Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţia PFP: Imperativul reformării sistemului educaţional şi majorarea salariilor cadrelor didactice

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 16 aprilie 2014
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Întreaga perioadă a guvernării partidelor din actuala majoritate parlamentară este marcată de incapacitatea cronică a acestora de a propune societăţii şi a implementa o strategie coerentă de modernizare şi eficientizare a sistemului naţional de învăţământ şi educaţie. Venind la putere, actualii guvernanţi au promis că vor efectua transformări calitative în sistemul respectiv, vor implementa mai multe programe şi concepţii moderne ce ţin de instruirea tinerii generaţii, vor găsi resurse financiare suplimentare necesare dezvoltării învăţământului în conformitate cu standardele europene. În realitate, pe parcursul ultimilor cinci ani micile schimbări in interiorul sistemului, prezentate societăţii ca reforme, au fost compromise de cazuri de închidere nejustificată a şcolilor şi corupţie la nivel de conducere a ministerului.

Mai bine de şapte ani de zile se elaborează Codul Educaţiei, care tot mai rămâne în varianta de proiect din simplul motiv că cei de la putere încă nu au inclus în acest document păstrarea unor privilegii şi garanţii de ocupare a posturilor pentru birocraţii care gestionează acest sistem. În cadrul discuţiilor pe marginea acestui Cod un şir întreg de idei inovative au fost neglijate sau aruncate la coş. Ministerul Educaţiei aşa si nu a stabilit un dialog eficient cu cadrele didactice din ţară, nu le cunoaşte grijile şi nevoile, nu întreprinde acţiuni concrete pentru a le crea condiţii decente pentru activitatea didactică şi educaţională.

În centrul preocupărilor Ministerului Educaţiei sunt lucruri mai banale şi mai pragmatice — repartizarea şi utilizarea granturilor şi alocaţiilor în domeniul construcţiilor şi reconstrucţiilor, achiziţiile de mărfuri şi servicii, de unde se percep tot felul de venituri de care beneficiază în exclusivitate un grup restrâns de profitori. In stilul actualei guvernări, care a împărţit ministerele şi departamentele în baza criteriilor de “business de partid”, mărirea salariilor cadrelor didactice nu constituie o prioritate pentru “economista” din fruntea Ministerului Educaţiei. Astfel s-a creat o situaţie paradoxală, când un profesor universitar, deţinător de grad ştiinţific şi de titlu ştiinţifico-didactic, este remunerat cu 3–4 mii lei pentru o normă didactică, la nivelul unui muncitor necalificat, iar salariul unui tânăr specialist abia acoperă coşul minim de consum.

În acelaşi timp, guvernanţii au găsit surse pentru majorarea cu circa 150% a salariilor judecătorilor sub pretextul unor argumente aberante şi pretinsei lupte cu corupţia în sistemul judecătoresc. Iluzii urmate de decizii iresponsabile! Cel corupt trebuie eliminat din sistem, dar nu stimulat cu sporuri la salarii.

Partidul Forţa Poporului este profund îngrijorat de problemele cu care se confruntă tinerii specialişti din ţară şi lipsa de motivaţie pentru a exercita profesia de pedagog. Pe lângă salariile mici, o problemă acută rămâne locul de trai. În timp ce tinerii specialişti nu dispun de posibilităţi reale de a obţine spaţiu locativ, Parlamentul este preocupat de împărţirea apartamentelor printre “aleşii poporului” la preţ avantajos şi într-un cartier de elită al capitalei.

Partidul Forţa Poporului constată cu regret că finanţarea insuficientă a sistemului educaţional generează la rândul său mai multe probleme, printre cele mai importante fiind salarizarea insuficienta a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi cel universitar. Bugetul alocat sistemului educaţional este unul extrem de mic şi nu poate fi comparat nici pe departe cu sumele acordate domeniului dat din orice ţară europeană.

Partidul face apel către toate forţele politice sănătoase din ţară să sprijine revendicările înaintate în ultimele zile de către pedagogi. Guvernului Republicii Moldova trebuie să întreprindă masuri urgente pentru a eficientiza utilizarea resurselor bugetare alocate în domeniul educaţiei şi învăţământului. Suntem convinşi, resetarea priorităţilor în cadrul politicii bugetar-financiare a Ministerului Educaţiei, orientarea spre asigurarea condiţiilor decente de trai şi de muncă a celora care contribuie nemijlocit la educarea şi instruirea tinerii generaţii, va permite majorarea considerabilă a salariilor cadrelor didactice. Şi nu cu 10–15% cum propune guvernul, ceea ce corespunde doar indexării fondului de salarii ţinând cont de rata reală a inflaţiei, si nu cea pretinsă de actualii guvernanţi.

Restanţele actualei guvernări la acest capitol, care s-au acumulat pe parcursul ultimilor ani, justifică revendicările cadrelor didactice de a dubla salariile actuale. Astfel va fi făcut primul pas în depăşirea discrepanţelor şi inegalităţii care persistă în remunerarea muncii diferitor categorii de cetăţeni care activează în cadrul instituţiilor statului.

Partidul Forţa Poporului îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că formaţiunile politice aflate astăzi la guvernare nu conştientizează importanţa strategică a sistemului educaţional şi rolul acesteia în ţara noastră, care se mai află în procesul de tranziţie spre o democraţie funcţională şi un sistem economic competitiv. Considerăm că mimarea reformelor din domeniul respectiv compromite în mod serios sistemul naţional de învăţământ. Provocările mileniului sunt dure şi necesită reforme radicale în domeniu. Numai aşa vom putea face faţă cerinţelor moderne de dezvoltare a societăţii şi ne vom alinia la ţările civilizate.

Sursa: www.pfp.md

Declaraţia PFP: Evenimentele din 7 aprilie 2009 — între “revoluţia twitter” şi lovitura de stat eşuată Protestele agricultorilor pe fundalul strategiilor declarate şi promisiunilor populiste ale guvernării