Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Declaraţie cu privire la semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeană

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 26 iunie 2014
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Semnificaţia istorica a semnării Acordului de asociere şi de liber schimb cu Uniunea Europeană apare cu mult mai evidentă astăzi, când ţara noastră se confruntă cu ameninţări la adresa securităţii naţionale, iar forţele anti-moldoveneşti şi antistatale, sprijinite din exteriorul ţării, revin în prim-planul activităţii politice în efortul disperat de a nu permite Moldovei să avanseze pe calea integrării europene. Evoluţiile îngrijorătoare la nivel regional vin să reconfirme necesitatea istorică de a consolida raporturile cu statele-membre ale UE, inclusiv şi în domeniul asigurării securităţii şi stabilităţii în Europa Centrală şi de Est.

Asocierea politică la Uniunea Europeană şi cooperarea strânsa în domeniul economic şi comercialoferă Moldovei oportunităţi reale de recuperare a decalajelor de dezvoltare şi nivel de trai şi rezolvarea marilor probleme cu care se confruntăţara. Ca niciodată Moldova are nevoie de integritate politică, continuitate şi coerenţă pentru a confirma şi a asigura opţiunea făcută în favoarea vectorului pro-european de dezvoltare.

Partidul Forţa Poporului consideră că doar prin implementarea acestui Acord, dând dovadă de responsabilitate politica şi consecvenţă în promovarea reformelor democratice în diverse domenii, forţele politice vor contribui direct la transformarea Moldovei într-o ţară capabilă să facă faţă provocărilor etapei de tranziţie la o societate cu adevărat democratică, stabilă şi prosperă. Locul nostru este acolo unde e democraţie, libertate, respectarea legii şi a drepturilor omului, perspectiva prosperităţii şi stabilităţii.

Partidul Forţa Poporului consideră ca în prezent cel mai mare obstacol intern şi pericol eminent în calea Moldovei spre civilizaţia europeană îl constituie grupările oligarhice care controlează plenar formaţiunile politice parlamentare, au luat statul în captivitate şi-l folosesc în mod criminal pentru propria îmbogăţire. Anume aceste grupări au transformat Moldova într-o ţară dezbinată între Est şi Vest, cu o societate înjosită de sărăcie şi corupţie, o populaţie dezămăgită şi fără încredere în ziua de mâine.

Lipsa de integritate morală, responsabilitate politica şi gradul înalt de corupere a oligarhilor din spatele partidelor din coaliţia proeuropeana generează riscuri şi incertitudini în ceea ce priveşte ratificarea de către legislativ în actuala componenţă a acordurilor cu Uniunea Europeană. Totodată, eşecul actualei clase politice de a demara schimbări sistemice asupra cărora insista UE, în special în lupta cu corupţia şi reformarea justiţiei, va avea consecinţe dezastruoase pentru societatea moldavă.

Vom lupta în continuare pentru ca societatea noastră să nu devină din nou ostatică unor partide politice iresponsabile, care folosesc cinic şi abuziv retorica pro-europeană în scopuri politice înguste şi electorale, fiind incapabile să se debaraseze de stăpânii-oligarhi şi să păşească ferm pe calea luptei cu corupţia şi revenirii la normele constituţionale ale unui stat de drept.

PFP sprijină în mod consecvent vectorul pro-european al politicii externe al statului moldav şi va continua să promoveze procesul de integrare europeană de pe poziţiile unui partid care se afla în opoziţie constructivă faţă de actuala guvernare. PFP va susţine în mod activ reformele ce se conţin în Acordul de asociere cu UE, care au sorţ de izbânda doar în cooperare strânsa cu UE şi alte organizaţii globale şi europene.

Mişcarea strategică spre civilizaţia europeană nu este ireversibilă, iar premisele dezvoltării, modernizării şi prosperităţii unui stat nu pot fi garantate fără efort, costuri, sacrificiu şi participării responsabile a marii majorităţi a cetăţenilor la aceste procese cu adevărat istorice.

Sursa: www.pfp.md

Protestele agricultorilor pe fundalul strategiilor declarate şi promisiunilor populiste ale guvernării Partidul Forţa Poporului crede în viitorul Moldovei