Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Zece motive pentru care merită să devii membru al Partidului Forţa Poporului

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 12 noiembrie 2013
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

1. Partidul Forţa Poporului va face ordine în ţară

Moldova a ajuns pe mâna unor grupări politico-oligarhice care folosesc instituţiile şi proprietatea statului pentru îmbogăţirea unui număr restrâns de indivizi din vârful puterii, cinici şi lacomi, pe seama poporului şi a statului moldovenesc.

Concreşterea “businessului” criminal cu structurile birocratice distruge statul şi blochează dezvoltarea economică şi socială a ţării. Controlând plenar partidele parlamentare, grupările oligarhice şi-au subordonat sistemul judecătoresc, precum şi instituţiile statului responsabile pentru ocrotirea legii, inclusiv procuratura. Actualii guvernanţi mint şi manipulează cetăţenii prin intermediul surselor de informare în masă aservite acestor grupări în încercările disperate de a legaliza afacerile murdare şi a evita răspunderea în faţa poporului şi a legii.

Partidul Forţa Poporului va înlătura de la putere indivizii şi structurile corupte care distrug statul şi sărăcesc poporul. Vom întoarce puterea poporului şi vom aduce ordinea şi dreptatea în Ţara Moldovei!

PFP va pune capăt abuzurilor comise de actuala guvernare, va stopa hoţia şi va dărâma schemele mafiote protejate de actuala guvernare.

Doar PFP, o nouă forţă politică, formată din adevăraţii patrioţi ai acestei ţări, din cetăţeni responsabili şi buni profesionişti în diverse domenii va schimba spre bine modul în care se face politică în Moldova şi se guvernează ţara.

Alătura-te echipei PFP şi vom face ordine în ţară!

2. PFP — forţa politică constructivă şi responsabilă

Opoziţia de stânga nu luptă cu crimele economice şi abuzurile comise de guvernare, cu sărăcia şi cu mizeria din ţară. Partidul comuniştilor nu este în stare să rezolve problemele mari cu care se confruntă cetăţenii ţării. Comuniştii nu propun soluţii concrete pentru a face ordine în ţară şi nu pot îmbunătăţi viaţa cetăţenilor. Ei au un singur scop — să revină cu orice preţ la putere, în special prin destabilizarea situaţiei politice din ţara, să ne întoarcă din nou în trecut.

Doar Partidul Forţa Poporului, o nouă forţa politica, sănătoasă şi responsabilă în faţa poporului, este în stare sa stopeze procesele negative — degradarea economiei, aprofundarea crizei sociale, subminarea statului, care, în ansamblu, pun în pericol prezentul şi viitorul Republicii Moldova. Partidul Forţa Poporului scoate la iveală interesele reale ale stăpânilor partidelor parlamentare — puterea şi banii.

Criticând vehement actuala putere şi opoziţia pentru politica antipopulară şi antidemocratică, PFP propune politici constructive şi căi concrete de depăşire a crizei şi de modernizare a Moldovei. Programul politic al Partidului formulează obiective clare si trasează căi concrete de rezolvare a problemelor majore cu care se confruntă societatea moldovenească.

3. PFP va asigura dezvoltarea economiei naţionale

Viaţa cetăţenilor Moldovei se înrăutăţeşte cu fiecare zi. Preţurile şi tarifele cresc, şomajul nu iartă pe nimeni. Corupţia, inegalitatea şi nedreptatea domină în societate. Guvernarea nu vrea şi nu poate să creeze condiţii pentru o dezvoltare economică stabilă. Industria e pe brânci, iar agricultura e cenuşăreasă la ea acasă. Nu s-au construit uzine, fabrici, nu s-au deschis noi locuri de muncă nici în oraşe, nici în sate. Guvernarea în cârdăşie cu oligarhii exploatează cu cea mai mare neruşinare banii trimişi acasă de către cetăţenii plecaţi peste hotare.

Cei care conduc ţara sustrag în proporţii deosebit de mari banii publici prin intermediul schemelor criminale controlate integral de grupările oligarhice. Anume aceasta este cauza principală a lipsei resurselor financiare pentru a sprijini antreprenorii locali în efortul de relansare a economiei. Nici un investitor nu va veni în Moldova, dacă în ţară nu va fi stabilitate politică, o guvernare responsabilă, reguli de joc clar formulate, dacă nu va fi respectată legea.

Partidul Forţa Poporului va asigura relansarea economiei naţionale în baza atragerii investiţiilor străine şi încurajarea investitorilor locali ca rezultat al stabilizării situaţiei politice din ţară, combaterii vehemente a corupţiei şi consolidării statului de drept. Noi vom mobiliza resursele umane, economice şi financiare în domeniile de o importanţă strategică pentru economia reală a Moldovei — în agricultură şi industrie. Vom ajusta sistemul bancar naţional la priorităţile dezvoltării social-economice a statului.

