Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţia PFP: Oligarhizarea Procuraturii sub acoperirea reformei mimate în justiţie

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 11 noiembrie 2013
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

În toiul vacanţei de vară a parlamentarilor, cînd în cabinetele oligarhilor autohtoni se punea la cale furtul Băncii de Economii şi concesionarea hoţească a Aeroportului Internaţional Chişinău, Ministerul Justiţiei şi Procuratura Generală au elaborat o schemă de luare definitivă în captivitate a procurorilor acestui stat sub denumirea convenţională de “conceptul de reformare a sistemului organelor procuraturii”.

În acest scop a fost în grabă format şi un “grup de lucru” în componenţa căruia au intrat reprezentanţii celor două instituţii în frunte cu un avocat din anturajul lui Vl. Plahotniuc. Din acest grup fac parte mai multe persoane controversate din structurile procuraturii, apropiate grupării oligarhice respective, mai mulţi funcţionari de mina a doua. Evident în acest proiect din start dubios şi compromis nu s-au regăsit personalităţi eminente din lumea juridică, specialişti notorii din domeniul de referinţă, experţi necorupţi şi neafiliaţi puterii din instituţiile societăţii civile.

Din declaraţiile preşedintelui parlamentului şi cele ale şefului executivului societatea a aflat că acest “concept” e pus deja pe rol, iar spre finele sesiunii curente, mai mult decît cert chiar în ajunul vacanţei de iarnă, legislativul are de gînd să-l legifereze. Un document elaborat chipurile de Procuratură şi de întreg sistemul guvernamental care, ca să vezi, urmăreşte scopul de a “reforma” instituţia şi a o aduce în concordanţă cu “standardele europene”.

Pînă în prezent acest document nu a fost oficial făcut public şi nici marea majoritate a conducerii procuraturii nu-i cunoaşte conţinutul. Doar datorită unei “scurgeri” în presă produsul acestui “grup de lucru” a devenit cunoscut publicului larg. În pofida angajamentelor celor doi protagonişti ai reformei anunţate, Procurorul general şi Ministrul Justiţiei, de a supune dezbaterilor publice “conceptul” în cauză nu mai tîrziu de mijlocul lunii august, secretomania şi lipsa totală de transparenţă în elaborarea acestui document stîrnesc suspiciuni justificate referitor la adevăratele intenţii ale actualei coaliţii parlamentare de la guvernare, care mimează cu succes şi alte reforme instituţionale.

Astfel, “grupul de lucru” reduce problema destul de complicată pentru o societate aflată în proces de tranziţie de a identifica modelul optim de plasare a instituţiei în cadrul sistemului de drept, la procedura de numire în funcţie a Procurorului general. Sub pretextul imposibilităţii numirii şefului acestei instituţii de stat de către Preşedintele Republicii Moldova fără a modifica Constituţia, autorii ajung la înţelegerea necesităţii păstrării afilierii Procuraturii Parlamentului, model care funcţionează şi în prezent. Este evident că acest model păstrează gradul înalt de politizare a instituţiei Procuraturii şi de subordonare a procurorului general grupărilor politico-oligarhice aflate la guvernare.

Mai mult decît atît, conform “conceptului” pus la cale de oligarhi, Colegiul Procuraturii Generale va fi lichidat, astfel încît procurorului general îi vor fi acordate împuterniciri fără măsură şi control din partea societăţii, împărţite doar cu Consiliul Superior al Procurorilor, asociaţie profesională cu un puternic spirit corporatist, uşor condusă “de sus”.

Pentru a mima reforma pînă la capăt şi a zăpăci şi mai mult societatea civilă şi presa, autorii “reformei” mai propun şi lichidarea procuraturilor specializate sub pretextul aberant de “demilitarizare” a procurorilor. Sunt vizate procuratura de transporturi şi cea militară. Încă o tentativă de a centraliza sistemul şi a concentra toată puterea în vîrful acestei piramide administrativ-birocratice. Tot la capitolul pretinsei “demilitarizări” se înaintează propunerea de a ierarhiza procurorii după gradul de calificare, nu de clasificare, cum se întîmplă acum. Această “reformă” îi va permite conducerii “de vîrf” a procuraturii să elimine din sistem orice profesionist care nu se conforma regulilor impuse de joc. În pofida recomandărilor insistente ale Comisiei de la Veneţia este totalmente neglijat un aspect important, care ar asigura independenţă relativă a procurorului în activitatea profesională, şi anume conferirea titlului de magistrat, strict în conformitate cu practica internaţională.

Un alt aspect grav al pretinsei “reforme” tine de modul de stabilire a structurii sistemului organelor Procuraturii, inclusiv a Procuraturii Generale. În prezent, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la procuratură, structura acestui organ de drept este confirmată de către Parlament, astfel asigurîndu-se un anumit grad de control indirect al legislativului. De acum înainte acest drept şi se transmite procurorului general. Fiind inamovibil în raport cu legea în vigoare, cel puţin pentru o perioadă de cinci ani, aceste atribuţii îl transformă într-un şef al unui SRL al procurorilor, care dirijează în mod autoritar instituţia, fiind controlat doar de gruparea oligarhici care la promovat în această funcţie cheie a sistemului de drept autohton.

Aceste “inovaţii” vor avea consecinţe dezastruoase şi pentru independenţa procesuală a procurorilor la care se referă fariseic autorii “conceptului”.

“Conceptul” nu conţine nici o propunere referitoare la destituirea din funcţie a Procurorului General care nu-şi îndeplineşte obligaţiunile stipulate de lege. De exemplu, în cazurile în care Procuratura Generală nu se autosesizează pe marginea deturnării banilor publici în proporţii deosebit de mari, a hoţiilor şi tîlhăriilor la care se dedau indivizii investiţi în funcţii de răspundere, sunt tergiversate la infinit dosarele cu rezonanţă în societate, nu sunt remise în instanţele de judecată dosarele funcţionarilor de înalt rang, nu sunt intentate dosare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere în urma rezultatelor controalelor Curţii de Conturi, nu este solicitat prejudiciul adus statului de către instanţele de judecată şi procurori în cazurile de condamnare la CEDO şi altele.

Clanurile oligarhice depun eforturi consistente pentru a lua sub un control total organele procuraturii şi a le folosi pentru a camufla acţiunile ilegale de sustragere a banilor publici prin intermediului însuşirii criminale a proprietăţii statului, contrabandei, spălării banilor prin instituţiile bancare, precum şi prin utilizarea a tot felul de circuite financiare criminale şi privatizare hoţească a proprietăţii de stat.

Procuratura deja s-a transformat într-o bîtă folosită în mod cinic în lupta clanurilor oligarhice pentru putere şi bani. Această instituţie demult nu mai este un organ de stat independent, capabil să asigure supremaţia legii, să stopeze jefuirea statului şi poporului, să tragă la răspundere persoanele care au subminat dezvoltarea economică a ţării şi care distrug statul.

Partidul Forţa Poporului cu îngrijorare constată faptul că aşa numitele măsuri de reformare a Procuraturii în realitate sunt o mimare evidentă şi o tentativă cinică a sistemului oligarhic aflat la putere de a stabili un control total asupra acestei instituţii importante de drept. “Reforma” se reduce la distrugerea în interiorul procuraturii a ultimilor elemente de gestionare colegială a instituţiei procuraturii, la subordonarea acesteia unei singure persoane desemnate în funcţie de gruparea oligarhică, scoasă totalmente de sub controlul societăţii. Dat fiind faptul că procuratura este unul din elementele cheie ale sistemului de drept, prin această “reformă” sistemului i se aplică lovitura de graţie.

Partidul consideră, că menţinerea actualei situaţii dezastruoase în organele procuraturii este de natură să puni în pericol nu numai reformele democratice, dar să împiedice eforturile de integrare europeană a Moldovei, să pericliteze întregul sistem constituţional existent, punînd în pericol însăşi existenţa statului moldav.

Reforma justiţiei prin aducerea sistemului organelor de drept în concordanţă cu principiile democratice ale unui stat în curs de transformare are o importanţă capitală nu numai pentru avansarea Moldovei pe calea integrării europene, dar în primul rînd pentru cetăţenii ţării, care nu se simt protejaţi de lege şi de stat. Anume procuratura, elementul cheie al reformei mult aşteptate de societate, modernizată în baza normelor democratice şi europene, va asigura aplicarea legii, va apăra ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţeanului.

Dacă vom rata ocazia de reformare radicală a organelor procuraturii în baza unui concept coerent, cu adevărat democratic şi european, nu vom reuşi să readucem organele de ocrotire a legii la cadrul legal, şi punem la punct un mecanism de control riguros din partea societăţii asupra funcţionării sistemului de justiţie din ţară, reformele în Republica Moldova vor continua să fie mimate iar viitorul statului dominat de clanurile oligarhice va rămîne incert.

Partidul Forţa Poporului consideră că orice reforma în domeniul de referinţă trebuie să fie percepută prin prisma atingerii obiectivului principal — aducerea întregului sistem de justiţie în acord cu standardele europene, asigurarea funcţionării statului de drept în baza principiului separării puterilor şi supremaţiei legii, al respectării necondiţionate a drepturilor omului în contextul unui sector de justiţie independent, eficient şi transparent, profesionist şi responsabil în faţa cetăţeanului.

Numai implicarea activă a formaţiunilor politice neafiliate grupărilor oligarhice, a instituţiilor necorupte ale sectorului asociativ în lupta pentru reforme pot stopa luarea definitivă în captivitate a instituţiilor statului Republica Moldova.

PFP cheamă cetăţenii ţării să spună un NU categoric subjugării organelor procuraturii de către regimul oligarhic. Instituţia procuraturii, independentă din punct de vedere politic, curăţată de corupţie şi efectiv controlată de societate, are o importanţă crucială pentru funcţionarea normală a justiţiei în Republica Moldova. Preşedintele ţării, Preşedintele legislativului şi deputaţii Parlamentului, membrii Guvernului, se fac personal responsabili pentru cedările în faţa grupărilor oligarhice care intenţionează să dărîme definitiv statul de drept şi să ia sub un control total justiţia în ţara noastră.

Declaraţia PFP: Devalorizarea monedei naţionale are efecte devastatoare pentru cetăţenii ţării Zece motive pentru care merită să devii membru al Partidului Forţa Poporului