Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţia PFP: Separatismul unealta forţelor antieuropene din Moldova

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 3 februarie 2014
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Sfidând bunul simţ, încâlcînd în mod premeditat legea supremă a Republicii Moldova şi deciziile instanţei de judecată, intimidând şi manipulând în mod cinic populaţia din raioanele compact populate de găgăuzi, şeful Autonomiei Găgăuze şi liderii locali au organizat un referendum despre direcţia strategică a politicii externe a Republicii Moldova şi independenţa eventuală a regiunii. Astfel depăşind în mod conştient şi ofensator limitele competenţei autorităţilor locale stabilite de legislaţia in vigoare.

Başcanul şi deputaţii locali pretind a fi îngrijoraţi de deciziile Curţii Constituţionale în domeniul limbii de stat şi revizuirii voluntariste a legii supremei a statului, care, în viziunea lor, creează premizele desfiinţării statului moldav. Iar faptul că actuala guvernare nu a reacţionat în mod prompt şi adecvat la declaraţiile unioniste făcute recent de preşedintele statului român “îi pun în gardă foarte serios pe locuitorii Găgăuziei” şi le oferă dreptul de a reveni la chestiunea “dreptului, la autodeterminare în cazul când Moldova î-si pierde statalitatea”.

Cauzele organizării de către liderii găgăuzi a referendumului nu pot fi reduse la acţiuni cu caracter electoral, inclusiv ale formaţiunilor politice de la Chişinău. Această campanie politică a fost lansată de liderii găgăuzi anul trecut la începutul verii, când a fost pusă la cale colectarea a 5000 de semnături pentru a organiza un referendum care ar justifica desprinderea regiunii deRepublica Moldova. Câteva săptămâni mai devreme în declaraţiile sale vice-premierul rus Dmitrii Rogozin a lăsat sa se înţeleagă ca vor fi exercitate presiuni asupra Moldovei pentru a nu admite semnarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană.

În loc să dea dovadă de responsabilitate şi maturitate politică în faţa noilor riscuri şi provocări, liderii din umbră ai PD şi PLDM ca de obicei percep evoluţiile politice din ţară doar prin prisma rivalităţii mizerabile şi degradante, a propriilor interese înguste şi meschine. Unii din liderii partidelor parlamentare deja au declarat că organizarea plebiscitului în sudul Moldovei constituie încă o tentativă de destabilizare a situaţiei politice din ţară lansată de opoziţia comunistă.

Sprijinul politic acordat de partidele de stânga organizatorilor provocării politice puse la cale de autorităţile de la Comrat este o manifestare a degradării acestor formaţiuni care pretind fariseic a fi “patrioţi ai Moldovei”. Activiştii comunişti au organizat o campanie de sprijin în mai multe raioane ale ţării, chemând populaţia găgăuzăsă participe la referendumul din 2 februarie şi să se pronunţe pentru aderarea Republicii Moldova la uniunea vamală Rusia — Belarus — Kazahstan.

Deputatul socialist Dodon, insistent îndemna deputaţii Adunării Populare din regiune să nu se supună autorităţilor de la Chişinău şi să desfăşoare cele două referendumuri iniţiate de aceşti “aleşi ai poporului”. Instigarea la nesupunere civică vine în contextul în care la începutul lunii ianuarie Judecătoria Comrat a declarati legală desfăşurarea referendumului, iar Procuratura Generală a Republicii Moldova a demarat urmărirea penală a deputaţilor din AdunareaPopulară.

Anume aici se profilează coincidenţa periculoasă ai ntereselor imediate ale forţelor antimolodveneşti şi antistataleşti ale opoziţiei de stânga. Aţâţarea spiritelor şi provocarea acţiunilor ilegale şi anticonstituţionale revigorează forţele separatiste în sudul şi estul Moldovei, tensionează situaţia politică din ţară. Exerciţiul, care se vrea consultativ, se înscrie în mod evident în logica scenariului de scindare teritorială a statului moldav cu participarea activă a elementelor separatiste din conducerea actuală a regiunii autonome. Astfel ambele partide fac jocul şi promovează interesele anumitor forţe din exterior, care doresc să blocheze aspiraţiile Chişinăului de a semna tratatul de asociere cu Uniunea Europeană până la finele acestui an.

Simplitatea la limita iresponsabilităţii de care dau dovadă partidele de la guvernare în subaprecierea presiunilor şi acţiunilor subversive, în evaluarea riscurilor care derivă din politicile antistatale ale cercurilor separatiste, prezintă un pericol evident pentru securitatea naţională. Calculele electorale imediate, intenţiile de a da vina pentru destabilizarea situaţiei pe principalii rivali în viitorul scrutin parlamentar, îi face pe liderii grupărilor oligarhice să se facă complici în destabilizarea eventuală a situaţiei din sudul ţării.

Acţiunile destabilizatoare din regiunea Găgăuză sunt şi rezultatul lipsei de politici eficiente şi strategie coerentă în contracararea tendinţelor separatiste din estul şi sudul ţării şi toleranţei actualei guvernări faţă de diferite acţiuni unioniste.Preşedintele Parlamentului, Primul ministru, membrii guvernului şi şefii instituţiilor speciale ale statului răspund în mod nemijlocit de integritatea teritorială şi stabilitatea politică din stat. Un rol deosebit îi revine Preşedintelui statului, care devine tot mai invizibil pe scena politică, şi creează impresia de a declina orice responsabilitate pentru ordinea constituţională şi securitatea naţională.

Cei care încurajează aceste provocări urmăresc scopul de a crea focare de instabilitate politică în Moldova, a pune presiune asupra partidelor de la guvernare, a băga zîzania între diferiţi jucători politici pentru a provoca alegeri anticipate şi a zădărnici semnarea si ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Iar într-un stat controlat de grupările oligarhice instituţiile puterii degradează, fiind incapabile să răspundă în mod adecvat la provocările la care se dedau elementele separatiste.

Partidul Forţa Poporului consideră că referendumul organizat pe data de 2 februarie de către autorităţile de la Comrat este unul ilegal, care s-a desfăşurat cu încălcări grave a legislaţiei în vigoare şi în lipsa unor observatori imparţiali şi obiectivi. Această “consultare cu poporul” are drept scop crearea premizelor politice pentru exercitarea presiunilor asupra guvernării actuale, inclusiv şi în scopuri geopolitice, şi nu contribute la consolidarea statului.

Sunt necesare acţiuni concrete pentru normalizarea raporturilor între Chişinău şi Comrat, în primul rând eliminarea de pe agenda bilaterală chestiunile care pot fi folosite de separatişti pentru a destabiliza situaţia din regiune, şi reacţii adecvate la orice declaraţii cu caracter unionist, care pune la îndoială existenţa statului moldav. Actuala guvernare trebuie să acorde o atenţie sporită rezolvării problemelor social-economice şi politice cu care se confruntă zi de zi populaţia din Autonomia Gagauză. Nu mai puţin importantă este şi armonizarea cadrului legislativ curent, în special care se referă la statutul regiunii şi prevederile legii supreme a statului. Partidul cheamă Parlamentul, Guvernulşi Preşedinţia să dea dovadă de fermitate, profesionalism şi consecvenţă în neadmiterea aplicării în regiunile populate compact de minorităţile etnice şi naţionale a unor scenarii care au drept scop destabilizarea situaţiei politice din ţară şi blocarea procesului de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Sursa: www.pfp.md

Necesitatea urgentă de a ameliora situaţia din sectorul agrar al ţării Declaraţia PFP: Banca Naţionala subminează economia si sărăceşte populaţia ţării