Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Declaraţia Partidului Liberal în legătură cu disponibilitatea SUA şi a Rusiei de a coopera în soluţionarea problemei transnistrene

|versiune pentru tipar||
PL / 3 iunie 2002
Urmărind cu atenţie dialogul americano-rus la nivel înalt, Partidul Liberal îşi exprimă satisfacţia în legătură cu disponibilitatea SUA şi a Rusiei de a coopera în soluţionarea conflictelor regionale, inclusiv a problemei transnistrene în Republica Moldova.

Noua conjunctură internaţională, necesitatea de a opune rezistenţă hotărîtă manifestărilor teroriste au făcut evidente pericolele pe care le comportă conflictele regionale şi zonele separatiste necontrolate de către organele constituţionale ale statelor de care ţin de facto, una dintre aceste zone fiind teritoriul R.Moldova din stînga Nistrului.

Eforturile susţinute ale oficialilor europeni şi americani, îndreptate spre respectarea necondiţionată şi deplină a deciziilor summitului OSCE de la Istanbul privind retragerea muniţiilor şi a trupelor militare ruseşti, disponibilitatea continuă a comunităţii internaţionale pentru o soluţionare judicioasă, conform standardelor universal acceptate, a conflictului transnistrean oferă Republicii Moldova, printr-o voinţă politică univocă necesară din partea actualei puteri, şansa de a depăşi separatismul alimentat din interior şi din exterior şi generator de fenomene politice şi economice ilegale, de trafic de arme, de droguri, de fiinţe umane, de alte fenomene nefaste. Soluţionarea, cu ajutorul statelor garante, a OSCE, a SUA şi, eventual, a altor state dispuse, a acestei probleme majore pentru R.Moldova ar ajuta în alinierea noastră la statele civilizate şi în avansarea spre integrarea în structurile europene şi euroatlantice, urmînd exemplul altor ţări, inclusiv al Rusiei, care au cunoscut regimul totalitar, comunist, dar care doresc să-şi legitimeze statutul de ţară democratică şi cu economie de piaţă.

Partidul Liberal va promova, prin dialogul cu celelalte partide şi cu societatea civilă, principiile identificării pentru zona din stînga Nistrului a unui asemenea statut, care să nu pericliteze esenţa naţională a populaţiei majoritare, drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor etnice şi viitorul european al R.Moldova.

Serviciul de presă al Partidului Liberal
Comunicat de presă al Partidului Liberal Declaraţia Consiliului Naţional al Partidului Liberal cu privire la situaţia social-politică din Republica Moldova şi la sarcinile Partidului Liberal privind contracararea ofensivei comuniste asupra democraţiei şi reformelor