Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Comemorarea eroilor căzuţi în lupta pentru patrie

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 2 martie 2014
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Ziua de 2 martie are o importanţă deosebită pentru majoritatea covârşitoare a cetăţenilor Republicii Moldova. Anume la începutul primăverii comemorăm eroii neamului, căzuţi pe câmpul de luptă în conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrităţii, independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova. Odată cu îndepărtarea noastră de evenimentele cu adevărat istorice şi revoluţionare de la începutul anilor nouăzeci ai secolului trecut, sentimentul de recunoaştere a curajului, abnegaţiei şi sacrificiului de care au dat dovadă participanţii la război, neapărat ne readuce pe malurile batrânului Nistru, unde s-au dat primele lupte pentru libertate şi demnitatea noastră de neam.

Mai mult de două decenii în urmă, când separatiştii şi mercenarii, veniţi de pe aiurea, au început să ciopârţească această palmă de pământ, adevăraţii patrioţi ai Moldovei, cu arma în mână, s-au ridicat la apărarea ţării. Demnitatea şi jertfirea de sine, de care au dat dovadă cei mai curajoşi fii ai neamului nostru în momentele de grea cumpănă, care fără rezerve s-au lansat în vâltoarea luptei pentru Patrie şi Neam, au fost cele mai înălţătoare momente din scurta, dar zbuciumata istorie a tânărului stat moldav.

Şi după revenirea la putere a partidelor care se declară aticomuniste, principalii participanţi la aceste evenimente dramatice rămân în umbra uitării, iar patriotismul, jertfirea de sine şi faptele lor eroice nici astăzi nu sânt apreciate la justa lor valoare umană şi istorică. Majoritatea veteranilor războiului de pe Nistru trec printr-o perioadă destul de dificilă şi deseori nimeresc în situaţia când sunt nevoiţi să supravieţuiască, confruntându-se cu incapacitatea statului de a le asigura condiţii minim necesare pentru o existenţă decentă.

Îndemnizaţiile pe care le primesc eroii războiului de pe Nistru, care nici statut de veteran nu au, fiind consideraţi “participanţi la conflict”, sunt mizerabile. Singura prioritate oferită de guvern constă în asigurarea studiilor gratuite pentru copiii lor. Familiile celor care şi-au pierdut viaţa în luptele contra separatiştilor sunt ignorate de stat. Foarte mulţi veterani sunt nevoiţi să stea cu mâna întinsă în aşteptarea ajutorului şi asistenţei din partea statului şi a sectorului privat, fiindcă nu sânt în stare să-şi rezolve problemele cu care se confruntă zi de zi.

Partidul Forţa Poporului susţine eforturile îndreptate spre reconstruirea şi revalorificarea rolului istoric şi contribuţiei extraordinare a adevăraţilor patrioţi ai Moldovei, care s-au lansat în vâltoarea luptei, astfel marcând profund istoria statului nostru. În aceste condiţii, este necesară conjugarea eforturilor partidelor politice de orientare patriotică, asociaţiilor de veterani, societăţii civile, pentru a păstra memoria, a slăvi faptele eroice ale fiilor şi fiicelor acestui popor, un exemplu demn de urmat de tânăra generaţie de patrioţi capabili să lupte şi cu arma în mâini pentru idealurile acestui popor.

PFP se adresează către actuala guvernare cu iniţiativa de a conştientiza rolul extraordinar şi contribuţia participanţilor la războiul din 1992 în apărarea statalităţii şi a-i egala în drepturi cu veteranii altor războaie din secolul trecut, la care au luat parte cetăţenii moldoveni.

Partidul Forţa Poporului consideră că data de 2 martie trebuie oficializată ca “Ziua Eroilor Căzuţi pentru Patrie”. În această zi îi comemorăm pe eroii care au căzut pe câmpul de luptă, pe veteranii războiului, cei care au luptat cu abnegaţie în 1992 cu arma în mâini, pe cei care ne oferă adevăratele modele de patriotism, înscrise cu litere mari în realitatea noastră istorică.

Să combatem orice tentativă de a denatura semnificaţia cu adevărat istorică a războiului de pe Nistru!
Eroii şi martirii acestui popor, care şi-au jertfit tinerele vieţi pentru ţară şi viitor, trebuie reîntorşi în Panteonul neamului!

Sângele vărsat pe altarul libertăţii să bată în inima fiecărui cetăţean al acestei ţări!

Sursa: www.pfp.md

Comunicatul PFP: Situaţia din Ucraina şi perspectivele de europenizare ale Moldovei Declaraţia PFP: Intervenţia militară a Rusiei în Ucraina şi noile ameninţări la adresa securităţii statului moldav