Noi considerăm drept priorităţi în domeniul economic încurajarea şi sprijinul acordat antreprenorilor locali care activează în agricultură şi industrie, celor care creează noi locuri de muncă şi efectiv contribuie la formarea bugetului statului. Trebuie să consolidam ramurile si domeniile generatoare de creştere în economia naţională, să susţinem prin toate mijloacele oamenii de succes.

Vom asigura protecţia producătorilor locali, concomitent cu încurajarea concurenţei şi sporirea competitivităţii produselor si mărfurilor moldoveneşti. Vom sprijini oamenii de afacere care creează noi locuri de muncă şi care îşi plătesc taxele cu onestitate.

Mai multă economie, mai multe locuri de muncă, salarii mai mari!

Mai puţine împrumuturi. Fără economie tenebră. Fără birocraţie. Fără hoţie!

4. PFP va consolida şi va reîntregi statul moldav

Moldova este dezmembrată nu doar ca stat, dar şi ca societate. Cetăţenii ţării se împart într-o minoritate bogată şi marea majoritate a oamenilor săraci şi foarte săraci. Partidele parlamentare continuă să învrăjbească oamenii pentru ai folosi în mod cinic în campaniile politice şi electorale.

Actuala guvernare nu este în stare să aplaneze conflictul transnistrean, conservând starea de dezmembrare teritorială a Moldovei, care mai poate să degenereze într-un conflict distrugător. Acolo unde se trag linii pe hartă, în orice moment pot apărea tranşee, iar pacea rămâne fragilă.

Noi vom consolida statul moldovenesc prin dezvoltarea instituţiilor democratice, eficientizarea structurilor administraţiei publice la nivel central şi local, prin stabilirea şi menţinerea ordinii în ţară, combaterea separatismului, a diferitelor grupuri de presiune politică care pun la îndoială existenţa statului, prin restabilirea integrităţii teritoriale a ţării.

Noi vom contribui la rezolvarea conflictului transnistrean. Acest obiectiv strategic va fi atins prin asumarea plenară a responsabilităţii şi promovarea unei politici pro-active, în dialog constructiv cu părtile implicate în conflict, Rusia şi autorităţile separatiste de la Tiraspol. Prin conlucrarea strânsa si rezultativă cu Uniunea Europeană şi SUA, parteneri strategici internaţionali ai ţării noastre.

5. PFP va reîntoarce acasă cetăţenii care muncesc în străinătate

Partidele aflate în ultimii ani la guvernare s-au angajat să creeze sute de mii de locuri de muncă. Au mobilizat şi diasporă moldovenească să-i voteze. I-au votat masiv, dând crezare promisiunilor populiste ale liderilor acestor formaţiuni. Dar nu s-a schimbat nimic. Exodul populaţiei continuă, iar guvernarea a uitat până în seară promisiunile făcute în campania electorală. Promisiuni populiste şi iresponsabile.

Familii întregi pleacă din Republica Moldova, fără dorinţă de a se mai întoarce. Pleacă, unii din ei ştiind bine că nu vor putea reveni nici la înmormântarea părinţilor. Pleacă fără să mai poată reveni. Pleacă, dar nu uită.

Partidul Forţa Poporului consideră că pentru a rupe acest scenariu apocaliptic pentru cetăţenii Moldovei, trebuie ca unul din obiectivele principale a dezvoltării economiei naţionale să devină crearea locurilor de munca bine remunerate. Acest obiectiv strategic va fi atins prin atragerea investiţiilor locale si străine în sectorul real al economiei. Iar investiţiile vor veni doar atunci când va fi stârpita corupţia şi asigurată funcţionarea legii, când se va face dreptate în Ţara Moldovei şi investitorii se vor simţi protejaţi de lege şi de stat.

PFP va încuraja şi va sprijini plenar dezvoltarea businessului mic şi mijlociu, în special în regiunile rurale ale ţării, pentru a crea noi locuri de muncă, cu salarii atractive pentru cei care sânt plecaţi peste hotarele ţării. Realizarea în practica a unor astfel de programe va fi posibilă datorită utilizării responsabile a asistenţei financiare şi tehnice internaţionale, a resurselor bugetare şi a rezervelor valutare ale statului. Aceste resurse vor fi îndreptate în mod judicios spre dezvoltarea industriei şi agriculturii, spre crearea condiţiilor avantajoase de lansare a businessului de către cetăţenii reîntorşi în Patrie.

Cetăţenii Moldovei sunt harnici şi vor să muncească. Noi îi vom ajuta. Noi venim cu proiecte concrete pentru a crea locuri de munca, pentru a schimba situaţia spre bine!

6. PFP va consolida patriotismul şi responsabilitatea civică

Aproape toate partidele care s-au perindat la putere nu au făcut altceva decât să cultive în conştiinţa cetăţeanului sentimentul de incertitudine şi inferioritate. Rupţi de propria istorie, oamenii sunt mai uşor de manipulat. Mai multe grupuri de presiune politica mai pun la îndoială istoria moldovenilor, unicitatea poporului moldovenesc, dreptul nostru la libertate şi independenţa. Actualii jucători politici, în loc să consolideze societatea în baza sentimentului de patriotism şi responsabilitate civică provoacă scindarea periculoasă a comunităţii pe diverse criterii, care nu au nimic în comun cu interesele naţionale ale Republicii Moldova.

Partidul Forţa Poporului vine să le cultive cetăţenilor Moldovei sentimentul de patriotism şi responsabilitatea civica pentru soarta poporului şi a ţării. Doar acest sentiment sacru de dragoste faţă de plaiul natal şi de mândrie că aparţinem acestui popor este în stare să consolideze societatea moldovenească.

PFP va contribui la promovarea activă în societate a ideii naţionale moldoveneşti, care derivă în mod firesc din spiritualitatea, credinţa creştină, experienţa istorică, cultura, tradiţiile şi obiceiurile poporului moldovenesc. Concomitent, ideea naţională, care izvorăşte în mod firesc din valorile spirituale şi principiile etico-morale general umane, va uni concetăţenii noştri de diverse origini etnice în jurul ideii de solidaritate şi responsabilitate pentru prezentul şi viitorul poporului şi statului moldovenesc.

Sentimentul mândriei pentru popor şi ţară este piatra de temelie a statului, liantul unităţii naţionale. Ataşamentul omului pentru Patria-mamă înseamnă dăruire de sine. Anume servirea Patriei stă la baza angajamentului membrilor Partidului nostru care sunt statalişti convinşi şi consecvenţi.

7. PFP va repune în drepturi valorile spirituale ale neamului

Apariţia grupărilor oligarhice, corupte şi anti-naţionale, care folosesc abuziv puterea de stat într-un scop egoist şi meschin — îmbogăţirea pe seama cetăţenilor prin deturnarea cinică a fondurilor publice — constituie o manifestare evidentă a distorsiunilor periculoase care blochează modernizarea societăţii moldoveneşti, a crizei morale acute î n care se afla actuala putere din Moldova. În marea lor majoritate oamenii se simt nedreptăţiţi de viaţă şi de lege. Nedreptatea pare să fie la ea acasă în ţara noastră. Sărăcia şi desperarea generează multă ură, răutate, prea multă învrăjbire. Avem gardurile între noi prea înalte şi porţile prinse în zăvoare prea grele.

Guvernarea nu e cu faţa spre biserică. E cu faţa spre bănci. Guvernare e atentă la foşnetul bancnotelor nu la rugăciunea spusă în şoaptă de creştinii Moldovei. E gata să ridice temple străine. E gata să distrugă familia prin a pune semn de egaliate între familie şi plăceri diabolice. Avem în faţă portetul perfect al unei puteri amorale în care omul curat nu se poate regăsi.

Noi, membrii Partidului Forţa Poporului suntem convinşi că numai o îmbinare armonioasă a libertăţii şi responsabilităţii cetăţenilor, a iniţiativei civice şi acţiunilor competente ale autorităţilor publice, plecând de la idealurile dreptăţii şi valorile morale, va fi posibil să combatem sărăcia, să readucem societatea la normalitate, să evităm dezastrul revoluţiilor şi mizeria contra-revoluţiilor inevitabile.

Suntem convinşi că fără o atitudine grijulie a statului şi a societăţii faţă de familie nu poate fi păstrată sănătatea morală şi nu poate fi asigurat un viitor decent al Moldovei. Anume în familie însuşim limba maternă, suntem învăţaţi cum să ne comportăm în societate, percepem bazele culturii naţionale şi învăţăm istoria Patriei.

8. Tinerii — PFP va promova noua generaţie de lideri

Sărăcia atacă tinerii. Sărăcia nu ţine cont de vârstă, de studii, de visele nimănui. Cinismul şi obrăznicia grupărilor oligarhice, hoţia la nivel înalt, nepotismul şi lipsa de profesionalism distrug economia şi statul, sărăcesc poporul şi-l gonesc peste hotarele ţării. Prin exodul masiv al tinerilor ţării se ia viitorul. Tinerii nu-şi văd destinul legat de Moldova iar migraţia lor a atins cote înspăimântătoare. Deja se simte lipsa de braţe calificate de muncă, iar peste câţiva ani întreţinerea populaţiei care a atins vârsta de pensionare va fi imposibilă.

Partidul Forţa Poporului ştie că viitorul Moldovei este de neconceput fără tineri. Avem nevoie de puterea, entuziasmul si creativitatea lor. Avem nevoie de gândirea lor, de dragostea lor de viaţă şi de capacitatea lor de a promova schimbarea. Ei au nevoie de zbor. PFP va rescrie legi, va rescrie politici, va deschide porţi pentru a-i avea pe tineri acasă. Ei sânt cei ce vor urma. Mai mult decât atât, PFP propune lideri tineri şi competitivi, adevăraţi profesionişti, care nu au fost şi nu vor fi implicaţi în afaceri dubioase.

9. PFP va promova o politică externă eficientă şi pragmatică

Moldova a avut parte de guvernări pentru care a existat un singur punct cardinal. Pentru unii — doar Estul. Pentru alţii — doar Vestul. Acum credibilitatea Moldovei în Uniunea Europeana este mai mult decât modestă din cauza guvernării ineficiente a partidelor parlamentare şi blocajelor în promovarea reformelor structurale asupra cărora insista UE. Din cauza orientării unilaterale în raporturile cu statele lumii şi organismele multilaterale, Moldova şi-a redus considerabil posibilităţile de a-şi promova eficient interesele strategice de lungă durată în Vest şi în Est.

Năzuinţele poporului spre o viaţă mai bună în condiţiile unui stat de drept şi democratic sunt sprijinite de cele mai influente state ale lumii. Partidul va depune eforturi pentru a valorifica acest suport internaţional, fiind conştient de transformările profunde, pe care urmează să le promoveze venind la putere pentru a readuce Moldova în albia dezvoltării civilizate şi europene. Partidul Forţa Poporului consideră că aceste transformări trebuie să aibă drept finalitate asigurarea unui înalt nivel de trai al membrilor societăţii în condiţiile de libertate şi responsabilitate a statului şi cetăţeanului.

În politica sa externă PFP va pleca de la interesele naţionale ale ţării, punând în centrul atenţiei interesele cetăţenilor, în special ale celora care muncesc şi trăiesc în străinătate. Vrem ca, asemenea restului lumii, concetăţenii noştri să circule liber în lume şi să se simtă protejaţi de statul moldav.

10. PFP va restabili dreptarea şi armonia socială

În spatele faţadei aşa-numitei “economii de piaţă” şi structurilor pseudo-democratice şi liberale au început să se dezvolte relaţii sociale de tip semifeudal, antidemocratice, manifestări evidente ale stagnării si polarizarii periculoase a populatiei în care s-a pomenit societatea moldovenească.

Partidul Forţa Poporului va restabili armonia şi solidaritatea socială în ţară, în primul rând prin reducerea gradului de stratificare şi polarizare în societate, a diferenţei dramatice în venituri şi calitate a vieţii a unei minorităţi bogate de cetăţeni şi majoritatea covârşitoare de oameni săraci. Noi vom încuraja prin toate mijloacele care ne stau la dispoziţie formarea şi consolidarea clasei mijlocii, a cărei coloană vertebrală o constituie reprezentanţii businessului mic şi mijlociu.

Partidul consideră că una din obligaţiunile majore ale statului constă în asigurarea echitaţii sociale, a dreptăţii şi egalităţii cetăţenilor în faţa legii, în asigurarea protecţiei sociale a grupurilor de cetăţeni socialmente vulnerabili, în crearea unui climat de cooperare şi armonie în societate.

Numai printr-o îmbinare armonioasă a libertăţii şi responsabilităţii cetăţenilor, a iniţiativei civice şi acţiunilor competente ale autorităţilor publice, plecând de la idealurile dreptăţii şi valorile morale, vom fi în stare să readucem societatea moldovenească la normalitate, să evităm dezastrul revoluţiilor şi mizeria contrrevoluţiilor inevitabile.


Sărăcia şi neputinţa sunt rezultatul dezbinării şi invidiei noastre.

Noi avem încredere în propriile forţe. În Forţa Poporului. Tebuie să înţelegem că nimeni în afară de noi, poporul acestei ţări, nu va fi în stare să scoată ţara din situaţia jalnică în care a ajuns astăzi Moldova.

Statul nostru are viitor şi perspective de reîntoarcere pe calea civilizată de dezvoltare.

Trezeşte-te, neam de moldoveni. Altfel, vei continua să stai pe brânci multe alte secole de acum încolo.

Sursa: www.pfp.md

Declaraţia PFP: Oligarhizarea Procuraturii sub acoperirea reformei mimate în justiţie Constantin Ciorbă: Învăţămîntul este un proiect prioritar pentru Moldova