Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Partidul Forţa Poporului crede în viitorul Moldovei

|versiune pentru tipar||
PFP (astăzi PPPDA) / 16 august 2014
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

La 16 august curent, în oraşul Bălţi a avut loc Conferinţa de Constituire a Organizaţiei Teritoriale. La lucrările şedinţei a participat dl Nicolae Chirtoacă, preşedintele Partidului Forţa Poporului, precum şi Petru Cangea, membru al Biroului Politic Permanent, Iurie Scobiola, secretarul general adjunct. La lucrările Conferinţei de Constituire au fost prezenţi 56 de membri din cei 200 incluşi pe listă.

În cadrul conferinţei au fost aleşi membrii Consiliului 9 persoane, membrii Biroului permanent din 7 persoane, Comisia de Cenzori din 3 persoane, precum şi preşedintele organizaţiei teritoriale Bălţi în persoana dlui Dumitru Dulgher şi a vicepreşedintelui Constantin Dragoşciuc.

Prezent la Conferinţa de Constituire a organizaţiei teritoriale din municipiul Bălţi, dl Nicolae Chirtoacă, preşedintele PFP a menţionat următoarele în faţa celor prezenţi:

Astăzi Statul Moldovenesc este subminat de acţiunile distructive şi antidemocratice ale grupărilor oligarhice în domeniul politic, financiar-economic, social, de nivelul desastruos al corupţiei în structurile politico-birocratice de toate nivelurile, de monopolurile din sfera comercial-economică patronate de funcţionari corupţi, de subordonarea totală a justiţiei şi organelor de drept intereselor clanurilor mafiote, de păstrarea stării de dezmembrare teritorială a ţării şi activizarea separatismului în sudul ţării.

În ultimii 5 ani, pe fundalul retoriciipopuliste pro-europene şi promisiunilor deşarte ale liderilor PLDM, PD şi PL, din cauza hoţilor şi furturilor de bani publici, Moldova a rămas cea mai săracă ţară din Europa. Zi cu zi majoritatea cetăţenilor Moldovei se confruntă cu înrăutăţirea continuă a condiţiilor de trai, cauzată de creşterea nestăvilită a tarifelor, a şomajului, corupţiei şi criminalităţii, a inegalităţii şi nedreptăţii, care domină în societate.

Partidul Forţa Poporului oferă Moldovei o alternativă viabilă şi perspectivă reală de ameliorare a situaţiei din ţară. PFP depune eforturi susţinute pentru a consolida societatea la lupta contra grupurilor corupte şi antinaţionale, care folosesc abuziv puterea de stat într-un singur scop — îmbogăţirea pe seama poporului.

Noi înrunim în rîndurile noastre cetăţeni activi, adevăraţi, patrioţi ai neamului, care împreună constituie o forţă politică sănătoasă şi responsabilă în faţa societăţii.

Venind la putere, Partidul Forţa Poporului va face ordine în ţară, va fortifica statul moldovenesc şi va crea condiţiile pentru relansarea dezvoltării economice şi sociale.

Noi vom finaliza reformele democratice şi transformările politice, sociale şi economice, dînd dovadă de voinţă politică, gîndire strategică şi spirit reformator autentic, asumîndu-ne plenar responsabilitatea pentru guvernare.

  • Vom elimina de la guvernare oligarhii, hoţii şi mafioţii aduşi la putere de partidele de buzunare;
  • Vom combate corupţia la toate nivelurile, începînd cu conducerea statului;
  • Vom scoate în regim de urgenţă instituţiile sistemului de justiţie şi de ocrotire a dreptului de sub controlul grupărilor de tip mafiot;
  • Vom transforma Moldova într-o destinaţie favorabilă pentru investiţiile în agricultură şi industrie, pentru transformarea sectoarelor capabile să creeze mii de locuri de muncă bine remunerate, prin combaterea corupţiei şi reformarea instituţiilor justiţiei în conformitate cu normele europene;
  • Vom descentraliza puterea în stat şi vom spori gradul de independenţă şi responsabilitate a autorităţilor locale;
  • Vom contribui la fortificarea ordinii constituţionale, la combaterea mişcărilor antistatale şi separatiste, la restabilirea integrităţii teritoriale a ţării;
  • Împreună vom construi o Moldovă puternică, prosperă, cu care ne vom mîndri noi şi urmaşii noştri — cetăţeni liberi, cinstiţi şi responsabili ai acestei ţări.

Partidul Forţa Poporului crede în viitorul Moldovei.

Serviciul de presă a PFP
Sursa: www.pfp.md

Declaraţie cu privire la semnarea Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeană Mesaj de felicitare a Preşedintelui Partidului Forţa Poporului Nicolae Chirtoacă