Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Protestele agricultorilor pe fundalul strategiilor declarate şi promisiunilor populiste ale guvernării

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 20 mai 2014
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Semnarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană la finele lunii iunie şi perspectivele liberalizării comerţului cu statele-membre ale UE în mod normal ar trebui să-i mobilizeze pe cei de la guvernare pentru a face faţă noilor sfidări şi a răspunde în mod adecvat precondiţiilor formulate în mod explicit de Bruxelles. O majoritate parlamentară responsabilă în faţa poporului, cu un guvern devotat ideii europene, ar sesiza această oportunitate, unică şi ieşită din comun datorită unor împrejurări de ordin geopolitic, pentru a relansa dezvoltarea sectorului real al economiei nationale, a industriei şi agriculturii.

Un guvern cu o gindire şi politică adecvată, care i-şi dă seama de riscurile şi complexitatea schimbărilor care urmează a fi relizate pentru a corespunde rigorilor impuse de UE în domeniul relansării economiei naţionale, şi-ar formula drept prioritate incontestabilă încurajarea şi sprijinirea prin toate mijloacele a activităţii agenţilor economici autohtoni, în special care activează în sectorul agro-alimentar. Acest domeniu al economiei naţionale urmează să devină competitiv intr-o perioadă foarte scurtă de timp. In caz contrar piaţa locală va fi inundată de produse mai puţin calitative, însă la un preţ cu mult mai atractiv în raport cu cele oferite de producatorii agricoli locali.

Fiind conştienţi de aceste riscuri eminente, organizaţiile de producători agricoli au depus eforturi consistente pentru a sensibiliza autorităţile abilitate fată de necesiitatea aprobării Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, care prevede investiţii de 38 de miliarde de lei până în 2020 pentru dezvoltarea infrastructurii la sate, crearea locurilor de muncă şi finanţarea proiectelor propuse de comunităţile rurale. Statul se angajează să aloce circa 11,4 miliarde de lei, iar restul sumei va fi investit de donatori externi şi de agricultori.

Deci guvernul urmeaza să contribuie nemijlocit la atragerea a circa două treimi din suma necesară pentru realizarea în practică a strategiei în cauză din surse extrabugetare, în special din exteriorul ţării şi din contribuţiile agenţilor economici care activează în sectorul agro-alimentar. Cu condiţia aprobării de către guvern a strategiei în cauză, Uniunea Europeană deschide producătorilor agricoli accesul la fondurile sale nerambursabile în cadrul Programului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală în sumă de 68,5 de milioane de euro.

Moldova riscă să piardă această ocazie de a beneficia de finanţările din partea UE din cauza tergiversării publicării strategiei naţionale, aprobate de către Guvern două luni în urmă. Acest lucru se întimplă din cauza luptei unor membri ai guvernului, reprezentanţi ai grupărilor oligarhice rivale, pentru gestionarea fondurilor europene. După ce instituţiile statului nu le-au dat nici un răspuns referitor la aprobarea strategiei în cauză, agricultorii au decis să recurgă la proteste pentru a exercita presiuni asupra guvernării şi a atrage atenţia opiniei publice faţă de problemele stringente cu care se confruntă sectorul agricol.

Totodată reprezentanţii agricultorilor considera că autorităţile sunt obligate în cel mai scurt timp să liberalizeze piaţa produselor petroliere, fapt care le va permite importul la preţuri mai mici a carburanţilor. În cazul neîndeplinirii celor două solicitări, sectorul agrar riscă să se pomenescă într-o situaţie fără de precedent, insistă fermierii.

