorului Republicii Moldova.

În primele zile ale lunii martie, s-a desfăşurat a II-a Plenară a Comitetului Central a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. La final, au fost aprobate următoarele rezoluţii:

Comitetele raionale ale partidului au purces imediat la dezbaterea chestiunilor examinate de Plenara CC al PCRM.

Pe 4 martie, Partidul Comuniştilor a desfăşurat la Chişinău o conferinţă tematică extinsă dedicată împlinirii a 100 de ani de la Revoluţia din Februarie din Rusia — “Al 17-ea revoluţionar. Februarie”. Subiectul pus în dezbatere în cadrul Conferinţei, precum şi analiza şi evaluările evenimentelor de acum 100 de ani în contextul actual sînt mai mult decît actuale. O dovadă directă a acestui fapt — interesul sporit faţă de manifestaţie din partea activiştilor publici, politicieni, politologi, istorici şi presă.

Graţie fracţiunii Partidului Comuniştilor în Consiliul Municipal Chişinău, a fost păstrat şi va rămîne la locul său monumentul eroilor comsomolişti. Decizia despre “strămutare” — în esenţă, distrugerea — monumentului, a fost adoptată de majoritatea liberală din CMC. Cu toate acestea, comuniştii împreună cu orăşenii nu au admis acest vandalism.

Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova a marcat împlinirea a 30 de ani de existenţă. Primul care i-a felicitat pe veteranii de război şi ai muncii a fost Preşedintele Partidului Comuniştilor, al treilea preşedinte al Moldovei, Vladimir Voronin. Aşa cum a declarat în cadrul discursului său în faţa veteranilor liderul comuniştilor moldoveni, “În continuare sînt multe de făcut! Iar stindardul Victoriei în Moldova nu va fi coborît niciodată”.

Comuniştii s-au consolidat cu societatea civilă sub stindardul Marii Victorii. În ajunul aniversării de 72 de ani ai Marii Victorii s-a desfăşurat şedinţa extinsă a consiliului obştesc “Pentru Patrie!”. La lucrările manifestaţiei au participat veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti, de veterani, etnoculturale, inclusiv, ai Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Comunist din Transnistria, comsomolului, deputaţi în Parlament, primari de oraşe, consilieri municipali.

Participanţii mesei rotunde au discutat chestiuni legate de pregătirea şi desfăşurarea manifestaţiilor festive dedicate Zilei Victoriei. În special, Marşul Victoriei, la care au putut să adere toţi doritorii, s-a decis să se desfăşoare în capitală, de la Arcul de Triumf pînă la Complexul Memorial “Eternitate” fără simbolici politice şi steaguri de partid. Este de remarcat faptul că la şedinţa extinsă a consiliului nu au participat reprezentanţi ai Partidului Socialiştilor lui Dodon, fapt remarcat de toţi participanţii.

La Vulcăneşti, adevăraţii comunişti au păstrat organizaţia partinică orăşenească şi continuă să desfăşoare o activitate agitatorică activă în masă. În ciuda tuturor eforturilor fostei conduceri a organizaţiei raionale de partid pentru distrugerea structurii şi trecerea membrilor PCRM la alte partide, nu au reuşit să realizeze acest lucru. Comuniştii din Vulcăneşti şi-au trasat sarcina de a restabili organizaţiile săteşti de partid şi să refacă organizaţia raională.

Aprilie-iunie

În preajma zilei de naştere a eroului revoluţionar, Pavel Tcacenco, pe 1 aprilie 2017, Uniunea Tineretului Comunist din Moldova, împreună cu comuniştii din CR PCRM din sectorul Botanica al municipiului Chişinău au făcut curăţenie la monumentul eroului. Pavel Tcacenco a fost o figură activă în mişcarea muncitorească conspirativă din Basarabia, din componenţa României, unul dintre liderii organizaţiilor comuniste ale Basarabiei şi României. Pe 15 august 1926, Pavel Tcacenco a fost arestat la Bucureşti, a fost supus torturilor barbare, apoi, adus la Chişinău şi executat prin împuşcare.

Şase partide parlamentare şi neparlamentare de opoziţie, inclusiv Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, au semnat o Declaraţie cu privire la consensul politic naţional în susţinerea păstrării sistemului electoral proporţional. Declaraţia a devenit o etapă importantă în crearea frontului anti-oligarhic în Moldova. (Partidul Socialiştilor şi aşa zisul preşedinte Igor Dodon au refuzat să semneze Declaraţia).

Comitetul Central al PCRM a felicitat cetăţenii cu ocazia Zilei Cosmonauticii. “Această sărbătoare importantă nu este pentru noi o dată formală. Moldova are cea mai directă atribuţie faţă de această sărbătoare. Poporul talentat şi muncitor al Moldovei a jucat un rol important în cucerirea Cosmosului”, se menţiona în discursul de felicitare a CC al PCRM.

Organul de presă al formaţiunii — Ziarul “Comunistul” — a împlinit 22 de ani. De ziua sa, “Comunistul” a publicat numărul în ediţia 1014. În cele peste 2 decenii de activitate, ziarul a parcurs un drum lung, a trăit victorii şi a suferit înfrîngeri. Dar, cel mai important, această experienţă nu poate să ni-o ia nimeni şi care ne ajută să găsim soluţia corectă pentru cele mai complicate situaţii.

Comuniştii din Moldova au marcat festiv împlinirea celor 147 de ani de la naşterea celui mai mare om de stat din istoria mondială, creatorul primului stat socialist a muncitorilor şi ţăranilor — Vladimir Ilici Lenin. Pe 22 aprilie, la Chişinău şi în multe alte localităţi din Moldova, s-au desfăşurat mitinguri festive.

S-au împlinit 105 ani din ziua editării primului număr al primului ziar politic muncitoresc “Pravda”. În legătură cu acest fapt, Partidul Comuniştilor a organizat o conferinţă tematică în cadrul manifestaţiilor dedicate aniversării celor 100 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie.

CC al PCRM a felicitat toţi oamenii de bună credinţă cu ocazia Zilei Victoriei. În mesajul de felicitare se subliniază că “cum de nu s-ar strădui să ponegrească măreţia acestei Zile, cum nu ar încerca să o submineze, stabilind pentru 9 mai tot felul de sărbători de conjunctură inventate, cu anii, importanţa sa istorică doar va creşte. Noi sîntem absolut convinşi de acest lucru”.

La marşul festiv grandios de 9 mai, dedicat împlinirii a 72 de ani de la Marea Victorie, organizat de Consiliul Obştesc “Pentru Patria Liberă!”, cu participarea activă a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, au participat veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, activişti ai PCRM, reprezentanţi ai Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, Uniunii Femeilor din Moldova, Asociaţiei Obşteşti “Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova”, de asemenea, reprezentanţi ai peste 90 de organizaţii obşteşti.

În cadrul unei conferinţe de presă, organizate pe 11 mai, Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a declarat că pentru toată lumea este, deja, absolut evident că Dodon şi Plahotniuc îşi fac jocul unul altuia. Acest fapt a fost confirmat şi de felul în care ei şi partidele care li se subordonează au sărbătorit ziua de 9 mai. Reieşind din acest fapt, Vladimir Voronin a subliniat că sarcina tuturor oamenilor responsabili din Moldova este să se opună realizării planurilor tandemului social-democratic.

În cadrul acţiunilor dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, Partidul Comuniştilor a desfăşurat încă o conferinţă ştiinţifico-practică dedicată lucrării lui V. I. Lenin “Tezele din aprilie”. Principalul raport al conferinţei a fost susţinut în faţa participanţilor de către Preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin.

Deputaţii fracţiunii parlamentare a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova au avut o întrevedere cu delegaţia Comisiei de la Veneţia pentru a-şi expune poziţia pe marginea iniţiativei legislative a lui Dodon cu privire la schimbarea competenţelor preşedintelui, în special, la capitolul dizolvarea Parlamentului. Aşa cum a declarat, în cadrul întrevederii, Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, problema Moldovei nu constă în insuficienţa competenţelor prezidenţiale, ci în corupţia politică, acapararea parlamentului de către oligarhi.

CC al PCRM a emis o Declaraţie în legătură cu declararea persona non grata a cinci colaboratori ai Ambasadei Federaţiei Ruse din Republica Moldova. În legătură cu acest fapt, Partidul Comuniştilor şi-a exprimat profunda indignare. Totodată, CC al PCRM a atras atenţia asupra faptului că “acest pas revoltător se înscrie în schema generală a acţiunilor de politică externă a actualei guvernări orientate spre distrugerea relaţiilor cu partenerul nostru strategic — Federaţia Rusă. Este revoltător că acest demers fără precedent, într-un fel sau altul, este benefic pentru toţi partenerii de la guvernare — şi Partidului Democrat şi Partidului Socialiştilor”.

La Chişinău s-a desfăşurat al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova. La lucrările forumului comsomolist au participat delegaţi din toate raioanele republicii, de asemenea, membri ai CC al PCRM, deputaţi în Parlament din partea Partidului Comuniştilor, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. În cadrul forumului, participanţii au analizat rezultatele activităţii organizaţiei de tineret de la ultimul congres încoace, au evaluat activitatea comsomolului, au trasat planurile pentru viitor, de asemenea, au ales noua conducere a UTCM.

Delegaţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a mers cu o vizită în Republica Populară Chineză în cadrul schimbului interpartinic de delegaţii. Programul vizitei a inclus întrevederi cu conducerea departamentului internaţional al Partidului Comunist din China, conducătorii şi membrii organizaţiilor partinice de diferit nivel, care guvernează provinciile şi oraşele Chinei, directorii întreprinderilor industriale şi agricole.

Iulie-septembrie

S-a desfăşurat a III-a Plenară a CC al PCRM cu o ordine de zi “Cu privire la sarcinile PCRM pentru intensificarea interacţiunii cu organizaţiile obşteşti”. La lucrările plenarei au participat membrii CC al PCRM, Comisiei Centrale de Revizie a CC al PCRM, Comisiei Partinice a CC al PCRM, secretari ai comitetelor municipale şi raionale a PCRM, persoane care nu au statutul de membru al PCRM, precum şi activul unui şir de organizaţii obşteşti. În cadrul dezbaterilor, participanţii plenarei au remarcat rolul important al organizaţiilor obşteşti în viaţa ţării.

Pe 24 august, Partidul Comuniştilor, împreună cu poporul Moldovei, a marcat împlinirea a 73 de ani de la Eliberarea ţării noastre de acaparatorii germano-nazişti. În adresarea PCRM pe marginea acestei chestiuni se menţionează: “Tovarăşi! Cetăţeni! Vă felicităm cu ocazia împlinirii a 73 de ani de la eliberarea de către fascişti! Şi în această zi sfîntă îndemnăm toată societatea moldovenească multinaţională să se consolideze în numele eliberării de acea nouă ocupaţie mafioto-coruptă şi banditească, în urma căreia are de suferit, astăzi, Patria noastră dragă”.

S-a aflat că în ajunul Zilei eliberării Moldovei de acaparatorii fascişti, în noaptea de 22 spre 23 august, vandalii au demontat samavolnic monumentul lui Vladimir Ilici Lenin din Făleşti. Plecaţi în teritoriu, deputaţii comunişti au stabilit că conducerea raionului a ştiut ce şi cum s-a întîmplat. Comitetul Central al PCRM a emis o declaraţie pe marginea actului de vandalism în raport cu monumentul lui V. I. Lenin din oraşul Făleşti. În declaraţie se menţionează că vandalii au acţionat cu o îndrăzneală extremă, ceea ce vorbeşte despre faptul că ei au fost convinşi că nu vor fi pedepsiţi.

Octombrie-decembrie

În octombrie, Partidul Comuniştilor a mai desfăşurat o conferinţă ştiinţifico-practică — “Evenimentele din iulie 1917 — etapa decisivă în preajma Măreţului Octombrie”. Acest forum a devenit al treilea în şirul conferinţelor ştiinţifico-practice, organizate de către Partidul Comuniştilor pe parcursul anului 2017 — anul în care s-a împlinit un secol de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie.

A demarat campania de dare de seamă şi alegeri în PCRM.

S-au împlinit 24 de ani din momentul constituirii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. “Pentru noi, comuniştii, aceasta nu este pur şi simplu o zi de rînd. Fiecare din aceşti 24 de ani a fost completat cu luptă şi muncă. Luptă pentru idealurile echităţii sociale, egalităţii şi internaţionalismului. Muncă în numele consolidării statalităţii Republicii Moldova, prosperării şi dezvoltării ţării noastre. Partidul muncii şi luptei — anume cu aceste calităţi s-a înscris PCRM în istoria Moldovei independente. Istoria care, în mare parte, continuă graţie luptei şi muncii noastre comune”, se menţionează în mesajul de felicitare a Comitetului Central al PCRM.

Totalul logic al anului în care s-a marcat 100 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, a fost forumul internaţional desfăşurat, pe 27 octombrie, la Chişinău, pregătit de PCRM de comun cu Partidul Stîngii Europene. Conferinţa Internaţională “100 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă de Octombrie 1917: lecţiile în contextul viitorului mişcării de stînga în ţările din Europa şi din lume”, a reunit reprezentanţi din 14 partide europene de stînga şi comuniste şi care fac parte din Partidul Stîngii Europene, de asemenea, diplomaţi, experţi, savanţi, activişti publici, activişti ai Partidului Comuniştilor din Republica Moldova — în total, circa 150 de oameni.

Conferinţa respectivă este evenimentul culminant în şirul de acţiuni ale comuniştilor moldoveni organizate în anul jubileului secular al etapei de cotitură în dezvoltarea umanităţii — revoluţia socialistă, care s-a produs în anul 1917. Conferinţa respectivă a fost dovada clară a faptului că Partidul Comuniştilor din Republica Moldova are aliaţi pe tot continentul european.

Pe 28 octombrie, la Palatul Republicii s-a desfăşurat plenara festivă extinsă a CC al PCRM, dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie. La această reuniune de amploare au participat membrii Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, veteranii partidului, activul, reprezentanţii organizaţiilor partinice teritoriale din toată republica, de asemenea, oaspeţi care au reprezentat partidele de stînga şi comuniste din Europa şi un şir de alte state din fosta URSS. În linii generale, la plenara festivă s-au adunat peste 1000 de participanţi. La sfîrşitul plenarei festive a fost dat citirii mesajul urmaşilor, care vor trăi peste 100 de ani. Delegaţii plenarei au aprobat unanim textul mesajului.

În ajunul împlinirii a 100 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, comuniştii din Străşeni au instalat un bust a lui V. I. Lenin. Acest eveniment a fost dublu simbolic. În primul rînd, nu doar pentru comuniştii Comitetului Raional Străşeni dar şi pentru tot Partidul Comuniştilor, putem spune că a fost un eroism, dacă e să avem în vedere că în toată ţara, autorităţile defaimă tot şi toate, rescriu istoria de slavă a poporului nostru, care, este dator cu multe, revoluţiei socialiste din 1917. În al doilea rînd, este o confirmare elocventă a faptului că PCRM nu are de gînd să-şi plece capul în faţa uninismului tîrîş, în faţa pericolului ce pălanează asupra Moldovei de a-şi pierde statalitatea, ci înarmîndu-se cu experienţă seculară revoluţionară, şi astăzi, şi mîine va lupta pentru drepturile poporului moldovenesc, va acţiona în baza echităţii sociale. Aşa cum a remarcat în cadrul ceremoniei de inaugurare a monumentului la CR al PCRM Străşeni, prim-secretarul Piotr Filip, proiectul pentru instalarea monumentului a apărut demult. Însă, abia acum, prin eforturile comuniştilor din Străşeni, întregii echipe, s-a reuşit realizarea lui. El a exprimat o recunoştinţă aparte tovarăşului Comisarenco, care a găsit bustul lui Lenin şi l-a adus la Străşeni.

Potrivit liderului PCRM, Vladimir Voronin, care a participat la ceremonia festivă, “vor trece şi aceste vremuri tulburi şi complicate pentru poporul nostru şi noi, comuniştii, trebuie să facem totul pentru a reda Moldovei numele ei mîndru. Să întoarcem generaţiilor noastre în creştere credinţa în viitorul ţării noastre!”.

Delegaţia CC al PCRM a participat la manifestaţiile festive dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie, care s-a desfăşurat la Sankt-Petersburg şi Moscova. În cadrul vizitei, delegaţii din partea PCRM au desfăşurat o întrevedere cu reprezentanţii conducerii Partidului Comunist din Federaţia Rusă. În cadrul întrevederii s-au discutat, inclusiv, problema activizării colaborării PCRM şi PCFR, de asemenea, colaborării fracţiunilor parlamentare a celor două formaţiuni.

Comitetul Politic Executiv al PCRM a adoptat o Rezoluţie “Cu privire la susţinerea iniţiativei civile pentru organizarea referendumului legislativ pentru anularea sistemului electoral mixt”. “Partidul Comuniştilor din Republica Moldova continuă să insiste pe necesitatea de anulare a legislaţiei electorale. În legătură cu acest fapt, iniţiativa reprezentanţilor societăţii civile cu privire la organizarea referendumului pentru anularea sistemului mixt, anunţată pe 20 noiembrie 2017, a fost apreciată pozitiv de către PCRM şi poate deveni un stimul pentru consolidarea tuturor forţelor sănătoase ale societăţii moldoveneşti şi clasei politice în lupta pentru anularea legislaţiei electorale uzurpatoare”, se menţionează în Rezoluţie.

În cadrul Partidului Comuniştilor sînt în plină desfăşurare conferinţele de dare de seamă şi alegeri în comitetele raionale ale PCRM. În toate comitetele raionale, conferinţele se desfăşoară cu o prezenţă sporită şi participarea activă a delegaţilor.

Comuniştii sînt indignaţi de faptul că regimul de la guvernare, cu susţinerea deputaţilor trădători, a adoptat legea cu privire la modificările operate la Codul Audiovizualului, care interzice “propaganda şi dezinformarea” în presa naţională. Se ştie că legea cu pricina, în primul rînd, este orientată spre interzicerea “propagandei ruse” prin retransmiterea emisiunilor televiziunilor din Rusia. Fracţiunea parlamentară a PCRM a părăsit sala de şedinţe în semn de protest. Aşa cum au declarat deputaţii comunişti, este evident, că acest proiect de lege este adoptat de majoritatea de la guvernare sub presiunea din afară.

Sursa: www.pcrm.md

Textul cuvîntării preşedintei fracţiunii PCRM Inna Şupac la încheierea sesiunii parlamentare La Mulţi Ani!