Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Adresarea Preşedintelui Partidului Forţa Poporului Nicolae Chirtoacă către Preşedintele ţării, Parlamentului şi Prim-ministrului RM referitor la procuratură

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 10 decembrie 2013
Platforma “Demnitate şi Adevăr”
Preşedintelui Republicii Moldova
Dlui Nicolae Timofti

Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova
Dlui Igor Corman

Prim-ministrului Guvernului Republicii Moldova
Dlui Iurie Leancă

Stimaţi Domni,

În calitatea mea de Preşedinte al Partidului Forţa Poporului îmi exprim profunda îngrijorarea în legătură cu tărăgănarea nejustificată şi periculoasă a reformelor în domeniul justiţiei. Anume constituirea unui stat de drept, bazat pe principiile democratice şi constituţionale a separaţiei celor trei ramuri ale puterii, asigurării supremaţiei legii, a libertăţilor şi drepturilor cetăţeanului protejate de organele de drept ale statului, constituie una din precondiţiile esenţiale pentru avansarea Republicii Moldova pe calea modernizării şi apropierii de Uniunea Europeană.

Situaţia creată în jurul pretinsei reforme a organelor procuraturii şi graba cu care actuala majoritate parlamentară încearcă s-o promoveze plecând de la un “concept” mai mult decât dubios stârneşte în societate îngrijorări justificate. În luna august a acestui an, Procuratura Generală şi Ministerul Justiţiei, respectiv PD şi PLDM, care au împărţit între ele aceste instituţii ale statului, în ansamblu şi-au asumat responsabilitatea pentru elaborarea conceptului reformării organelor procuraturii.

Partidul nostru, prin declaraţiile sale, a criticat în mod consecvent modalitatea de constituire a grupului de lucru pentru elaborarea conceptului de reformare a organelor procuraturii, care a produs un document prezentat Guvernului şi Parlamentului în lipsa totală de transparenţă, în atmosfera unei secretomanii proprii mai curând unui sistem autoritar şi deloc democratic.

Iniţiatorii acestei “reforme” nici nu au avut de gând să organizeze dezbateri publice pentru a afla părerea cetăţenilor referitoare la acest subiect de o importanţă majoră pentru societate. Propunerile care se conţin în produsul final al acestui “grup de lucru” constituie mai curând o mimare cinică a procesului de reformare a organelor procuraturii, o încercare neînspirată de a-i convinge pe partenerii străini în intenţiile actuale guvernări de a promova ceva reforme în domeniul justiţiei.

Din informaţiile care s-au scurs în presă, devine tot mai evident că acest “concept” a fost elaborat sub controlul unui grup oligarhic aflat la putere, care vrea cu tot dinadinsul să menţină controlul asupra acestei instituţii importante de stat, astfel zădărnicind reformele democratice în justiţie. Mai mult decât atât, acest document este de fapt o încercare de a legifera practicile proaste, denaturate şi antidemocratice, care profund marchează sistemul procuraturii pe parcursul ultimului deceniu. Nici nu se pune în discuţie principiile de bază care ar identifica clar locul optim al Procuraturii în sistemul de drept al Republicii Moldova, sau al schimbării statutului procurorilor şi ajustarea acestuia la rigorile unui stat de drept.

“Conceptul”, acceptat deja în mod formal drept baza pentru audieri în legislativ, nici nu abordează problema cheie a unei reforme autentice — identificarea modelului optim de plasare a instituţiei procuraturii în cadrul sistemului de drept. De facto, elementul central al acestui document este justificarea modalităţii actuale de numire în funcţie a Procurorului General, extinderea statului acestuia de inamovibilitate în raport cu legea, precum şi lichidarea organelor de administrare colegială a instituţiei.

Situaţia din justiţie poate deveni şi mai gravă ţinând cont de faptul ca acest pretins “concept”, sprijinit de conducerea Guvernului şi Parlamentului, nu conţine nici o propunere referitoare la atragerea la răspundere a Procurorului general şi motivele de destituire a acestuia din funcţie. În primul rând în situaţiile când şeful acestei instituţii de drept nu-şi îndeplineşte obligaţiunile stipulate de lege, inclusiv de cea supremă a statului.

