Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPPPDA

Proiectul politic al Platformei DA de reformare a sistemului electoral proporţional în beneficiul oamenilor

|versiune pentru tipar||
PPPDA / 26 iunie 2017
Platforma “Demnitate şi Adevăr”

Ţinând cont de Opinia comună (nr.884/2017) a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), a Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE/ODIHR din 15 iunie 2017, care stipulează clar şi fără echivoc că schimbarea actualului sistem electoral cu sistemul mixt propus de tandemul Plahotniuc-Dodon pune în pericol democraţia din Republica Moldova, şi că nu recomandă operarea acestor modificări;

luând act de poziţia consolidată a reprezentanţilor Comisiei Europene, a Parlamentului European, dar şi a reprezentanţilor Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii cu privire la necesitatea respectării obligatorii şi depline a recomandărilor Comisiei de la Veneţia;

considerăm că regimul oligarhic actual este obligat să se conformeze şi să-şi retragă imediat şi necondiţionat proiectul de lege din Parlament.

Reafirmând ataşamentul “Platformei Demnitate şi Adevăr” pentru sistemul electoral proporţional, care reprezintă o minimă garanţie pentru funcţionarea democraţiei reprezentative în condiţiile Republicii Moldova, considerăm, totodată, că e momentul oportun pentru reformarea reală şi îmbunătăţirea substanţială a sistemului electoral proporţional.

În acest sens, “Platforma Demnitate şi Adevăr”, vine cu o serie de iniţiative care au drept scop îmbunătăţirea semnificativă a sistemului electoral actual pentru a asigura o mai bună reprezentare a cetăţenilor în Parlament de către persoane alese în mod transparent, în baza principiilor de meritocraţie, integritate, profesionalism, capabile să elaboreze acte legislative şi politici de stat în beneficiul ţării şi al cetăţenilor:

În condiţiile în care guvernarea nu va consimţi asupra implementării sistemului preferenţial proporţional, acesta va fi promovat de către Platforma Demnitate şi Adevăr în cadrul următorului legislativ în rezultatul întrunirii unui larg consens politic naţional şi al unui aviz corespunzător al Comisiei de la Veneţia.

Un alt obiectiv important este creşterea capacităţilor organizaţionale a CEC de a asigura o supraveghere eficientă a finanţării campaniilor electorale şi de a oferi suficiente instrumente instituţionale pentru a sancţiona încălcările privind finanţarea campaniilor electorale, în special depăşirea abuzivă a limitelor de cheltuieli în campaniile electorale din partea partidelor oligarhice.

Comisia Electorală Centrală trebuie să devină o instituţie cheie în sistemul democratic. Este necesară investigarea activităţii CEC-ului în ultimii ani în vederea aflării adevărului despre bănuielile care există în societate referitor la frauda electorală. Activitatea CEC trebuie să fie atât de transparentă, depolitizată şi corectă, încât să nu existe o minimă suspiciune cu privire la buna desfăşurare a procesului electoral.

Depolitizarea CCA va garanta asigurarea reflectării echilibrate şi imparţiale a campaniilor electorale. Devenind o instituţie independentă de puterea politică, CCA va avea responsabilitatea de a sancţiona aspru reflectarea neechilibrată şi influenţată politic a evenimentelor din campania electorală, oferind condiţii egale pentru concurenţii electorali.

Proiectul “Platformei Demnitate şi Adevăr” urmăreşte crearea premiselor pentru asanarea clasei politice, asigurarea unui nivel de reprezentare cât mai echitabilă a voinţei cetăţenilor în alegeri şi asigurarea dreptului lor preferenţial, oferirea şanselor egale membrilor partidelor de a participa la alegeri, ceea ce ar conduce la reformarea reală a clasei politice din Republica Moldova.

Sursa: www.platformada.md

Propunerile Platformei DA privind combaterea complexă a economiei tenebre Platforma DA cere anchetarea şi arestarea neîntârziată a fostului aşa-zis lider al Transnistriei