Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPMUEM

Declaraţia partidului “Moldova Unită” referitor la politica externă a Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
PDSMU (astăzi PMUEM) / 2 septembrie 2008
Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова”

Pe parcursul ultimilor ani politica externă a Republicii Moldova se caracterizează printr-o incoeerenţă şi lipsa unor scopuri bine determinate. Vectorul preferinţelor strategice s-a schimbat de multe ori şi se reflectă negativ asupra Moldovei.

Autorităţile nu reuşesc să ţină cadenţa cu evenimentele ce se petrec în lume, adesea neadecvat reacţionează la conjunctura relaţiilor internaţionale, denotă lipsă de principialitate şi voinţă politică.

Elaborarea politicii externe a tării a devenit prerogativa unui cerc restrâns de persoane, se petrece tainic, reieşind din interesele partidului de guvernământ, fără a ţine cont de părerea societăţii civile şi forţelor politice de opoziţie. Aceasta nu poate să nu se reflecte la gradul de stimă în relaţiile cu Moldova din partea ţărilor puternic dezvoltate şi a statelor vecine. O aşa politică va avea un impact negativ pentru viitorul statului nostru, intereselor lui pe arena internaţională, întărirea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.

Indeterminismul politicii externe a statului nu e capabil să realizeze priorităţile noastre strategice, să apere interesele cetăţenilor noştri peste hotare, să creeze o bază durabilă pentru parteneriatul interstatal.

Partidul “Moldova Unită” consideră inacceptabilă o astfel de stare a lucrurilor şi cere de la autorităţi accelerarea procesului de elaborare a concepţiei politicii externe a Republicii Moldova cu antrenarea la această lucrare a unui cerc larg de experţi, reprezentanţilor societăţii civile şi a partidelor politice, în acest caz vor fi respectate principiile democratice de conducere a statului, excluse la maximum aprecierile subiective şi atitudinea voluntaristă la elaborarea liniei de politică externă a republicii.

Noi facem apel către partidele politice, toată societatea civilă la consolidarea forţelor în limitele determinate de Constituţia Statului, principiilor democratice, pentru crearea unei politici externe a Republicii Moldova consecvente, ce corespunde intereselor poporului, ce poate garanta o atitudine respectuoasă faţă de Republica Moldova din partea altor state, asigura suveranitatea ei şi componentele fundamentale a securităţii naţionale.

Referitor la politica externă a Republicii Moldova

Situaţia în lume este foarte dinamică, ce necesită o reacţie promptă a ţărilor referitor la locul şi rolul lor în spaţiul geopolitic internaţional. Aceasta este deosebit de important pentru statele tinere, în curs de dezvoltare aşa cum este Republica Moldova, care se confruntă cu o mulţime de probleme în apărarea statutului sau de subiect independent al dreptului internaţional.

După părerea noastră, politica externă a statelor de felul acesta, cum este Moldova, trebuie să corespundă câtorva principii si, în deosebi, a fi maleabilă, cu un scop bine determinat, în primul rînd la protejarea cetăţenilor săi, consecventă, foarte activă si în aceeaşi vreme- selectivă la determinarea aliaţilor şi partenerilor de interese strategice.

Ce observăm noi în comportamentul autorităţilor noastre în direcţia politicii externe a statului moldovenesc.

Regional, cât şi în plan general al politicii se observă lipsa unei linii, cu scopuri bine determinate atât tactice, cât si strategice. Mai mult seamănă cu o aruncare dintr-o extremitate în alta, în dependenţă de interesele de moment, în particularitate, reieşind din scopurile electorale ale partidului de guvernământ. în plan regional poziţia noastră niciodată n-a fost atât de şubredă. Politica în relaţiile cu vecinii, după cum s-a exprimat conducătorul ţării, se bazează pe surprize, perceperea subiectivă de către anumite persoane a realităţilor, care consideră politica externă a statului ca monopol personal, misteriu, ce trebuie să se înfăptuiască cu uşile închise, fără participarea societăţii civile si, în deosebi, a partidelor politice ce reprezintă o parte considerabilă a populaţiei.

In rezultat, suntem priviţi ca parteneri neserioşi, capabili în orice moment şă-şi schimbe poziţia, să vorbească una, si, în cel mai bun caz, să nu facă nimic.

În aceasta noi vedem cauza tergiversării soluţionării conflictului transnistrean, o disbalanţă enormă în relaţiile economice externe, lipsa unei poziţii fixe a CE referitor la viitorul ţării noastre ca membru în această organizaţie. Referitor la multe probleme importante de politică externă conducătorii noştri preferă să practice tactica struţului, sau, în cele din urmă, reacţionează cu o mare întârziere, expunându-şi poziţia, care denotă lipsa oricărei poziţii.

O aşa politică externă poate avea pentru republică consecinţe dezastruoase, atunci când subiecţii internaţionali pot hotărî soarta ţării noastre, neluînd în consideraţie suveranitatea ţării şi voinţa poporului. Putem deveni ostatici ai intereselor Estului, cât si Vestului, atunci când si una si alta din părţi ne va disconsidera. Partidul “Moldova Unită” pledează pentru urgentarea procesului de elaborare a concepţiei de politică externă a ţării noastre, cu implicarea la această lucrare a unui larg cerc de experţi, a societăţii civile, bazată pe o analiză detaliată a situaţiei statului în lume, riscurile si ameninţările externe, scopurile tactice şi strategice. Acest document trebuie să ţină cont de opinia partidelor politice referitor la problemele de politică externă ale statului, vectorul orientării la parteneri strategici, trebuie să contribuie la ameliorarea poziţiei statului, atît pe arena internaţională, cît şi a situaţiei interne. Noi credem, că această concepţie trebuie să servească ca bază pentru reîntregirea statului şi rezolvarea problemelor ce ţin de integrarea definitivă în comunitatea internaţională. Ca în orice altă tară normală conducătorul ţării trebuie să dea socoteală în faţa poporului despre rezultatele obţinute în politica externă şi ce probleme sunt în faţa guvernării în perioada curentă şi pe viitor. Numai în acest caz va fi asigurată o transparenţă în politica externă şi continuitatea ei.

Noi facem apel la toate partidele politice, societatea civilă de a ocupa o poziţie fermă în problemele formării politicii externe a statului, a cere autorităţilor statale rapoarte despre activităţile sale şi a scopurilor urmărite.

Numai în aceste condiţii noi vom reuşi să obţinem încrederea comunităţii internaţionale în întregime si a partenerilor noştri strategici.

  Declaraţia politică a Partidului “Moldova Unită” privind viitoarele alegeri parlamentare în Republica Moldova