Reprezentantii actualei guvernari vorbesc aproape în exclusivitate despre avantajele Acordului de Asociere şi a celui de Liber Schimb cu Uniunea Europeană pentru producătorii agricoli, invocand drept argument principal accesul neîngrădit al exportatorilor moldoveni pe imensa piaţa europeană. Pe un ton exagerat de optimist producătorii autohtoni sunt informaţi despre unele prevederi ale acordului care vor întra în vigoare cu mult înainte de ratificarea lor finală. Este evident că birocraţii de la guvern nu-şi dau prea bine seama că sunt necesare eforturi considerabile, în primul rând din partea statului, pentru a spori în mod de urgenţă competitivitatea produselor moldoveneşti, mai ales în condiţiile unei concurenţe destul de dure cu produsele similare europene şi riscurilor evidente de blocare în timpul apropiat a mai multor pieţe estice. In caz contrar, creşte considerabil riscul falimentării producătorilor agricoli autohtoni, urmată de degradarea majorităţii localităţilor rurale.

O altă promisiune deşartă a guvernului, care se înscrie doar în acţiunile de propagandă şi agitaţie pro-europeană lansate recent de cele trei partide din coaliţia de la guvernare, constă în afirmaţia că agricultura se va dezvolta, din Europa vor veni investiţii, bani, se va moderniza infrastructura în zonele rurale, se vor dezvolta satele şi cu toate acestea viaţa oamenilor se va schimba spre bine. Insă această asistenţă va fi oferită Moldovei doar cu condiţia unei lupte consecvente cu corupţia la nivelul cel mai înalt, care s-a cuibărit în organele de conducere ale statului, şi reformării cardinale a justiţiei, în primul rând a procuraturii şi sistemului judecătoresc.

Or, actuala administraţie de stat va fi în stare să schimbe situaţia din acest sector al economiei reale doar promovând reformele sistemice asupra cărora insistă Uniunea Europeană. Pentru moment gruparile oligarhice, care se ascund în culisele politicului moldovenesc şi controlează plenar actuala guvernare, sunt preocupate de tot felul de afaceri murdare, care subminează economia naţională şi securitatea statului. Oligarhii autohtoni şi partidele acestora nici nu mai mimează reforme, fiind siguri că se vor menţine la putere cu ajutorul banilor şi manipulărilor cinice a opiniei publice.

Partidul Forţa Poporului susţine plenar intenţia producătorilor agricoli de a organiza acţiuni de proteste în caz dacă revendicările acestora nu vor fi pe deplin satisfăcute. Includerea agriculturii şi dezvoltării rurale în lista priorităţilor naţionale strategice şi, respectiv în domeniile majore de colaborare cu UE, precum şi realizarea angajamentelor ce ţin de majorarea semnificativă a fondului de subvenţionare, de păstrare a cotei TVA la nivelul şi în formula actuală, întroducerea impozitului unic agricol şi demonopolizarea pieţii produselor petroliere sunt doar primii paşi pe calea schimbarilor solicitate de agricultori.

Totodată, Partidul Forţa Poporului cheamă producătorii şi antreprenorii, care activează în sectorul agrar al ţării, să-şi consolideze eforturile în lupta pentru crearea condiţiilor normale de activitate, pentru minimalizarea riscurilor cu care se confruntă agenţii economici din acest sector al economiei naţionale, curente şi de perspectivă. PFP va acorda un sprijin politic consistent în eforturile comune îndreptate spre redresarea situaţiei din agricultură.

Partidul Forta Poporului consideră că aplicarea prevederilor Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană trebuie să conducă la o creştere semnificativă şi rapidă a competitivităţii sectorului agro-alimentar. Acest acord, ca şi procesul de integrare europeană propriu-zis, nu înseamnă că de la sine se vor produce reformele atât de necesare pentru a relansa dezvoltarea agriculturii, a economiei reale în ansamblu. Rezultatele concrete depind de responsibilitatea, consecvenţa şi munca noastră zi de zi ca să beneficiem pe deplin de sprijinul şi asistenţa oferite de naţiunile europene.

Sursa: www.pfp.md

Declaraţia PFP: Imperativul reformării sistemului educaţional şi majorarea salariilor cadrelor didactice Declaraţie cu privire la semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeană