Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Necesitatea urgentă de a ameliora situaţia din sectorul agrar al ţării

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 16 decembrie 2013
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Actuala majoritate guvernantă continuă să neglijeze în mod demonstrativ sectorul agrar al economiei naţionale şi problemele cu care se confruntă agricultorii ţării. La începutul anului reprezentanţii coaliţiei de guvernare, preocupaţi de eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, au făcut mai multe promisiuni populiste, cum ar fi declarea agriculturii şi dezvoltării rurale drept priorităţi naţionale, atragerea, începînd cu anul 2014, a fondurilor europene ENPARD pentru subvenţionarea sectorului agrar şi finanţarea programelor de reabilitare a zonelor rurale, reducerea taxei pe valoarea adăugată pentru producţia agricolă, introducerea impozitului unic în agricultură ect. Însă, după depăşirea crizei politice şi resetării majorităţii parlamentare şi guvernului acesteia, toate promisiunile au fost date uitării.

Politica mioapă şi iresponsabilă a guvernarii intră în contradicţie flagrantă cu rolul şi ponderea agriculturii şi industriei alimentare în economia naţională, care contribuie în ansamblu la formarea a aproximativ 40% din produsul intern brut al ţării. Agricultura este ramura de bază pentru menţinerea şi dezvoltarea satelor în virturtea faptului că mai mult de o jumătate din populaţia Moldovei locuieşte în zona rurală. Încă aproape 400 de mii de locuitori ai satelor prelucrează terenurile agricole în mod individual.

În prezent sectorul agrar din nou se află în faţă unor provocări de proporţii. Semnarea Acordului de Liber Schimb Comprehinsiv şi Aprofundat cu UE teoretic deschide pentru producătorii agricoli o piaţă imensă cu o capacitate înaltă de cumpărare. Preponderent din cauza lipsei unor programe naţionale în domeniul de referinţă, care ar asigura un sprijin eficient din partea statului, agricultorii autohtoni riscă să nu devină competitivi pentru a exporta producţia agricolă în ţările Uniunii Europene. Mai mult decât atât, peste câţiva ani, după anularea taxelor vamale la importul a mai multor produse agricole, ne putem aştepta la o creştere şi mai semnificativă a volumului produselor similare şi ieftine din statele UE, ceea ce poate submina sectorul agrar al ţării.

Totodată, înrăutăţirea eventuală a relaţiilor cu Federaţia Rusă poate creea dificultăţi suplimentare pentru exportul produselor agricole pe piaţa rusească. Drept urmare a lipsei unor politici adecvate a guvernării în domeniul de referinţă sporeşte riscul falimentării majorităţii producătorilor agricoli autohtoni şi companiilor care activează în sectorul de prelucrare a producţiei agricole. În acest context, se impune categoric modernizarea cardinală în perioadă foarte restrînsă a ramurii agricole, lucru imposibil fără majorarea considerabilă a finanţării sectorului şi crearea unui regim fiscal favorabil pentru antreprenori rurali.

Pe fundalul unor evoluţii îngrijorătoare în sectorul agrar o situaţie de-a dreptul stupidă s-a creat în jurul reducerii TVA la producţia agricolă. Deşi organizaţiile de producători agricoli au reuşit să convingă Guvernul că majorarea TVA pentru agricultori contribuie doar la decapitalizarea continuă a ramurii şi pierderea sutelor de milioane de lei care nu ajung în bugetul ţării, Parlamentul Republicii Moldova tergiversează în mod iresponsabil adoptarea modificărilor privind revenirea la cota de 8% de TVA pentru producţia agricolă.

Partidul Forţa Poporului susţine plenar revendicarile producătorilor agricoli şi intenţia de a organiza acţiuni de proteste împotriva actualii politici agrare, incoerente şi ineficiente, promovate de partidele din actuala majoritate parlamentara.

Partidul insistă ca Guvernul şi Parlamentul pînă la finele anului să includă agricultura şi dezvoltarea rurală în lista priorităţilor naţionale în cadrul Strategiei 2020 şi Planul de colaborare cu Uniunea Europeană, precum şi să realizeze promisiunile ce ţin de reducerea cotei TVA la 8%, introducerea impozitului unic agricol şi majorarea semnificativă a fondului de subvenţionare.

Totodată, Partidul Forţa Poporului cheamă producătorii şi antreprenorii, care activează în sectorul agrar al ţării, să-şi consolideze eforturile în lupta pentru crearea condiţiilor normale de activitate, pentru minimalizarea riscurilor cu care se confruntă agenţii economici din acest sector al economiei naţionale. Partidul va acorda un sprijin politic consistent în eforturile comune îndreptate spre redresarea situaţiei din agricultură.

Sursa: www.pfp.md

Adresarea Preşedintelui Partidului Forţa Poporului Nicolae Chirtoacă către Preşedintele ţării, Parlamentului şi Prim-ministrului RM referitor la procuratură Declaraţia PFP: Separatismul unealta forţelor antieuropene din Moldova