Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Propunerile Platformei DA privind combaterea complexă a economiei tenebre

|versiune pentru tipar||
PPPDA / 7 iunie 2017
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Economia tenebră constituie la ora actuală una dintre principalele probleme pentru securitatea economică a Republicii Moldova. Conform estimărilor experţilor naţionali şi internaţionali, cota sectorului informal în ţara noastră oscilează între 50 şi 70% din Produsul Intern Brut, ceea ce înseamnă că în circuitul tenebru al economiei anual sunt ascunse şi necontabilizate de către autorităţile statale circa 70–90 mlrd. lei. În cazul legalizării acestui substrat economic, bugetul public naţional ar încasa în fiecare an în formă de impozite, taxe şi contribuţii minimum 30 mlrd. lei sau aproape încă un buget de stat.

Consecinţele acestui fenomen sunt foarte grave pentru economia naţională: pierderi enorme ale bugetului, pensii şi îndemnizaţii sociale foarte mici, corupţia imensă, concurenţa neloială, interesul scăzut al investitorilor, etc.

Menţionăm că economia informală extinsă este un element indispensabil al statului capturat. Schemele criminale tenebre cu utilizarea largă a offshorurilor sunt stimulate şi protejate de către puterea actuală, întrucât acestea asigură un flux semnificativ de mijloace financiare necontabilizate, preponderent în formă de numerar, din care sunt finanţaţi mii de demnitari, procurori, judecători, jurnalişti etc., aserviţi regimului de guvernare.

Platforma Demnitate şi Adevăr, dincolo de dezideratul privind demontarea actualului sistem de administrare a statului, vine cu un set de propuneri privind combaterea complexă a economiei tenebre, care îmbină stimulente pentru mediul de afaceri legal, deoffshorizarea ţării şi sancţionarea dură a evaziunilor fiscale.

Printre acestea se numără:

 1. Dialogul cu mediul de afaceri legal. Semnarea şi realizarea unui acord de colaborare cu mai multe asociaţii de antreprenori. Ridicarea la nivel legislativ a statutului Comisiilor de Negocieri Colective. Consultarea obligatorie a candidaturilor viceminiştrilor cu asociaţiile de resort. Includerea reprezentanţilor asociaţiilor în toate organele de administrare a proiectelor internaţionale pe lângă ministere.

 2. Deoffshorizarea economiei. Interzicerea activităţii firmelor offshore în domeniile strategice ale economiei ţării (sectorul bancar, domeniul de asigurări etc.) şi introducerea unui impozit special pentru tranzacţiile cu firmele-offshore.

 3. Stimularea businessului legal.

  • Micşorarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu 6% şi reducerea acestor contribuţii cu încă 3% pe parcursul următorilor doi ani;
  • Micşorarea cu 2% a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
  • Neimpozitarea veniturilor ce asigură minimul de existenţă.
  • Micşorarea impozitului pe venit până la 10%.
  • Micşorarea cu 50% a cotei impozitului pe venit în următorii 5 ani pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii din sfera producţiei cu condiţia că la întreprinderi sunt angajate minimum 3 persoane, iar salariul mediu pe întreprindere nu este mai mic decât salariul mediu pe ţară.
  • Introducerea în mai multe ramuri ale economiei (agricultură, comerţ, IT etc.) a unui impozit consolidat, care va comasa la maxim numărul impozitelor şi taxelor actuale, inclusiv simplificarea evidenţei pentru aceste întreprinderi.
  • Interzicerea pentru o perioadă de 2 ani a controalelor de orice tip (cu excepţia cazurilor extraordinare) la întreprinderile nou create, la societăţile comerciale la care în ultimii 3 ani a avut loc cel puţin un control.
  • Anularea achitării de către patroni a primelor 5 zile de concediu medical şi transferarea gestionării financiare a riscului de incapacitate temporară de muncă din cauza bolilor la compania de asigurări în medicină.
 4. Înăsprirea semnificativă a sancţiunilor pentru activităţile economice tenebre, în special pentru achitarea salariilor în plic. Toate sursele acumulate în urma aplicării acestor sancţiuni vor fi destinate plăţilor sociale.

 5. Desfăşurarea unei reforme veritabile a administraţiei publice centrale cu micşorarea semnificativă a organelor de control, după care toate autorităţile statale abilitate să devină parteneri adevăraţi ai businessului legal şi, de asemenea, să aplice formula “Toleranţă Zero” faţă de antreprenorii care practică economia tenebră.

Sursa: facebook.com

Declaraţie privind persecuţiile membrilor Platformei Demnitate şi Adevăr de către actualul regim Proiectul politic al Platformei DA de reformare a sistemului electoral proporţional în beneficiul oamenilor