În mod special în cazurile când Procuratura generală nu se autosesizează pe marginea deturnării banilor publici în proporţii deosebit de mari, a hoţiilor şi tâlhăriilor la care se dedau indivizii investiţi în funcţii de răspundere, sunt tergiversate la infinit dosarele cu rezonanţă în societate, nu sunt remise în instanţele de judecată dosarele funcţionarilor de înalt rang pornite de organele de ocrotire a dreptului, nu sunt intentate dosare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere în urma rezultatelor controalelor Curţii de Conturi, nu este solicitat prejudiciul adus statului de către instanţele de judecată şi procurori în cazurile de condamnare la CEDO şi altele.

Nu este prevăzută responsabilitatea conducătorului acestei instituţii de drept în cazurile intentării ilegale a urmăririi penale, tergiversării cu anii a anchetei preliminare, scoaterii de sub urmărirea penală a persoanelor în acţiunile cărora au fost constatate încălcări grave a legii, a cazurilor de tortură, de falsificare a probelor şi altele. Considerăm, că pentru astfel de încălcări grave urmează să fie responsabil personal Procurorul general şi subalternii săi, iar la constatarea acestor fapte să fie prevăzută destituirea lor din funcţie şi tragerea la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. Altminteri se perpetuează starea actuală dezastruoasă când Procurorul general activează în afara cadrului legal existent, nu poate fi pedepsit şi dat afară din funcţie, ceea ce practic paralizează întregul sistem al justiţiei din Republica Moldova.

Menţinerea actualei stări de lucruri în justiţie în ansamblu, precum şi în procuratura în particular, pune în pericol reformele democratice, astfel subminând eforturile îndreptate spre integrarea europeană a statului moldav. Mai mult ca atât, în condiţiile unui regim oligarhic şi antidemocratic, promovarea de către legislativ, executiv şi preşedinţie a “conceptului” propus de “grupul de lucru” este capabil să pericliteze întregul sistem constituţional existent.

În vederea revenirii pe făgaşul unei abordări responsabile şi adecvate a problemei reformării organelor de procuratura, se impune întreprinderea de urgenţă a acţiunilor pentru a nu permite aplicarea în practică a prevederilor aberante care se conţin în acest “concept” înaintat spre aprobare actualului legislativ. Preşedintele Timofte trebuie să se autosesizeze pe marginea acestei probleme, fiind personal responsabil pentru stabilitatea şi ordinea constituţională, care într-un stat funcţional sunt asigurate în primul rând de instituţiile sistemului de justiţiei şi organele de ocrotire a dreptului.

La Vilnius Republica Moldova şi-a asumat angajamentul să edifice un stat de drept şi democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme. Iar într-un stat de drept justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi cetăţenii şi se înfăptuieşte în numele legii.

Partidul Forţa Poporului consideră că reforma justiţiei prin aducerea sistemului de drept în concordanţă cu principiile democratice ale unui stat de drept are o importanţă capitală nu numai pentru avansarea Moldovei pe calea integrării europene, dar în primul rând pentru cetăţenii ţării, care nu se simt protejaţi de lege şi de stat. Anume procuratura, instituţia statului care “asigură aplicarea legii, apără ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţeanului”, trebuie să devină elementul cheie al reformei mult aşteptate de societate.

Dacă vom rata ocazia de reformare radicală a Procuraturii în baza normelor democratice şi europene, nu vom reuşi să readucem organele de ocrotire a legii la cadrul legal şi eficient, să punem la punct un mecanism de control riguros din partea societăţii asupra funcţionării sistemului de justiţie din ţară, reformele în Republica Moldova vor continua să fie mimate iar viitorul statului dominat de clanurile oligarhice va rămâne incert. Numai implicarea activă a societăţii va stopa luarea definitivă în captivitate a instituţiilor statului Republica Moldova.

Nicolae Chirtoacă
Preşedintele Partidului Forţa Poporului

Sursa: www.pfp.md

Parafarea Acordului de Asociere cu UE şi perspectivele modernizării Republicii Moldova Necesitatea urgentă de a ameliora situaţia din sectorul agrar al ţării