Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţia PFP referitor la activitatea Parlamentului Republicii Moldova în prima jumătate a anului

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 15 iulie 2013
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Pe parcursul sesiunii de primăvară-vară a activităţii Parlamentului Republicii Moldova s-au manifestat în mod concludent şi pregnant contradicţiile interne şi neajunsurile sistemice ale guvernării majorităţii parlamentare compusă din formaţiunile care se declară de orientare centru-dreapta — PLDM, PD şi cele doua componente ale PL. Mai mult ca atât, lupta înverşunată pentru putere, la care s-au dedat grupările care controlează plenar aceste partide, a scos în evidenţă natura reală a regimului actual — un regim oligarhic şi, prin definiţie, antipopular.

Incidentul tragic din “Pădurea Domnească” de la finele anului trecut a devenit un moment de adevăr, societatea fiind şocată de mizeria morală şi calitatea guvernării, de dependenţa instituţiilor mediatice de cei care le finanţează din umbră pentru a manipula în mod cinic opinia publică. Alianţa nu a trecut acest test al funcţionarii democratice a instituţiilor statului şi s-a destrămat intr-un mod lamentabil, aruncând societatea intr-o noua criză politică.

Cetăţenii ţării, dezamăgiţi şi dezorientaţi în marea lor majoritate, apreciază activitatea legislativului şi guvernului nu după cantitatea legilor şi deciziilor luate de guvernanţi, dar după calitatea vieţii lor şi stabilitatea din ţară. Majoritatea cetăţenilor ţării consideră că Moldova merge intr-o direcţie greşită, iar perioada actuală este profund marcată de incertitudini şi riscuri. Partidele parlamentare aşa şi nu au fost în stare să lupte eficient cu corupţia, să asigure stabilitatea politică şi supremaţia legii, atât de necesare pentru atragerea investiţiilor în economia naţională, crearea noilor locuri de muncă bine remunerate, stoparea migraţiei economice, mărirea salariilor şi pensiilor, acordarea asistenţei sociale.

Stagnarea economică, corupţia şi schemele criminale de sustragere a banilor publici au aprofundat decalajul periculos dintre o minoritate bogată şi majoritatea covârşitoare a cetăţenilor săraci şi foarte săraci. Capacitatea de cumpărare a oamenilor scade, industria ţării e pe brânci, agricultorii din nou sunt lăsaţi in voia sorţii , fără asistenţă din partea statului. Creşte numărul şomerilor şi respectiv al imigranţilor, care continuă să plece peste hotare în căutarea unor surse de venit sigure pentru a-şi întreţine familiile.

Această degradare economică şi socială se întâmplă pe fundalul unei propagande populiste “de integrare în Europa”. Sporeşte numărul euroscepticilor în societatea moldovenească, iar adversarii politicii pro-europene o consideră drept una din cauzele mizeriei şi degradării ţării. Caracterul netransparent al negocierilor pe marginea Acordului de liber schimb intre RM şi UE, secretizarea nejustificată a datelor referitoare la anumite mărfuri şi produse care cad sub incidenţa acestui acord, creează nedumerire şi suspiciuni, în special în rândul producătorilor agricoli. Tot mai insistent se fac paralele între consecinţele eventuale ale acordului respectiv şi rezultatele nefaste ale programului de privatizare a pământului de la finele anilor nouăzeci ai secolului trecut.

Aşa numita “optimizare” a sferei bugetar-financiare are un caracter vădit antisocial, aduce daune considerabile, în special păturilor social vulnerabile ale societăţii, învăţământului public şi instituţiilor din sfera ocrotirii sănătăţii. Politica fiscală a statului nu pleacă de la necesitatea de stimulare a antreprenoriatului, extinderii bazei de impozitare. Ea contribuie doar la creşterea zonei tenebre a mediului de afaceri, la sporirea evaziunii fiscale. Tendinţa de majorare a impozitelor şi taxelor, introducerea unor penalităţi exagerat de mari strangulează businessul mic si mijlociu.

Ţara se împotmoleşte în împrumuturi externe, asistenţa financiară internaţională este folosită într-un mod netransparent şi ineficient, fără a avea un impact evident asupra calităţii vieţii majorităţii cetăţenilor ţarii. Mai mult ca atât, actuala guvernare nu a putut valorifica asistenţa externă în beneficiul ţării şi al cetăţenilor fiindcă continuă să mimeze reformele, nefiind capabilă să producă schimbările calitative aşteptate de partenerii internaţionali ai Moldovei. Puţinii investitori străini se retrag de pe piaţa moldovenească din cauza corupţiei şi lipsei de siguranţă în condiţiile aşa numitei “justiţii selective”.

Toate împreună sunt o dovadă în plus a unei lipse de strategie coerentă în domeniul dezvoltării economiei naţionale, a unei administrări defectuoase şi ineficiente, în special în domeniul social-economic.

Lipsa unui dialog constructiv între majoritatea guvernantă şi opoziţie îndepărtează şi mai mult partidele actualei coaliţii pro-europene de situaţia reală din societatea moldovenească. Partidul comuniştilor se radicalizează, obsedat de revenirea la putere cu orice preţ, inclusiv prin destabilizarea situaţiei politice din ţară sub pretextul organizării în toamna acestui an a aşa numitei “revoluţii de catifea”.

Pentru a realiza în practică transformările politice, sociale şi economice majore, de care are nevoie societatea moldovenească, guvernarea trebuie să conştientizeze natura reală a constrângerilor şi barierelor în calea Moldovei spre un sistem democratic autentic şi funcţional, spre normalitatea europeană.

Partidul Forţa Poporului consideră drept cauză principală a stagnării şi mizeriei din ţară ineficienţa guvernării, corupţia sistemică şi controlul grupărilor oligarhice asupra instituţiilor celor trei ramuri ale puterii de stat. Incapacitatea guvernării de a face faţă sfidărilor perioadei de tranziţie, de a promova cu insistenţă reformele democratice menţine starea de stagnare şi incertitudine.

Partidul Forţa Poporului se pronunţă în mod hotărât pentru modernizarea Moldovei în contextul europenizării ţării, promovării reformelor sistemice şi structurale complexe, ceea ce va imprima un caracter ireversibil schimbărilor democratice.

Sursa: www.pfp.md

Declaraţia Congresului de constituire al Partidului Forţa Poporului Declarţia PFP referitoare la situaţia alarmantă din sectorul agrar al ţării