Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţia PFP: Intervenţia militară a Rusiei în Ucraina şi noile ameninţări la adresa securităţii statului moldav

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 7 martie 2014
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Intervenţia militară a Federaţiei Ruse în Ucraina aduce prejudicii considerabile suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statului vecin. Preluarea controlului militar asupra peninsulei Crimeea şi amestecul brutal în treburile interne ale unui stat suveran, constituie o provocare cinică la adresa comunităţii internaţionale şi are drept scop destabilizarea situaţiei la nivel regional. Încurajarea separatismului pro-rus din regiunile limitrofe, anexarea ilegală a unei părţi a teritoriului Ucrainei de către Federaţia Rusă, sunt manifestări concludente ale unei politici agresive promovate de Moscova, pentru a bloca parcursul european al ţării vecine şi pentru a crea propria zonă de influenţă dealungul frontierelor cu Uniunea Europeană şi NATO.

Evenimentele dramatice care au loc în Ucraina, constituie şi un moment de adevăr în raporturile Federaţiei Ruse cu noile state independente din spaţiul post-sovietic. Fosta metropolă nu a renunţat la gândul de a-şi reclădi imperiul, inclusiv recurgând la forţă, nu recunoaşte dreptul suveran al popoarelor fostei URSS de a-şi alege liber destinul şi calea de dezvoltare, fiind capabilă, de dragul ambiţiilor geopolitice, să pună în pericol pacea şi stabilitatea la nivel internaţional cu consecinţe social-economice şi politice imprevizibile pentru populaţia acestei puteri regionale.

Decizia Consiliului Federaţiei, ca răspuns la apelul lui Putin de a declanşa operaţiunile militare pe teritoriul statului independent Ucraina, este o manifestare a lipsei totale de respect faţă de principiile fundamentale şi normele dreptului internaţional, o sfidare la adresa instituţiilor şi organismelor internaţionale din care această ţară face parte. Pe scena internaţională Rusia este percepută ca un stat-agresor care promovează o politică de expansiune teritorială, încălcând dreptul fundamental al popoarelor la libertate şi autodeterminare.

Agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei încalcă în mod flagrant şi cinic nu numai angajamentele Federaţiei Ruse de a garanta suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, asumate prin semnarea Memorandumului de la Budapesta din 1994 şi Tratatului bilateral de prietenie, cooperare şi parteneriat cu Ucraina din 1997, dar şi prevederile Cărţii ONU, ale Actului final OSCE de la Helsinki, care obligă statele semnatare să respecte necondiţionat principiul inviolabilităţii frontierelor din Europa. Astfel, acţiunile Rusiei pot fi calificate drept o tentativă de revizuire a frontierelor existente în Europa, de subminare a sistemului de securitate şi stabilitate care s-a constituit în spaţiul euro-asiatic după terminarea războiului rece şi constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii întregului continent.

Evenimentele din Ucraina au pus în vileag şi funcţionalitatea limitată a instituţiilor şi mecanismelor internaţionale care îşi asumă responsabilitatea pentru pacea şi securitatea colectivă a statelor-membre din Europa de Est. Republica Moldova, de altfel ca şi Ucraina vecină, sunt puse în faţa unei situaţii destul de primejdioase — lipsa garanţiilor de securitate, în special în cazul ameninţărilor la adresa integrităţii teritoriale şi suveranităţii statului. Atribuidu-şi unilateral dreptul de a folosi forţa în afara propriilor frontiere sub pretextul apărării drepturilor minorităţilor şi a purtătorilor de paşapoarte ruseşti, actuala conducere de la Moscova poate ataca orice stat din spaţiul post-sovietic care promovează o politică externă ce nu este pe placul strategilor de la Cremlin.

PFP îşi exprimă dezamăgirea în legătură cu poziţia incertă şi evazivă a actualei guvernări, în frunte cu PLDM şi PD, faţă de politica agresivă a Federaţiei Ruse în raport cu ţara vecină, Ucraina. O atare poziţie se explică nu numai prin lipsa de viziune strategică adecvată şi voinţă politică, dar mai curând prin calcule înguste de partid şi interese meschine şi oculte ale căpeteniilor grupărilor oligarhice care controlează plenar aceste formaţiuni politice. În această situaţie de criză internaţională, care afectează direct ţara noastră, Republica Moldova, partidele majorităţii parlamentare încă o dată au dat dovadă de lipsă de demnitate naţională, curaj politic şi verticalitate.

În situaţia actuală, guvernarea trebuie să îşi expună clar poziţia faţă de evenimentele dramatice care se desfăşoară în Ucraina ca urmare a intervenţiei militare a Rusiei, să se solidarizeze în mod necondiţionat cu statele civilizate ale lumii în condamnarea agresiunii antiucrainene, să întreprindă acţiuni diplomatice active pentru a consolida securitatea militară a statului în caz de repetare a “scenariului ucrainean” în condiţiile Moldovei.

Partidul Forţa Poporului califică drept periculoase şi inacceptabile acţiunile Rusiei, îndreptate spre încurajarea şi folosirea în scopuri geopolitice a regimurilor separatiste în statele din spaţiul post-sovietic. Guvernul trebuie să dea dovadă de responsabilitate, să se debaraseze de apucăturile unui stat client, să ia măsuri concrete şi adecvate pentru a spori eficienţa instituţiilor şi structurilor care asigură securitatea naţională, pentru a contracara în mod hotărât provocările ce vin din partea forţelor anti-moldoveneşti şi separatiste, interesate în destabilizarea situaţiei din Republica Moldova şi blocarea parcursului european al statului.

PFP cheamă Guvernul în regim de urgenţă să ceară statelor-membre ale UE şi SUA, precum şi principalelor organizaţii internaţionale multilaterale din care face parte Republica Moldova, să întreprindă măsuri urgente pentru a stabiliza situaţia din regiune, utilizând mijloace şi pârghii de presiune politică, diplomatică şi financiar-economică adecvate riscurilor şi primejdiilor existente la adresa păcii şi stabilităţii în această parte a Europei.

Partidul consideră că la putere au dreptul să se afle doar formaţiunile politice responsabile şi patriotice, capabile să apere interesele naţionale ale Republicii Moldova, care au viziuni clare asupra pericolelor şi ameninţărilor în domeniul securităţii, în primul rând militare, la adresa statului moldav, care dau dovadă de profesionalizm şi tărie de caracter în contracararea acţiunilor subversive, provocate de forţele secesioniste şi distructive din interiorul ţării.

Partidul Forţa Poporului îşi reiterează susţinerea poporului ucrainean în lupta contra regimului oligarhic care se mai poate restabili la putere în ţara vecină, pentru integritatea statului, promovarea valorilor democratice ale civilizaţiei moderne şi viitorul european al Ucrainei. Este necesară o cooperare mai strânsă şi eficientă a Moldovei cu statele vecine care se confruntă cu probleme similare, întru stabilizarea situaţiei din Europe de Est. Sunt necesare eforturi conjugate pentru a contracara intenţiile cercurilor neo-imperiale de la Moscova de a încuraja separatismul politic şi teritorial în scopul includerii cu forţa a statelor independente în propria zonă de influenţă şi confruntare cu Occidentul.

Sursa: www.pfp.md

Comemorarea eroilor căzuţi în lupta pentru patrie Declaraţia PFP: Ameninţările la adresa independenţei Republicii Moldova şi nepăsarea periculoasă a actualei clase politice