Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţia Congresului de constituire al Partidului Forţa Poporului

|versiune pentru tipar||
PPPDA / 21 aprilie 2013
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Partidul Forţa Poporului (PFP) exprimă viziunile şi voinţa politică a cetăţenilor Republicii Moldova, care conştientizează riscurile şi pericolele etapei istorice pe care o parcurge statul moldovenesc şi care sunt gata să lupte pentru modernizarea ţării, pentru împlinirea aspiraţiilor de libertate, dreptate, bunăstare şi solidaritate socială. Ca un partid de centru şi reformator, cu viziuni clare asupra naturii contradicţiilor profunde cu care se confruntă societatea moldovenească, PFP pledează pentru un sistem democratic autentic şi funcţional, pentru o economie modernă şi eficientă.

Pe parcursul anilor statul moldovenesc a fost subminat de guvernări ineficiente, de birocraţia coruptă, de practicile iresponsabile ale grupărilor oligarhice în domeniul financiar — economic, care prin intermediul diferitor scheme ilegale şi circuite financiare tenebre sustrag fondurile publice, astfel reducând considerabil şansele de relansare a economiei naţionale , de stabilizare a situaţiei în sfera socială. Opoziţia comunistă şi alte grupări stîngiste se redicalizează şi nu oferă societăţii soluţii convingătoare de redresare a situaţiei din economie şi sfera socială, de depăşire a crizei sistemului politic.

Zi cu zi majoritatea cetăţenilor Moldovei se confruntă cu înrăutăţirea continuă a condiţiilor de trai, cauzată de creşterea nestabilită a preţurilor şi tarifelor, a şomajului, corupţiei, inegalităţii şi nedreptăţii, care domină în siocietate. Dezamăgirea în actuală guvernare, aprofundarea dispoziţiilor protestatare în rândul populaţiei ar putea duce la grave tulburări politice, capabile să arunce societatea într-un conflict social acut, să blocheze reforme democratice atît de necesare în vederea normalizării situaţiei din ţară.

Nemulţumirea şi neîncrederea cetăţenilor faţă de partidele politice, care se declară democratice sau liberale, se mai poate manifesta prin revenirea la putere a unor forte conservative, care promit “bunăstarea” prin reîntegrarea în spaţiul euro-asiatic şi refuzul la modernizarea şi dezvoltarea europeană a Moldovei.

În aceste condiţii, apariţia pe scena politică a unui nou partid este expresia necesităţii obiective de a răspunde în mod adecvat şi energic sfidărilor generate de eşecul reformelor, de aprofundarea crizei politice, economice şi sociale, de dezamăgire profundă a populaţiei faţă de guvernările care s-au perindat la putere în ultimul deceniu.

Noi considerăm că Moldova este capabilă să-şi realizeze în practică interesele naţionale în baza a cinci principii fundamentale : o economie dinamică, o democraţie eficientă, o guvernare competentă şi responsabilă în faţa poporului, un stat de drept cu o societate civilă activă, patriotică şi angajată plenar în procesele de modernizare a ţării. În caz contrar, în condiţiile unei guvernări oligarhice, a reformelor neterminate, a resurselor limitate şi exodului masiv al populaţiei, Republica Moldova riscă să rămînă o perioadă îndelungată o ţară slab dezvoltată a lumii a treia în centrul continentului European. Astfel, vor spori inevitabil riscurile pentru unitatea, integritatea, suveranitatea şi chiar existent statului moldovenesc.

Republica Moldova se mai află în faţa unor opţiuni fundamentale privind direcţia strategică de dezvoltare. În acest sens, Partidul Forţa Poporului va opta ferm şi fără echivoc în favoarea finalizării reformelor democratice, edificării şi consolidării unui stat de drept, unei economii competitive şi eficiente , va pleda în mod consecvent pentru solidaritatea socială şi reunificarea statului moldav.

Congresul PFP a adoptat un program de modernizare şi dezvoltare, care pleacă de la o viziune strategică clar definite asupra direcţiilor prioritare ale dezvoltării societăţii şi statului moldovenesc şi derivă din idealurile, principiile de bază ale liberalismului social modern, din valorile democratice, precum şi din interesele naţionale ale Republicii Moldova. Noi suntem conştienţi de faptul că Moldova se va afirma în lumea modernă ca un stat integru, independent şi eficient doar valorificând toate resursele şi competenţele de care dispune societatea moldovenească, consolidate în baza sentimentului de patriotism şi responsabilitate a cetăţeanului faţă de prezentul şi viitorul ţării.

Sursa: www.pfp.md

  Declaraţia PFP referitor la activitatea Parlamentului Republicii Moldova în prima jumătate a anului